Παρακολούθηση
Vincenzo Penteriani Dragone
Vincenzo Penteriani Dragone
Spanish National Research Council (CSIC) - National Museum of Natural Sciences (MNSN)
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα csic.es - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Dispersal and species’ responses to climate change
JMJ Travis, M Delgado, G Bocedi, M Baguette, K Bartoń, D Bonte, ...
Oikos 122 (11), 1532-1540, 2013
4332013
Floater strategies and dynamics in birds, and their importance in conservation biology: towards an understanding of nonbreeders in avian populations
V Penteriani, M Ferrer, MM Delgado
Animal Conservation 14 (3), 233-241, 2011
1912011
Human behaviour can trigger large carnivore attacks in developed countries
V Penteriani, MM Delgado, F Pinchera, J Naves, A Fernández-Gil, I Kojola, ...
Scientific reports 6 (1), 20552, 2016
1902016
Landscape structure and food supply affect eagle owl (Bubo bubo) density and breeding performance: a case of intra-population heterogeneity
V Penteriani, M Gallardo, P Roche
Journal of Zoology 257 (3), 365-372, 2002
1662002
Coexistence of a generalist owl with its intraguild predator: distance-sensitive or habitat-mediated avoidance?
F Sergio, L Marchesi, P Pedrini, V Penteriani
Animal Behaviour 74 (6), 1607-1616, 2007
1522007
Electrocution alters the distribution and density of a top predator, the eagle owl Bubo bubo
F Sergio, L Marchesi, P Pedrini, M Ferrer, V Penteriani
Journal of Applied Ecology 41 (5), 836-845, 2004
1492004
The effect of phenotypic traits and external cues on natal dispersal movements
MM Delgado, V Penteriani, E Revilla, VO Nams
Journal of Animal Ecology 79 (3), 620-632, 2010
1412010
Lead concentrations in bones and feathers of the globally threatened Spanish imperial eagle
DJ Pain, AA Meharg, M Ferrer, M Taggart, V Penteriani
Biological Conservation 121 (4), 603-610, 2005
1262005
A long-term analysis of the declining population of the Egyptian vulture in the Italian peninsula: distribution, habitat preference, productivity and conservation implications
F Liberatori, V Penteriani
Biological conservation 101 (3), 381-389, 2001
1242001
Responses of a top and a meso predator and their prey to moon phases
V Penteriani, A Kuparinen, M del Mar Delgado, F Palomares, ...
Oecologia 173, 753-766, 2013
1222013
Consequences of brown bear viewing tourism: A review
V Penteriani, JV López-Bao, C Bettega, F Dalerum, M del Mar Delgado, ...
Biological Conservation 206, 169-180, 2017
1192017
Variations in the age of mates as an early warning signal of changes in population trends? The case of Bonelli's eagle in Andalusia
J Balbontın, V Penteriani, M Ferrer
Biological Conservation 109 (3), 417-423, 2003
1162003
Development of chicks and predispersal behaviour of young in the Eagle Owl Bubo bubo
V Penteriani, MM Delgado, C Maggio, A Aradis, F Sergio
Ibis 147 (1), 155-168, 2005
1142005
Simultaneous effects of age and territory quality on fecundity in Bonelli's Eagle Hieraaetus fasciatus
V Penteriani, J Balbontin, M Ferrer
Ibis 145 (2), E77-E82, 2003
1082003
Brown bear attacks on humans: a worldwide perspective
G Bombieri, J Naves, V Penteriani, N Selva, A Fernández-Gil, ...
Scientific reports 9 (1), 1-10, 2019
1032019
The proportion of immature breeders as a reliable early warning signal of population decline: evidence from the Spanish imperial eagle in Donana
M Ferrer, V Penteriani, J Balbontın, M Pandolfi
Biological Conservation 114 (3), 463-466, 2003
1032003
Moonlight makes owls more chatty
V Penteriani, MM Delgado, L Campioni, R Lourenco
PloS one 5 (1), e8696, 2010
1022010
The eagle owl
V Penteriani, M del Mar Delgado
Bloomsbury Publishing, 2019
992019
Changes of movement patterns from early dispersal to settlement
MM Delgado, V Penteriani, VO Nams, L Campioni
Behavioral Ecology and Sociobiology 64, 35-43, 2009
972009
Lethal interactions among vertebrate top predators: a review of concepts, assumptions and terminology
R Lourenço, V Penteriani, JE Rabaça, E Korpimäki
Biological Reviews 89 (2), 270-283, 2014
962014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20