Svetlana Kiritchenko
Svetlana Kiritchenko
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα nrc-cnrc.gc.ca - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
NRC-Canada: Building the State-of-the-Art in Sentiment Analysis of Tweets
SM Mohammad, S Kiritchenko, X Zhu
7th International Workshop on Semantic Evaluation Exercises (SemEval-2013), 2013
10092013
Sentiment analysis of short informal texts
S Kiritchenko, X Zhu, SM Mohammad
Journal of Artificial Intelligence Research 50, 723-762, 2014
7532014
Nrc-canada-2014: Detecting aspects and sentiment in customer reviews
S Kiritchenko, X Zhu, C Cherry, S Mohammad
Proceedings of the 8th international workshop on semantic evaluation …, 2014
4272014
Semeval-2016 task 6: Detecting stance in tweets
S Mohammad, S Kiritchenko, P Sobhani, X Zhu, C Cherry
Proceedings of the 10th International Workshop on Semantic Evaluation …, 2016
4122016
Using hashtags to capture fine emotion categories from tweets
SM Mohammad, S Kiritchenko
Computational Intelligence 31 (2), 301-326, 2015
3162015
Semeval-2018 task 1: Affect in tweets
S Mohammad, F Bravo-Marquez, M Salameh, S Kiritchenko
Proceedings of the 12th international workshop on semantic evaluation, 1-17, 2018
3022018
Email classification with co-training
S Kiritchenko, S Matwin
Proceedings of the 2001 Conference of the Center for Advanced Studies on …, 2001
2982001
Stance and sentiment in tweets
SM Mohammad, P Sobhani, S Kiritchenko
ACM Transactions on Internet Technology (TOIT) 17 (3), 1-23, 2017
2442017
Machine-learned solutions for three stages of clinical information extraction: the state of the art at i2b2 2010
B De Bruijn, C Cherry, S Kiritchenko, J Martin, X Zhu
Journal of the American Medical Informatics Association 18 (5), 557-562, 2011
2362011
Sentiment, emotion, purpose, and style in electoral tweets
SM Mohammad, X Zhu, S Kiritchenko, J Martin
Information Processing & Management 51 (4), 480-499, 2015
1862015
Functional annotation of genes using hierarchical text categorization
S Kiritchenko, S Matwin, F Famili
BioLINK SIG: Linking Literature, Information and Knowledge for Biology, 2005
1352005
How translation alters sentiment
SM Mohammad, M Salameh, S Kiritchenko
Journal of Artificial Intelligence Research 55, 95-130, 2016
1242016
Sentiment after translation: A case-study on arabic social media posts
M Salameh, S Mohammad, S Kiritchenko
Proceedings of the 2015 conference of the North American chapter of the …, 2015
1212015
NRC-Canada-2014: Recent improvements in the sentiment analysis of tweets
X Zhu, S Kiritchenko, S Mohammad
Proceedings of the 8th international workshop on semantic evaluation …, 2014
1212014
Examining gender and race bias in two hundred sentiment analysis systems
S Kiritchenko, SM Mohammad
Proceedings of the 7th Joint Conference on Lexical and Computational …, 2018
1122018
ExaCT: automatic extraction of clinical trial characteristics from journal publications
S Kiritchenko, B De Bruijn, S Carini, J Martin, I Sim
BMC medical informatics and decision making 10 (1), 1-17, 2010
1112010
Learning and evaluation in the presence of class hierarchies: application to text categorization
S Kiritchenko, S Matwin, R Nock, F Famili
19th Canadian Conference on Artificial Intelligence, 395-406, 2006
962006
Developing a successful SemEval task in sentiment analysis of Twitter and other social media texts
P Nakov, S Rosenthal, S Kiritchenko, SM Mohammad, Z Kozareva, ...
Language Resources and Evaluation 50 (1), 35-65, 2016
822016
Capturing reliable fine-grained sentiment associations by crowdsourcing and best-worst scaling
S Kiritchenko, SM Mohammad
Proceedings of the 15th Annual Conference of the North American Chapter of …, 2016
752016
Detecting stance in tweets and analyzing its interaction with sentiment
P Sobhani, S Mohammad, S Kiritchenko
Proceedings of the fifth joint conference on lexical and computational …, 2016
682016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20