Παρακολούθηση
Dimitrios Skarlatos
Dimitrios Skarlatos
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cut.ac.cy - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Optimal Site Selection for Sitting a Solar Park using Multi-Criteria Decision Analysis and Geographical Information Systems
A Georgiou, D Skarlatos
Geoscientific Instrumentation, Methods and Data Systems (GI) 5 (2), 321-332, 2016
1062016
Assessment of vegetation indices derived by UAV imagery for durum wheat phenotyping under a water limited and heat stressed Mediterranean environment
AC Kyratzis, DP Skarlatos, GC Menexes, VF Vamvakousis, A Katsiotis
Frontiers in Plant Science 8, 1114, 2017
1032017
Comparison of laser scanning, photogrammetry and SfM-MVS pipeline applied in structures and artificial surfaces
D Skarlatos, S Kiparissi
ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information …, 2012
982012
An ‘open’method for 3D modelling and mapping in underwater archaeological sites
D Skarlatos, S Demestiha, S Kiparissi
International Journal of Heritage in the digital era 1 (1), 1-24, 2012
802012
Project iMARECULTURE: advanced VR, iMmersive serious games and augmented REality as tools to raise awareness and access to European underwater CULTURal heritagE
D Skarlatos, P Agrafiotis, T Balogh, F Bruno, F Castro, BD Petriaggi, ...
Digital Heritage. Progress in Cultural Heritage: Documentation, Preservation …, 2016
722016
Virtual reality with 360-video storytelling in cultural heritage: Study of presence, engagement, and immersion
F Škola, S Rizvić, M Cozza, L Barbieri, F Bruno, D Skarlatos, F Liarokapis
Sensors 20 (20), 5851, 2020
662020
Correcting image refraction: Towards accurate aerial image-based bathymetry mapping in shallow waters
P Agrafiotis, K Karantzalos, A Georgopoulos, D Skarlatos
Remote Sensing 12 (2), 322, 2020
602020
The 4th Century BC Shipwreck at Mazotos, Cyprus: New Techniques and New Methodologies in the 3D Mapping of Shipwreck Excavations
S Demesticha, D Skarlatos, A Neophytou
Journal of Field Archaeology 39 (2), 134-150, 2014
602014
Vegetation detection using deep learning and conventional methods
B Ayhan, C Kwan, B Budavari, L Kwan, Y Lu, D Perez, J Li, D Skarlatos, ...
Remote Sensing 12 (15), 2502, 2020
562020
3D modelling and mapping for virtual exploration of underwater archaeology assets
F Liarokapis, P Kouřil, P Agrafiotis, S Demesticha, J Chmelik, D Skarlatos
The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial …, 2017
552017
Guidelines for underwater image enhancement based on benchmarking of different methods
M Mangeruga, F Bruno, M Cozza, P Agrafiotis, D Skarlatos
Remote sensing 10 (10), 1652, 2018
542018
Spatial and seasonal variability of tap water disinfection by-products within distribution pipe networks
P Charisiadis, SS Andra, KC Makris, CA Christophi, D Skarlatos, ...
Science of the Total Environment 506, 26-35, 2015
512015
Shallow water bathymetry mapping from UAV imagery based on machine learning
P Agrafiotis, D Skarlatos, A Georgopoulos, K Karantzalos
arXiv preprint arXiv:1902.10733, 2019
492019
Development and integration of digital technologies addressed to raise awareness and access to European underwater cultural heritage. An overview of the H2020 i-MARECULTURE …
F Bruno, A Lagudi, G Ritacco, J Čejka, P Kouřil, F Liarokapis, P Agrafiotis, ...
IEEE/MTS–OCEAN 2017 Anchorage, Alaska Sept 18-22, 2017
492017
Orthophotograph production in urban areas
D Skarlatos
The Photogrammetric Record 16 (94), 643-650, 1999
471999
DepthLearn: learning to correct the refraction on point clouds derived from aerial imagery for accurate dense shallow water bathymetry based on SVMs-fusion with LiDAR point clouds
P Agrafiotis, D Skarlatos, A Georgopoulos, K Karantzalos
Remote Sensing 11 (19), 2225, 2019
352019
Accuracy assessment of minimum control points for UAV photography and georeferencing
D Skarlatos, E Procopiou, G Stavrou, M Gregoriou
First international conference on remote sensing and geoinformation of the …, 2013
342013
The curve number concept as a driver for delineating hydrological response units
E Savvidou, A Efstratiadis, AD Koussis, A Koukouvinos, D Skarlatos
Water 10 (2), 194, 2018
312018
A novel iterative water refraction correction algorithm for use in structure from motion photogrammetric pipeline
D Skarlatos, P Agrafiotis
Journal of Marine Science and Engineering 6 (3), 77, 2018
292018
Underwater photogrammetry in very shallow waters: main challenges and caustics effect removal
P Agrafiotis, D Skarlatos, T Forbes, C Poullis, M Skamantzari, ...
The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial …, 2018
292018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20