Παρακολούθηση
Eleftherios O. Kontis
Eleftherios O. Kontis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα auth.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Measurement-based dynamic load modeling using the vector fitting technique
EO Kontis, TA Papadopoulos, AI Chrysochos, GK Papagiannis
IEEE Transactions on Power Systems 33 (1), 338-351, 2017
902017
Power flow of islanded AC microgrids: Revisited
GC Kryonidis, EO Kontis, AI Chrysochos, KO Oureilidis, CS Demoulias, ...
IEEE Transactions on Smart Grid 9 (4), 3903-3905, 2018
692018
Assessing the viability of battery energy storage systems coupled with photovoltaics under a pure self-consumption scheme
GA Barzegkar-Ntovom, NG Chatzigeorgiou, AI Nousdilis, SA Vomva, ...
Renewable Energy 152, 1302-1309, 2020
682020
Artificial-intelligence method for the derivation of generic aggregated dynamic equivalent models
EO Kontis, TA Papadopoulos, MH Syed, E Guillo-Sansano, GM Burt, ...
IEEE Transactions on Power Systems 34 (4), 2947-2956, 2019
602019
A coordinated droop control strategy for overvoltage mitigation in active distribution networks
GC Kryonidis, EO Kontis, AI Chrysochos, CS Demoulias, GK Papagiannis
IEEE Transactions on Smart Grid 9 (5), 5260-5270, 2017
562017
Ancillary services in active distribution networks: A review of technological trends from operational and online analysis perspective
GC Kryonidis, EO Kontis, TA Papadopoulos, KD Pippi, AI Nousdilis, ...
Renewable and Sustainable Energy Reviews 147, 111198, 2021
442021
Impact of policy incentives on the promotion of integrated PV and battery storage systems: a techno‐economic assessment
AI Nousdilis, GC Kryonidis, EO Kontis, GA Barzegkar‐Ntovom, ...
IET Renewable Power Generation 14 (7), 1174-1183, 2020
332020
Ancillary services offered by distributed renewable energy sources at the distribution grid level: An attempt at proper definition and quantification
CS Demoulias, KND Malamaki, S Gkavanoudis, JM Mauricio, ...
Applied Sciences 10 (20), 7106, 2020
322020
Measurement-based hybrid approach for ringdown analysis of power systems
TA Papadopoulos, AI Chrysochos, EO Kontis, PN Papadopoulos, ...
IEEE Transactions on Power Systems 31 (6), 4435-4446, 2016
302016
Effect of load modeling on power system stability studies
ID Pasiopoulou, EO Kontis, TΑ Papadopoulos, GK Papagiannis
Electric Power Systems Research 207, 107846, 2022
272022
A simulation tool for extended distribution grids with controlled distributed generation
GC Kryonidis, EO Kontis, AI Chrysochos, CS Demoulias, D Bozalakov, ...
2015 IEEE Eindhoven PowerTech, 1-6, 2015
272015
A two-layer control strategy for voltage regulation of active unbalanced LV distribution networks
EO Kontis, GC Kryonidis, AI Nousdilis, KND Malamaki, GK Papagiannis
International Journal of Electrical Power & Energy Systems 111, 216-230, 2019
262019
Modal analysis of active distribution networks using system identification techniques
EO Kontis, TA Papadopoulos, GA Barzegkar-Ntovom, AI Chrysochos, ...
International Journal of Electrical Power & Energy Systems 100, 365-378, 2018
242018
Economic viability of residential PV systems with battery energy storage under different incentive schemes
AI Nousdilis, GC Kryonidis, EO Kontis, GK Papagiannis, GC Christoforidis, ...
2018 IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering …, 2018
232018
Distributed reactive power control scheme for the voltage regulation of unbalanced lv grids
GC Kryonidis, KND Malamaki, SI Gkavanoudis, KO Oureilidis, EO Kontis, ...
IEEE Transactions on Sustainable Energy 12 (2), 1301-1310, 2020
222020
Ringdown analysis of power systems using vector fitting
TA Papadopoulos, AI Chrysochos, EO Kontis, GK Papagiannis
Electric Power Systems Research 141, 100-103, 2016
202016
Estimation of power system inertia: A Comparative assessment of measurement-Based techniques
EO Kontis, ID Pasiopoulou, DA Kirykos, TA Papadopoulos, ...
Electric Power Systems Research 196, 107250, 2021
192021
Dynamic equivalencing of active distribution grids
EO Kontis, SP Dimitrakopoulos, AI Chrysochos, GK Papagiannis, ...
2017 IEEE Manchester PowerTech, 1-6, 2017
192017
On the applicability of exponential recovery models for the simulation of active distribution networks
EO Kontis, TA Papadopoulos, AI Chrysochos, GK Papagiannis
IEEE Transactions on Power Delivery 33 (6), 3220-3222, 2017
182017
Provision of primary frequency response as ancillary service from active distribution networks to the transmission system
EO Kontis, ÁR del Nozal, JM Mauricio, CS Demoulias
IEEE Transactions on Smart Grid 12 (6), 4971-4982, 2021
162021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20