Παρακολούθηση
Martin Hoefer
Martin Hoefer
Professor of Computer Science, Goethe University Frankfurt/Main
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα em.uni-frankfurt.de - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
On modularity clustering
U Brandes, D Delling, M Gaertler, R Gorke, M Hoefer, Z Nikoloski, ...
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering 20 (2), 172-188, 2007
2258*2007
Approximation algorithms for secondary spectrum auctions
M Hoefer, T Kesselheim, B Vöcking
ACM Transactions on Internet Technology (TOIT) 14 (2-3), 1-24, 2014
852014
Non-cooperative facility location and covering games
J Cardinal, M Hoefer
Theoretical Computer Science 411 (16-18), 1855-1876, 2010
83*2010
Satiation in Fisher markets and approximation of Nash social welfare
J Garg, M Hoefer, K Mehlhorn
Mathematics of Operations Research, 2023
79*2023
Altruism in atomic congestion games
M Hoefer, A Skopalik
ACM Transactions on Economics and Computation (TEAC) 1 (4), 1-21, 2013
77*2013
Stackelberg network pricing games
P Briest, M Hoefer, P Krysta
Algorithmica 62 (3), 733-753, 2012
702012
Competitive routing over time
M Hoefer, VS Mirrokni, H Röglin, SH Teng
Theoretical Computer Science 412 (39), 5420-5432, 2011
632011
Online independent set beyond the worst-case: Secretaries, prophets, and periods
O Göbel, M Hoefer, T Kesselheim, T Schleiden, B Vöcking
Proc. ICALP 2014, 508-519, 2014
612014
Local matching dynamics in social networks
M Hoefer
Information and Computation 222, 20-35, 2013
562013
Computing pure Nash and strong equilibria in bottleneck congestion games
T Harks, M Hoefer, M Klimm, A Skopalik
Mathematical Programming 141 (1–2), 193–215, 2013
542013
Dynamics in matching and coalition formation games with structural constraints
M Hoefer, D Vaz, L Wagner
Artificial Intelligence 262, 222-247, 2018
53*2018
Scheduling in wireless networks with Rayleigh-fading interference
J Dams, M Hoefer, T Kesselheim
IEEE Transactions on Mobile Computing 14 (7), 1503-1514, 2015
532015
Contribution games in networks
E Anshelevich, M Hoefer
Algorithmica 63 (1), 51-90, 2012
48*2012
Distributed algorithms for QoS load balancing
H Ackermann, S Fischer, M Hoefer, M Schöngens
Distributed Computing 23 (5-6), 321-330, 2011
462011
Fair division of indivisible goods for a class of concave valuations
BR Chaudhury, YK Cheung, J Garg, N Garg, M Hoefer, K Mehlhorn
Journal of Artificial Intelligence Research 74, 111-142, 2022
43*2022
Secondary spectrum auctions for symmetric and submodular bidders
M Hoefer, T Kesselheim
ACM Transactions on Economics and Computation (TEAC) 3 (2), 1-25, 2015
372015
Taxing subnetworks
M Hoefer, L Olbrich, A Skopalik
Proc. WINE 2008, 286-294, 2008
372008
Cost sharing and clustering under distributed competition.
M Hoefer
University of Konstanz, 2007
372007
Stable Matching with Network Externalities
E Anshelevich, O Bhardwaj, M Hoefer
Algorithmica 78 (3), 1067-1106, 2017
36*2017
Concurrent imitation dynamics in congestion games
H Ackermann, P Berenbrink, S Fischer, M Hoefer
Distributed Computing 29 (2), 105-125, 2016
33*2016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20