Παρακολούθηση
Scott Andrew Crossley
Scott Andrew Crossley
Applied Linguistics, Georgia State University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα gsu.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Linguistic features of writing quality
DS McNamara, SA Crossley, PM McCarthy
Written communication 27 (1), 57-86, 2010
5732010
A linguistic analysis of simplified and authentic texts
SA Crossley, MM Louwerse, PM McCarthy, DS McNamara
The Modern Language Journal 91 (1), 15-30, 2007
4222007
Assessing text readability using cognitively based indices
SA Crossley, J Greenfield, DS McNamara
Tesol Quarterly 42 (3), 475-493, 2008
3322008
Automatically assessing lexical sophistication: Indices, tools, findings, and application
K Kyle, SA Crossley
Tesol Quarterly 49 (4), 757-786, 2015
3162015
Computational assessment of lexical differences in L1 and L2 writing
SA Crossley, DS McNamara
Journal of Second Language Writing 18 (2), 119-135, 2009
2682009
Predicting second language writing proficiency: The roles of cohesion and linguistic sophistication
SA Crossley, DS McNamara
Journal of Research in Reading 35 (2), 115-135, 2012
2602012
Text readability and intuitive simplification: A comparison of readability formulas.
SA Crossley, DB Allen, DS McNamara
Reading in a foreign language 23 (1), 84-101, 2011
2492011
The tool for the automatic analysis of text cohesion (TAACO): Automatic assessment of local, global, and text cohesion
SA Crossley, K Kyle, DS McNamara
Behavior research methods 48 (4), 1227-1237, 2016
2382016
Does writing development equal writing quality? A computational investigation of syntactic complexity in L2 learners
SA Crossley, DS McNamara
Journal of Second Language Writing 26, 66-79, 2014
2152014
The development of writing proficiency as a function of grade level: A linguistic analysis
SA Crossley, JL Weston, ST McLain Sullivan, DS McNamara
Written Communication 28 (3), 282-311, 2011
2102011
Predicting lexical proficiency in language learner texts using computational indices
SA Crossley, T Salsbury, DS McNamara, S Jarvis
Language Testing 28 (4), 561-580, 2011
1922011
The development of polysemy and frequency use in English second language speakers
S Crossley, T Salsbury, D McNamara
Language Learning 60 (3), 573-605, 2010
1912010
A hierarchical classification approach to automated essay scoring
DS McNamara, SA Crossley, RD Roscoe, LK Allen, J Dai
Assessing Writing 23, 35-59, 2015
1832015
The development and use of cohesive devices in L2 writing and their relations to judgments of essay quality
SA Crossley, K Kyle, DS McNamara
Journal of Second Language Writing 32, 1-16, 2016
1802016
Predicting human judgments of essay quality in both integrated and independent second language writing samples: A comparison study
L Guo, SA Crossley, DS McNamara
Assessing Writing 18 (3), 218-238, 2013
1782013
Natural language processing in an intelligent writing strategy tutoring system
DS McNamara, SA Crossley, R Roscoe
Behavior research methods 45 (2), 499-515, 2013
1772013
Cohesion, coherence, and expert evaluations of writing proficiency
S Crossley, D McNamara
Proceedings of the Annual Meeting of the Cognitive Science Society 32 (32), 2010
1692010
Sentiment Analysis and Social Cognition Engine (SEANCE): An automatic tool for sentiment, social cognition, and social-order analysis
SA Crossley, K Kyle, DS McNamara
Behavior research methods 49 (3), 803-821, 2017
1562017
The tool for the automatic analysis of lexical sophistication (TAALES): version 2.0
K Kyle, S Crossley, C Berger
Behavior research methods 50 (3), 1030-1046, 2018
1492018
Text simplification and comprehensible input: A case for an intuitive approach
SA Crossley, D Allen, DS McNamara
Language Teaching Research 16 (1), 89-108, 2012
1472012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20