Παρακολούθηση
M Ziaur Rahman Khan
M Ziaur Rahman Khan
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα eee.buet.ac.bd
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A Review of Energy Sector of Bangladesh
S Islam, MZR Khan
Energy Procedia 110, 611-618, 2017
1742017
Design and Hardware Implementation Considerations of Modified Multilevel Cascaded H-Bridge Inverter for Photovoltaic System
S Shuvo, E Hossain, T Islam, A Akib, S Padmanaban, MZR Khan
IEEE Access 7, 16504-16524, 2019
742019
Comparison of lead acid and Li-ion battery in solar home system of Bangladesh
S Podder, MZR Khan
2016 5th International Conference on Informatics, Electronics and Vision …, 2016
482016
Scalable DC Microgrid Architecture with Phase Shifted Full Bridge Converter Based Power Management Unit
D Chowdhury, ASMK Hasan, MZR Khan
2018 10th International Conference on Electrical and Computer Engineering …, 2018
292018
Trapped charge dynamics in a sol–gel based TiO2 high-k gate dielectric silicon metal–oxide–semiconductor field effect transistor
MZR Khan, DG Hasko, MSM Saifullah, ME Welland
Journal of Physics: Condensed Matter 21 (21), 215902, 2009
292009
Trapped charge dynamics in a sol? gel based TiO2 high-k gate dielectric silicon metal? oxide? semiconductor field effect transistor
MZR Khan, DG Hasko, MSM Saifullah, ME Welland
Journal of Physics: Condensed Matter 21 (21), 215902, 2009
292009
BLDC motor controller for Regenerative Braking
A Mohammad, MZR Khan
2015 International Conference on Electrical Engineering and Information …, 2015
282015
Scalable DC Microgrid Architecture with a One-Way Communication Based Control Interface
ASMK Hasan, D Chowdhury, MZR Khan
2018 10th International Conference on Electrical and Computer Engineering …, 2018
272018
Sol–gel synthesis of DyCrO 3 and 10% Fe-doped DyCrO 3 nanoparticles with enhanced photocatalytic hydrogen production abilities
R Ahsan, A Mitra, S Omar, MZR Khan, MA Basith
RSC Advances 8 (26), 14258-14267, 2018
252018
Physics-Based Generalized Threshold Voltage Model of Multiple Material Gate Tunneling FET Structure
S Safa, SL Noor, ZR Khan
IEEE Transactions on Electron Devices 64 (4), 1449-1454, 2017
252017
Dual-material double-gate tunnel FET: gate threshold voltage modeling and extraction
SL Noor, S Safa, MZR Khan
Journal of Computational Electronics 15 (3), 763-769, 2016
252016
Spin-coatable resist for optical and electron beam lithographies
MSM Saifullah, MZR Khan, DG Hasko, ESP Leong, XL Neo, ETL Goh, ...
Journal of Vacuum Science & Technology B, Nanotechnology and …, 2010
242010
A modified PWM technique to improve total harmonic distortion of Multilevel Inverter
S Podder, MM Biswas, MZR Khan
2016 9th International Conference on Electrical and Computer Engineering …, 2016
222016
Islanded DC Microgrid Architecture with Dual Active Bridge Converter‐Based Power Management Units and Time Slot‐Based Control Interface
D Chowdhury, ASMK Hasan, MZR Khan
IEEJ Transactions on Electrical and Electronic Engineering 15 (6), 863-871, 2020
162020
Non-intrusive load monitoring using current shapelets
MM Hasan, D Chowdhury, MZR Khan
Applied Sciences 9 (24), 5363, 2019
162019
Microcontroller based control system for electric vehicle
A Mohammad, MA Abedin, MZR Khan
2016 5th International Conference on Informatics, Electronics and Vision …, 2016
152016
Fixed Point Implementation of Grid Tied Inverter in Digital Signal Processing Controller
ZRK S. Shuvo, E. Hossain
IEEE Access, 1-13, 2020
14*2020
Performance Analysis of a Scalable DC Microgrid Offering Solar Power Based Energy Access and Efficient Control for Domestic Loads
ASM Hasan, D Chowdhury, MZR Khan
arXiv preprint arXiv:1801.00907, 2018
142018
Implementation of a three phase inverter for BLDC motor drive
A Mohammad, MA Abedin, MZR Khan
2016 9th International Conference on Electrical and Computer Engineering …, 2016
142016
End-of-Life Management of Photovoltaic Modules in Bangladesh
K Tasnia, S Begum, Z Tasnim, MZR Khan
2018 10th International Conference on Electrical and Computer Engineering …, 2018
132018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20