Παρακολούθηση
Lino Marques
Lino Marques
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα isr.uc.pt
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Robots for environmental monitoring: Significant advancements and applications
M Dunbabin, L Marques
IEEE Robotics & Automation Magazine 19 (1), 24-39, 2012
6952012
Olfaction-based mobile robot navigation
L Marques, U Nunes, AT de Almeida
Thin solid films 418 (1), 51-58, 2002
2472002
Particle swarm-based olfactory guided search
L Marques, U Nunes, AT de Almeida
Autonomous Robots 20, 277-287, 2006
2352006
OmniClimbers: Omni-directional magnetic wheeled climbing robots for inspection of ferromagnetic structures
M Tavakoli, C Viegas, L Marques, JN Pires, ABT De Almeida
Robotics and Autonomous Systems 61 (9), 997-1007, 2013
1262013
Multi-robot exploration and fire searching
A Marjovi, JG Nunes, L Marques, A De Almeida
2009 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2009
1242009
3DCLIMBER: A climbing robot for inspection of 3D human made structures
M Tavakoli, A Marjovi, L Marques, AT de Almeida
2008 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2008
1052008
Multi-robot olfactory search in structured environments
A Marjovi, L Marques
Robotics and Autonomous Systems 59 (11), 867-881, 2011
842011
Computation sharing in distributed robotic systems: A case study on slam
BD Gouveia, D Portugal, DC Silva, L Marques
IEEE Transactions on Automation Science and Engineering 12 (2), 410-422, 2014
732014
3DCLIMBER: Climbing and manipulation over 3D structures
M Tavakoli, L Marques
Mechatronics 21 (1), 48-62, 2011
722011
Multisensor demining robot
MY Rachkov, L Marques, AT de Almeida
Autonomous robots 18 (3), 275-291, 2005
702005
Olfactory sensory system for odour-plume tracking and localization
L Marques, N Almeida, AT De Almeida
SENSORS, 2003 IEEE 1, 418-423, 2003
702003
Experimental studies on chemical concentration map building by a multi-robot system using bio-inspired algorithms
M Turduev, G Cabrita, M Kırtay, V Gazi, L Marques
Autonomous agents and multi-agent systems 28, 72-100, 2014
642014
Assessment of laser range finders in risky environments
J Pascoal, L Marques, AT de Almeida
2008 ieee/rsj international conference on intelligent robots and systems …, 2008
632008
Electronic nose-based odour source localization
L Marques, AT De Almeida
6th International Workshop on Advanced Motion Control. Proceedings (Cat. No …, 2000
552000
An olfactory-based robot swarm navigation method
A Marjovi, J Nunes, P Sousa, R Faria, L Marques
2010 IEEE International Conference on Robotics and Automation, 4958-4963, 2010
532010
Optimal spatial formation of swarm robotic gas sensors in odor plume finding
A Marjovi, L Marques
Autonomous robots 35, 93-109, 2013
502013
Optimal swarm formation for odor plume finding
A Marjovi, L Marques
IEEE transactions on cybernetics 44 (12), 2302-2315, 2014
462014
Development of an industrial pipeline inspection robot
M Tavakoli, L Marques, AT de Almeida
Industrial Robot: An International Journal, 2010
462010
Olfactory coordinated area coverage
S Larionova, N Almeida, L Marques, AT de Almeida
Autonomous Robots 20, 251-260, 2006
442006
Underactuated anthropomorphic hands: Actuation strategies for a better functionality
M Tavakoli, B Enes, J Santos, L Marques, AT de Almeida
Robotics and Autonomous Systems 74, 267-282, 2015
422015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20