Παρακολούθηση
Yannis G. Papaioannou
Yannis G. Papaioannou
Ph.D, MEng, Chemical Engineering, Computational Mathematics & Fluid Dynamics.
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα chemeng.upatras.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Bubble deformation and growth inside viscoelastic filaments undergoing very large extensions
YG Papaioannou, A Giannousakis, Y Dimakopoulos, J Tsamopoulos
Industrial & Engineering Chemistry Research 53 (18), 7548-7569, 2014
302014
Injection of a viscoplastic material inside a tube or between two parallel disks: Conditions for wall detachment of the advancing front
YG Papaioannou, G Karapetsas, Y Dimakopoulos, J Tsamopoulos
Journal of Rheology 53 (5), 1155-1191, 2009
282009
Discretization of three-dimensional free surface flows and moving boundary problems via elliptic grid methods based on variational principles
D Fraggedakis, YG Papaioannou, Y Dimakopoulos, J Tsamopoulos
Journal of Computational Physics 344, 127-150, 2017
252017
Ph.D Dissertation : STUDY ON EXTENSIONAL FLOWS OF NEWTONIAN AND VISCOELASTIC LIQUIDS CONTAINING GAS INCLUSIONS
YG Papaioannou, JA Tsamopoulos
University of Patras, DOI: 10.13140/RG.2.2.10237.00481, https://nemertes.lis …, 2015
2015
A FULLY IMPLICIT 3D ELLIPTIC MESH GENERATOR FOR MOVING BOUNDARY FLOW PROBLEMS WITH LARGE ARBITRARY DEFORMATIONS
YG Papaioannou, Y Dimakopoulos, JA Tsamopoulos
European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and …, 2012
2012
Stretching of Liquid Bridges containing Gas Inclusions
YG Papaioannou, D Photeinos, J Tsamopoulos
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–6