Παρακολούθηση
Jiachen Tian
Jiachen Tian
Tianjin Univesity
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tju.edu.cn
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A graph-based measurement for text imbalance classification
J Tian, S Chen, X Zhang, Z Feng
ECAI 2020, 2188-2195, 2020
52020
Re-embedding Difficult Samples via Mutual Information Constrained Semantically Oversampling for Imbalanced Text Classification
J Tian, S Chen, X Zhang, Z Feng, D Xiong, S Wu, C Dou
Proceedings of the 2021 Conference on Empirical Methods in Natural Language …, 2021
22021
BSIL: a brain storm-based framework for imbalanced text classification
J Tian, S Chen, X Zhang, Z Feng
CCF international conference on natural language processing and chinese …, 2019
12019
A Mutual Information-Based Disentanglement Framework for Cross-Modal Retrieval
H Wu, X Zhang, J Tian, S Wu, C Dou, Y Sun, Z Feng
International Conference on Neural Information Processing, 585-596, 2021
2021
An Embedding-based Approach to Constructing OWL ontologies
L Zhang, X Zhang, L Zhao, J Tian, S Chen, H Wu, K Wang, Z Feng
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–5