Παρακολούθηση
M Ziaur Rahman Khan
M Ziaur Rahman Khan
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα eee.buet.ac.bd
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A Review of Energy Sector of Bangladesh
S Islam, MZR Khan
Energy Procedia 110, 611-618, 2017
1602017
Design and Hardware Implementation Considerations of Modified Multilevel Cascaded H-Bridge Inverter for Photovoltaic System
S Shuvo, E Hossain, T Islam, A Akib, S Padmanaban, MZR Khan
IEEE Access 7, 16504-16524, 2019
592019
Comparison of lead acid and Li-ion battery in solar home system of Bangladesh
S Podder, MZR Khan
2016 5th International Conference on Informatics, Electronics and Vision …, 2016
382016
Trapped charge dynamics in a sol–gel based TiO2 high-k gate dielectric silicon metal–oxide–semiconductor field effect transistor
MZR Khan, DG Hasko, MSM Saifullah, ME Welland
Journal of Physics: Condensed Matter 21 (21), 215902, 2009
282009
Trapped charge dynamics in a sol? gel based TiO2 high-k gate dielectric silicon metal? oxide? semiconductor field effect transistor
MZR Khan, DG Hasko, MSM Saifullah, ME Welland
Journal of Physics: Condensed Matter 21 (21), 215902, 2009
282009
Scalable DC Microgrid Architecture with Phase Shifted Full Bridge Converter Based Power Management Unit
D Chowdhury, ASMK Hasan, MZR Khan
2018 10th International Conference on Electrical and Computer Engineering …, 2018
262018
Scalable DC Microgrid Architecture with a One-Way Communication Based Control Interface
ASMK Hasan, D Chowdhury, MZR Khan
2018 10th International Conference on Electrical and Computer Engineering …, 2018
262018
Physics-Based Generalized Threshold Voltage Model of Multiple Material Gate Tunneling FET Structure
S Safa, SL Noor, ZR Khan
IEEE Transactions on Electron Devices 64 (4), 1449-1454, 2017
232017
BLDC motor controller for Regenerative Braking
A Mohammad, MZR Khan
2015 International Conference on Electrical Engineering and Information …, 2015
232015
Spin-coatable resist for optical and electron beam lithographies
MSM Saifullah, MZR Khan, DG Hasko, ESP Leong, XL Neo, ETL Goh, ...
Journal of Vacuum Science & Technology B, Nanotechnology and …, 2010
222010
A modified PWM technique to improve total harmonic distortion of Multilevel Inverter
S Podder, MM Biswas, MZR Khan
2016 9th International Conference on Electrical and Computer Engineering …, 2016
212016
Sol–gel synthesis of DyCrO 3 and 10% Fe-doped DyCrO 3 nanoparticles with enhanced photocatalytic hydrogen production abilities
R Ahsan, A Mitra, S Omar, MZR Khan, MA Basith
RSC Advances 8 (26), 14258-14267, 2018
202018
Dual-material double-gate tunnel FET: gate threshold voltage modeling and extraction
SL Noor, S Safa, MZR Khan
Journal of Computational Electronics 15 (3), 763-769, 2016
202016
Microcontroller based control system for electric vehicle
A Mohammad, MA Abedin, MZR Khan
2016 5th International Conference on Informatics, Electronics and Vision …, 2016
142016
Performance Analysis of a Scalable DC Microgrid Offering Solar Power Based Energy Access and Efficient Control for Domestic Loads
ASM Hasan, D Chowdhury, MZR Khan
arXiv preprint arXiv:1801.00907, 2018
132018
A subthreshold swing model for thin-film fully depleted SOI four-gate transistors
S Sayed, MI Hossain, MZR Khan
IEEE Transactions on Electron Devices 59 (3), 854-857, 2012
132012
Islanded DC Microgrid Architecture with Dual Active Bridge Converter‐Based Power Management Units and Time Slot‐Based Control Interface
D Chowdhury, ASMK Hasan, MZR Khan
IEEJ Transactions on Electrical and Electronic Engineering 15 (6), 863-871, 2020
122020
Non-Intrusive Load Monitoring Using Current Shapelets
M Hasan, D Chowdhury, M Khan, Z Rahman
Applied Sciences 9 (24), 5363, 2019
122019
End-of-Life Management of Photovoltaic Modules in Bangladesh
K Tasnia, S Begum, Z Tasnim, MZR Khan
2018 10th International Conference on Electrical and Computer Engineering …, 2018
112018
Amended THD with modified phase-shifted PWM for micro-grid connected multilevel inverter
MM Biswas, MZR Khan
2017 IEEE Power and Energy Conference at Illinois (PECI), 1-6, 2017
112017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
¶ρθρα 1–20