Παρακολούθηση
Jan Kautz
Jan Kautz
Vice President of Research, NVIDIA Research
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα nvidia.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
High-resolution image synthesis and semantic manipulation with conditional gans
TC Wang, MY Liu, JY Zhu, A Tao, J Kautz, B Catanzaro
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) 1 (3), 5, 2018
44532018
Unsupervised image-to-image translation networks
MY Liu, T Breuel, J Kautz
Advances in Neural Information Processing Systems, 700-708, 2017
30342017
Multimodal unsupervised image-to-image translation
X Huang, MY Liu, S Belongie, J Kautz
Proceedings of the European Conference on Computer Vision (ECCV), 172-189, 2018
26882018
Pruning Convolutional Neural Networks for Resource Efficient Inference
P Molchanov, S Tyree, T Karras, T Aila, J Kautz
ICLR, 2017
2500*2017
Loss functions for image restoration with neural networks
H Zhao, O Gallo, I Frosio, J Kautz
IEEE Transactions on Computational Imaging 3 (1), 47-57, 2017
2493*2017
Pwc-net: Cnns for optical flow using pyramid, warping, and cost volume
D Sun, X Yang, MY Liu, J Kautz
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern …, 2018
24092018
Exposure Fusion
T Mertens, J Kautz, F Van Reeth
Computer Graphics and Applications, 2007. PG'07. 15th Pacific Conference on …, 2007
1514*2007
Precomputed radiance transfer for real-time rendering in dynamic, low-frequency lighting environments
PP Sloan, J Kautz, J Snyder
ACM Transactions on Graphics (TOG) 21 (3), 527-536, 2002
1365*2002
Mocogan: Decomposing motion and content for video generation
S Tulyakov, MY Liu, X Yang, J Kautz
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2018
11432018
Video-to-Video Synthesis
TC Wang, MY Liu, JY Zhu, G Liu, A Tao, J Kautz, B Catanzaro
Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2018
10852018
Joint discriminative and generative learning for person re-identification
Z Zheng, X Yang, Z Yu, L Zheng, Y Yang, J Kautz
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern …, 2019
8402019
Importance estimation for neural network pruning
P Molchanov, A Mallya, S Tyree, I Frosio, J Kautz
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2019
8272019
Exposure fusion: A simple and practical alternative to high dynamic range photography
T Mertens, J Kautz, F Van Reeth
Computer Graphics Forum 28 (1), 161-171, 2009
8192009
Splatnet: Sparse lattice networks for point cloud processing
H Su, V Jampani, D Sun, S Maji, E Kalogerakis, MH Yang, J Kautz
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern …, 2018
7922018
Super slomo: High quality estimation of multiple intermediate frames for video interpolation
H Jiang, D Sun, V Jampani, MH Yang, E Learned-Miller, J Kautz
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern …, 2018
7822018
Few-shot unsupervised image-to-image translation
MY Liu, X Huang, A Mallya, T Karras, T Aila, J Lehtinen, J Kautz
Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision, 10551-10560, 2019
7772019
Nvae: A deep hierarchical variational autoencoder
A Vahdat, J Kautz
Advances in Neural Information Processing Systems 33, 2020
7522020
Online Detection and Classification of Dynamic Hand Gestures With Recurrent 3D Convolutional Neural Network
P Molchanov, X Yang, S Gupta, K Kim, S Tyree, J Kautz
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern …, 2016
7022016
Hand gesture recognition with 3D convolutional neural networks
P Molchanov, S Gupta, K Kim, J Kautz
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern …, 2015
6412015
Local Laplacian filters: Edge-aware image processing with a Laplacian pyramid.
S Paris, SW Hasinoff, J Kautz
ACM Trans. Graph. 30 (4), 68:1-68:12, 2011
5512011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20