Παρακολούθηση
Yang Yu
Yang Yu
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα nju.edu.cn - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Taking human out of learning applications: A survey on automated machine learning
Q Yao, M Wang, Y Chen, W Dai, YF Li, WW Tu, Q Yang, Y Yu
https://arxiv.org/abs/1810.13306, 2018
2732018
Qplex: Duplex dueling multi-agent q-learning
J Wang, Z Ren, T Liu, Y Yu, C Zhang
arXiv preprint arXiv:2008.01062, 2020
1602020
Reinforcement learning to rank in e-commerce search engine: Formalization, analysis, and application
Y Hu, Q Da, A Zeng, Y Yu, Y Xu
Proceedings of the 24th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge …, 2018
1492018
Diversity Regularized Ensemble Pruning
N Li, Y Yu, ZH Zhou
European Conference on Machine Learning, 2012
1422012
Ensembling local learners ThroughMultimodal perturbation
ZH Zhou, Y Yu
Systems, Man, and Cybernetics, Part B: Cybernetics, IEEE Transactions on 35 …, 2005
1402005
Subset selection by Pareto optimization
C Qian, Y Yu, ZH Zhou
Advances in Neural Information Processing Systems 28, 1774-1782, 2015
1372015
Stabilizing reinforcement learning in dynamic environment with application to online recommendation
SY Chen, Y Yu, Q Da, J Tan, HK Huang, HH Tang
Proceedings of the 24th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge …, 2018
1112018
Pareto ensemble pruning
C Qian, Y Yu, ZH Zhou
Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 29 (1), 2015
1052015
Learning with augmented class by exploiting unlabeled data
Q Da, Y Yu, ZH Zhou
28th AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI'14), 1760-1766, 2014
1052014
A new approach to estimating the expected first hitting time of evolutionary algorithms
Y Yu, ZH Zhou
Artificial Intelligence 172 (15), 1809-1832, 2008
1022008
Multi-layered gradient boosting decision trees
J Feng, Y Yu, ZH Zhou
Advances in Neural Information Processing Systems, 3551-3561, 2018
1002018
Virtual-Taobao: Virtualizing real-world online retail environment for reinforcement learning
JC Shi, Y Yu, Q Da, SY Chen, AX Zeng
Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 33, 4902-4909, 2019
972019
Multi-Label Hypothesis Reuse
SJ Huang, Y Yu, ZH Zhou
952012
Spectrum of variable-random trees
FT Liu, KM Ting, Y Yu, ZH Zhou
Journal of Artificial Intelligence Research 32 (1), 355-384, 2008
942008
An analysis on recombination in multi-objective evolutionary optimization
C Qian, Y Yu, ZH Zhou
Artificial Intelligence 204, 99-119, 2011
902011
On the approximation ability of evolutionary optimization with application to minimum set cover
Y Yu, X Yao, ZH Zhou
Artificial Intelligence, 2012
822012
Derivative-free optimization via classification
Y Yu, H Qian, YQ Hu
Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 30 (1), 2016
772016
Bridging Machine Learning and Logical Reasoning by Abductive Learning
WZ Dai, Q Xu, Y Yu, ZH Zhou
Advances in Neural Information Processing Systems, 2811-2822, 2019
742019
Towards Sample Efficient Reinforcement Learning.
Y Yu
IJCAI, 5739-5743, 2018
742018
Diversity Regularized Machine
Y Yu, YF Li, ZH Zhou
Twenty-Second International Joint Conference on Artificial Intelligence, 2011
722011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20