Παρακολούθηση
Franca Garzotto
Franca Garzotto
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα polimi.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
HDM—a model-based approach to hypertext application design
F Garzotto, P Paolini, D Schwabe
ACM Transactions on Information Systems (TOIS) 11 (1), 1-26, 1993
11231993
Hypermedia design, analysis, and evaluation issues
F Garzotto, L Mainetti, P Paolini
Communications of the ACM 38 (8), 74-86, 1995
3881995
Extending UML for modeling web applications
L Baresi, F Garzotto, P Paolini
Proceedings of the 34th Annual Hawaii International Conference on System …, 2001
2552001
From web sites to web applications: New issues for conceptual modeling
L Baresi, F Garzotto, P Paolini
International Conference on Conceptual Modeling, 89-100, 2000
2022000
Content-based video recommendation system based on stylistic visual features
Y Deldjoo, M Elahi, P Cremonesi, F Garzotto, P Piazzolla, M Quadrana
Journal on Data Semantics 5 (2), 99-113, 2016
1872016
HDM—A model for the design of hypertext applications
F Garzotto, P Paolini, D Schwabe
Proceedings of the third annual ACM conference on Hypertext, 313-328, 1991
1761991
Exploring motion-based touchless games for autistic children's learning
L Bartoli, C Corradi, F Garzotto, M Valoriani
Proceedings of the 12th international conference on interaction design and …, 2013
1622013
SUE inspection: an effective method for systematic usability evaluation of hypermedia
M Matera, MF Costabile, F Garzotto, P Paolini
IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics-Part A: Systems and …, 2002
1432002
Investigating the persuasion potential of recommender systems from a quality perspective: An empirical study
P Cremonesi, F Garzotto, R Turrin
ACM Transactions on Interactive Intelligent Systems (TiiS) 2 (2), 1-41, 2012
1402012
Designing and evaluating touchless playful interaction for ASD children
L Bartoli, F Garzotto, M Gelsomini, L Oliveto, M Valoriani
Proceedings of the 2014 conference on Interaction design and children, 17-26, 2014
1252014
Investigating the educational effectiveness of multiplayer online games for children
F Garzotto
Proceedings of the 6th international conference on Interaction design and …, 2007
1172007
Looking for “good” recommendations: A comparative evaluation of recommender systems
P Cremonesi, F Garzotto, S Negro, AV Papadopoulos, R Turrin
IFIP Conference on Human-Computer Interaction, 152-168, 2011
1162011
“Modeling-by-Patterns” of Web Applications
F Garzotto, P Paolini, D Bolchini, S Valenti
International Conference on Conceptual Modeling, 293-306, 1999
1151999
Towards a software engineering approach to web site development
F Coda, C Ghezzi, G Vigna, F Garzotto
Proceedings Ninth International Workshop on Software Specification and …, 1998
1101998
Broadening children's involvement as design partners: from technology to
F Garzotto
Proceedings of the 7th international conference on Interaction design and …, 2008
1002008
FaTe2: storytelling edutainment experiences in 2D and 3D collaborative spaces
F Garzotto, M Forfori
Proceedings of the 2006 conference on Interaction design and children, 113-116, 2006
872006
Interactive storytelling for children
F Garzotto, P Paolini, A Sabiescu
Proceedings of the 9th international conference on interaction design and …, 2010
862010
Digital storytelling as a whole-class learning activity: Lessons from a three-years project
ND Blas, F Garzotto, P Paolini, A Sabiescu
joint international conference on interactive digital storytelling, 14-25, 2009
822009
Paper-based multimedia interaction as learning tool for disabled children
F Garzotto, M Bordogna
Proceedings of the 9th international Conference on Interaction Design and …, 2010
782010
A survey on web modeling approaches for ubiquitous web applications
W Schwinger, W Retschitzegger, A Schauerhuber, G Kappel, M Wimmer, ...
International Journal of Web Information Systems, 2008
762008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20