Παρακολούθηση
Fabien Dewilde
Fabien Dewilde
CNRS-UAR3113-PSO
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα univ-brest.fr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Carbon isotope records reveal precise timing of enhanced Southern Ocean upwelling during the last deglaciation
G Siani, E Michel, D Pol-Holz, T DeVries, F Lamy, M Carel, G Isguder, ...
Nature Communications 4 (1), 1-9, 2013
1352013
The timing of deglacial circulation changes in the Atlantic
C Waelbroeck, LC Skinner, L Labeyrie, JC Duplessy, E Michel, ...
Paleoceanography 26 (3), 2011
1092011
Evidence for northward expansion of Antarctic Bottom Water mass in the Southern Ocean during the last glacial inception
A Govin, E Michel, L Labeyrie, C Waelbroeck, F Dewilde, E Jansen
Paleoceanography 24 (1), PA1202, 2009
852009
Geomagnetic, cosmogenic and climatic changes across the last geomagnetic reversal from Equatorial Indian Ocean sediments
JP Valet, F Bassinot, A Bouilloux, D Bourlès, S Nomade, V Guillou, ...
Earth and Planetary Science Letters 397, 67-79, 2014
742014
Updated calibration of the clumped isotope thermometer in planktonic and benthic foraminifera
M Peral, M Daëron, D Blamart, F Bassinot, F Dewilde, N Smialkowski, ...
Geochimica et Cosmochimica Acta 239, 1-16, 2018
602018
Late Glacial to Holocene terrigenous sediment record in the Northern Patagonian margin: Paleoclimate implications
G Siani, C Colin, E Michel, M Carel, T Richter, C Kissel, F Dewilde
Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 297 (1), 26-36, 2010
522010
Evidence of a prolonged drought ca. 4200 yr BP correlated with prehistoric settlement abandonment from the Gueldaman GLD1 Cave, Northern Algeria
J Ruan, F Kherbouche, D Genty, D Blamart, H Cheng, F Dewilde, S Hachi, ...
Climate of the Past 12 (1), 1-14, 2016
462016
Authigenic 10Be/9Be ratio signature of the Matuyama–Brunhes boundary in the Montalbano Jonico marine succession
Q Simon, DL Bourlès, F Bassinot, S Nomade, M Marino, N Ciaranfi, ...
Earth and Planetary Science Letters 460, 255-267, 2017
422017
High-resolution sea surface reconstructions off Cape Hatteras over the last 10 ka
C Cléroux, M Debret, E Cortijo, JC Duplessy, F Dewilde, J Reijmer, ...
Paleoceanography 27 (1), PA1205, 2012
312012
High-resolution foraminifer stable isotope record of MIS 19 at Montalbano Jonico, southern Italy: A window into Mediterranean climatic variability during a low-eccentricity …
S Nomade, F Bassinot, M Marino, Q Simon, F Dewilde, P Maiorano, ...
Quaternary Science Reviews 205, 106-125, 2019
292019
Variations of the Antarctic Circumpolar Current intensity during the past 500 ka
A Mazaud, E Michel, F Dewilde, JL Turon
Geochemistry, Geophysics, Geosystems 11 (8), 2010
292010
The influence of the∼ 73 ka Toba super-eruption on the ecosystems of northern Sumatra as recorded in marine core BAR94-25
S van der Kaars, MAJ Williams, F Bassinot, F Guichard, E Moreno, ...
Quaternary International 258, 45-53, 2012
242012
Further constraints on the diagenetic influences and salinity effect on Globigerinoides ruber (white) Mg/Ca thermometry: Implications in the Mediterranean Sea
A Sabbatini, F Bassinot, S Boussetta, A Negri, H Rebaubier, F Dewilde, ...
Geochemistry, Geophysics, Geosystems 12 (10), 2011
222011
Changes in latitudinal sea surface temperature gradients along the Southern Chilean margin since the last glacial
NA Haddam, G Siani, E Michel, J Kaiser, F Lamy, S Duchamp-Alphonse, ...
Quaternary Science Reviews 194, 62-76, 2018
212018
Carbon isotope records reveal precise timing of enhanced Southern Ocean upwelling during the last deglaciation, Nat. Commun., 4, 2758
G Siani, E Michel, R De Pol-Holz, T DeVries, F Lamy, M Carel, G Isguder, ...
202013
Mg/Ca-paleothermometry in the western Mediterranean Sea on planktonic foraminifer species< i> Globigerina bulloides</i>: Constraints and implications
S Boussetta, N Kallel, F Bassinot, L Labeyrie, JC Duplessy, N Caillon, ...
Comptes Rendus Geoscience, 2012
162012
Diagenetic modulation of the magnetic properties in sediments from the Northern Indian Ocean
A Bouilloux, JP Valet, F Bassinot, JL Joron, MM Blanc‐Valleron, E Moreno, ...
Geochemistry, Geophysics, Geosystems 14 (9), 3779-3800, 2013
102013
Multicellular consortia preserved in biogenic ductile-plastic nodules of Okondja Basin (Gabon) by 2.1 Ga
M Moussavou, A Edou-Minko, M Mbina Mounguengui, R Ortega, G Fleury, ...
J Geol Geosci 4 (195), 2, 2015
92015
Influence of seawater exchanges across the Bab‐El‐Mandeb Strait on sedimentation in the Southern Red Sea during the last 60 ka
A Bouilloux, JP Valet, F Bassinot, JL Joron, F Dewilde, ...
Paleoceanography 28 (4), 675-687, 2013
92013
Isolating climatic and paleomagnetic imbricated signals in two marine cores using principal component analysis
JP Valet, E Moreno, F Bassinot, L Johannes, F Dewilde, T Bastos, A Lefort, ...
Geochemistry, Geophysics, Geosystems 12 (8), 2011
82011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20