Παρακολούθηση
Hasan Davulcu
Hasan Davulcu
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα asu.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Logic based modeling and analysis of workflows
H Davulcu, M Kifer, CR Ramakrishnan, IV Ramakrishnan
Proceedings of the seventeenth ACM SIGACT-SIGMOD-SIGART symposium on …, 1998
2661998
Reward driven online system utilizing user-generated tags as a bridge to suggested links
H Davulcu, P Singh, T Duening
US Patent App. 11/373,832, 2007
2142007
Orthogonal rank-one matrix pursuit for low rank matrix completion
Z Wang, MJ Lai, Z Lu, W Fan, H Davulcu, J Ye
SIAM Journal on Scientific Computing 37 (1), A488-A514, 2015
162*2015
Modeling and analysis of interactions in virtual enterprises
H Davulcu, M Kifer, LR Pokorny, CR Ramakrishnan, IV Ramakrishnan, ...
Proceedings Ninth International Workshop on Research Issues on Data …, 1999
1361999
A layered architecture for querying dynamic web content
H Davulcu, J Freire, M Kifer, IV Ramakrishnan
Proceedings of the 1999 ACM SIGMOD international conference on Management of …, 1999
1271999
Graph attention auto-encoders
A Salehi, H Davulcu
arXiv preprint arXiv:1905.10715, 2019
1232019
Ontominer: Bootstrapping and populating ontologies from domain-specific web sites
H Davalcu, S Vadrevu, S Nagarajan, IV Ramakrishnan
IEEE Intelligent Systems 18 (5), 24-33, 2003
1202003
Scalable data extraction techniques for transforming electronic documents into queriable archives
IV Ramakrishnan, S Mukherjee, G Yang, H Davulcu
US Patent App. 10/658,312, 2005
992005
CTR-S: a logic for specifying contracts in semantic web services
H Davulcu, M Kifer, IV Ramakrishnan
Proceedings of the 13th international World Wide Web conference on Alternate …, 2004
922004
Methods for determining the similarity of content and structuring unstructured content from heterogeneous sources
DS Warren, TL Swift, T Vidrevich, I Ramakrishnan, LR Pokorny, A Beggs, ...
US Patent 7,542,958, 2009
892009
A local algorithm for structure-preserving graph cut
D Zhou, S Zhang, MY Yildirim, S Alcorn, H Tong, H Davulcu, J He
Proceedings of the 23rd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge …, 2017
732017
Intex: A syntactic role driven protein-protein interaction extractor for bio-medical text
ST Ahmed, D Chidambaram, H Davulcu, C Baral
Proceedings of the ACL-ISMB Workshop on Linking Biological Literature …, 2005
722005
Community detection in political twitter networks using nonnegative matrix factorization methods
M Ozer, N Kim, H Davulcu
2016 IEEE/ACM international conference on advances in social networks …, 2016
702016
Hidden: hierarchical dense subgraph detection with application to financial fraud detection
S Zhang, D Zhou, MY Yildirim, S Alcorn, J He, H Davulcu, H Tong
Proceedings of the 2017 SIAM International Conference on Data Mining, 570-578, 2017
692017
Logic-based approaches to workflow modeling and verification
S Mukherjee, H Davulcu, M Kifer, P Senkul, G Yang
Logics for emerging applications of databases, 167-202, 2004
562004
A dynamic modularity based community detection algorithm for large-scale networks: DSLM
R Aktunc, IH Toroslu, M Ozer, H Davulcu
Proceedings of the 2015 IEEE/ACM international conference on advances in …, 2015
512015
Exploring evolving media discourse through event cueing
Y Lu, M Steptoe, S Burke, H Wang, JY Tsai, H Davulcu, D Montgomery, ...
IEEE transactions on visualization and computer graphics 22 (1), 220-229, 2015
512015
Directional prediction of stock prices using breaking news on twitter
H Alostad, H Davulcu
2015 IEEE/WIC/ACM International Conference on Web Intelligence and …, 2015
472015
Muvir: Multi-view rare category detection.
D Zhou, J He, KS Candan, H Davulcu
IJCAI, 4098-4104, 2015
452015
Term ranking for clustering Web search results.
F Gelgi, H Davulcu, S Vadrevu
WebDB, 2007
452007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20