Παρακολούθηση
Alexandra Papadaki
Alexandra Papadaki
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mail.ntua.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Merging geometric documentation with materials characterization and analysis of the history of the holy aedicule in the church of the holy sepulchre in Jerusalem
A Georgopoulos, E Lambrou, G Pantazis, P Agrafiotis, A Papadaki, ...
The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial …, 2017
272017
Accurate 3D scanning of damaged ancient Greek inscriptions for revealing weathered letters
AI Papadaki, P Agrafiotis, A Georgopoulos, S Prignitz
The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial …, 2015
202015
Five-dimensional (5D) modelling of the Holy Aedicule of the Church of the Holy Sepulchre through an innovative and interdisciplinary approach
A Moropoulou, A Georgopoulos, M Korres, A Bakolas, K Labropoulos, ...
Mixed reality and Gamification for cultural heritage, 247-270, 2017
182017
Match or no match: Keypoint filtering based on matching probability
AI Papadaki, R Hansch
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2020
92020
Development, comparison, and evaluation of software for radial distortion elimination
AI Papadaki, A Georgopoulos
Videometrics, Range Imaging, and Applications XIII 9528, 101-115, 2015
72015
6D Object Localization in Car-Assembly Industrial Environment
A Papadaki, M Pateraki
Journal of Imaging 9 (3), 72, 2023
32023
High resolution optical and acoustic remote sensing datasets of the Puck Lagoon
Ł Janowski, D Skarlatos, P Agrafiotis, P Tysiąc, A Pydyn, M Popek, ...
Scientific Data 11 (1), 360, 2024
22024
Specularity, shadow, and occlusion removal for planar objects in stereo case
I Nurutdinova, R Hänsch, V Mühler, S Bourou, AI Papadaki, O Hellwich
International Conference on Computer Vision Theory and Applications 5, 98-106, 2017
12017
Ανάπτυξη, σύγκριση και αξιολόγηση μεθόδων και λογισμικών απαλοιφής ακτινικής διαστροφής
Α Παπαδάκη
2015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–9