Παρακολούθηση
Dimitrios Gunopulos
Dimitrios Gunopulos
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα di.uoa.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Automatic subspace clustering of high dimensional data for data mining applications
R Agrawal, J Gehrke, D Gunopulos, P Raghavan
Proceedings of the 1998 ACM SIGMOD international conference on Management of …, 1998
41541998
Discovering similar multidimensional trajectories
M Vlachos, G Kollios, D Gunopulos
Proceedings 18th international conference on data engineering, 673-684, 2002
19092002
Mining process models from workflow logs
R Agrawal, D Gunopulos, F Leymann
International Conference on Extending Database Technology, 467-483, 1998
12361998
Constraint-based rule mining in large, dense databases
RJ Bayardo, R Agrawal, D Gunopulos
Data mining and knowledge discovery 4 (2), 217-240, 2000
8122000
A local search mechanism for peer-to-peer networks
V Kalogeraki, D Gunopulos, D Zeinalipour-Yazti
Proceedings of the eleventh international conference on Information and …, 2002
6282002
Online outlier detection in sensor data using non-parametric models
S Subramaniam, T Palpanas, D Papadopoulos, V Kalogeraki, ...
Proceedings of the 32nd international conference on Very large data bases …, 2006
6012006
On indexing mobile objects
G Kollios, D Gunopulos, VJ Tsotras
Proceedings of the eighteenth ACM SIGMOD-SIGACT-SIGART Symposium on …, 1999
5461999
Indexing multi-dimensional time-series with support for multiple distance measures
M Vlachos, M Hadjieleftheriou, D Gunopulos, E Keogh
Proceedings of the ninth ACM SIGKDD international conference on Knowledge …, 2003
5442003
Finding similar time series
G Das, D Gunopulos, H Mannila
European Symposium on Principles of Data Mining and Knowledge Discovery, 88-100, 1997
4611997
Automatic subspace clustering of high dimensional data
R Agrawal, J Gehrke, D Gunopulos, P Raghavan
Data Mining and Knowledge Discovery 11 (1), 5-33, 2005
4542005
Locally adaptive metric nearest-neighbor classification
C Domeniconi, J Peng, D Gunopulos
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 24 (9), 1281-1285, 2002
4202002
Identifying similarities, periodicities and bursts for online search queries
M Vlachos, C Meek, Z Vagena, D Gunopulos
Proceedings of the 2004 ACM SIGMOD international conference on Management of …, 2004
3582004
Locally adaptive metrics for clustering high dimensional data
C Domeniconi, D Gunopulos, S Ma, B Yan, M Al-Razgan, ...
Data Mining and Knowledge Discovery 14 (1), 63-97, 2007
3042007
Indexing large human-motion databases
E Keogh, T Palpanas, VB Zordan, D Gunopulos, M Cardle
Proceedings of the Thirtieth international conference on Very large data …, 2004
3042004
Data mining, hypergraph transversals, and machine learning
D Gunopulos, H Mannila, R Khardon, H Toivonen
Proceedings of the sixteenth ACM SIGACT-SIGMOD-SIGART symposium on …, 1997
3031997
Prospective customer selection using customer and market reference data
PB Chou, E Grossman, D Gunopulos, PV Kamesam
US Patent 6,061,658, 2000
2972000
Efficient biased sampling for approximate clustering and outlier detection in large data sets
G Kollios, D Gunopulos, N Koudas, S Berchtold
IEEE Transactions on knowledge and data engineering 15 (5), 1170-1187, 2003
2962003
Discovering all most specific sentences
D Gunopulos, R Khardon, H Mannila, S Saluja, H Toivonen, RS Sharma
ACM Transactions on Database Systems (TODS) 28 (2), 140-174, 2003
2742003
Finding effectors in social networks
T Lappas, E Terzi, D Gunopulos, H Mannila
Proceedings of the 16th ACM SIGKDD international conference on Knowledge …, 2010
2652010
Iterative incremental clustering of time series
J Lin, M Vlachos, E Keogh, D Gunopulos
International Conference on Extending Database Technology, 106-122, 2004
2602004
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20