Παρακολούθηση
Iead Rezek
Iead Rezek
Schlumberger Gould Research , Cambridge, UK
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα rezek.info - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Fast transient networks in spontaneous human brain activity
AP Baker, MJ Brookes, IA Rezek, SM Smith, T Behrens, PJP Smith, ...
elife 3, e01867, 2014
4172014
Stochastic complexity measures for physiological signal analysis
I Rezek, SJ Roberts
Biomedical Engineering, IEEE Transactions on 45 (9), 1186-1191, 1998
3981998
Bayesian approaches to Gaussian mixture modeling
SJ Roberts, D Husmeier, I Rezek, W Penny
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence 20 (11), 1133 …, 1998
3791998
Signal quality indices and data fusion for determining acceptability of electrocardiograms collected in noisy ambulatory environments
GD Clifford, D Lopez, Q Li, I Rezek
Computing in Cardiology, 2011, 285-288, 2011
290*2011
Understanding heterogeneity in clinical cohorts using normative models: beyond case-control studies
AF Marquand, I Rezek, J Buitelaar, CF Beckmann
Biological psychiatry 80 (7), 552-561, 2016
2812016
Inferring social network structure in ecological systems from spatio-temporal data streams
I Psorakis, SJ Roberts, I Rezek, BC Sheldon
Journal of the Royal Society Interface 9 (76), 3055-3066, 2012
1542012
Positional entropy during pigeon homing II: navigational interpretation of Bayesian latent state models
T Guilford, S Roberts, D Biro, I Rezek
Journal of theoretical biology 227 (1), 25-38, 2004
1492004
Temporal and spatial complexity measures for electroencephalogram based brain-computer interfacing
SJ Roberts, W Penny, I Rezek
Medical & biological engineering & computing 37 (1), 93-98, 1999
1121999
Maximum certainty data partitioning
SJ Roberts, R Everson, I Rezek
Pattern Recognition 33 (5), 833-839, 2000
1062000
An automatic, continuous and probabilistic sleep stager based on a hidden Markov model
A Flexer, G Dorffner, P Sykacek, I Rezek
Applied Artificial Intelligence 16 (3), 199-207, 2002
652002
Dynamic state allocation for MEG source reconstruction
MW Woolrich, A Baker, H Luckhoo, H Mohseni, G Barnes, M Brookes, ...
Neuroimage 77, 77-92, 2013
602013
Positional entropy during pigeon homing I: application of Bayesian latent state modelling
S Roberts, T Guilford, I Rezek, D Biro
Journal of theoretical biology 227 (1), 39-50, 2004
592004
Executive functions and prefrontal cortex: a matter of persistence?
G Ball, PR Stokes, RA Rhodes, SK Bose, I Rezek, AM Wink, LD Lord, ...
Frontiers in systems neuroscience 5, 3, 2011
542011
Ensemble hidden Markov models with extended observation densities for biosignal analysis
I Rezek, S Roberts
Probabilistic modeling in bioinformatics and medical informatics, 419-450, 2005
522005
Estimation of coupled hidden Markov models with application to biosignal interaction modelling
I Rezek, SJ Roberts
Neural Networks for Signal Processing X. Proceedings of the 2000 IEEE Signal …, 2000
432000
Automated assessment of vigilance using committees of radial basis function analysers
S Roberts, I Rezek, R Everson, H Stone, S Wilson, C Alford
IEE Proceedings-Science, Measurement and Technology 147 (6), 333-338, 2000
412000
On similarities between inference in game theory and machine learning
I Rezek, DS Leslie, S Reece, SJ Roberts, A Rogers, RK Dash, ...
Journal of Artificial Intelligence Research 33, 259-283, 2008
402008
Minimum entropy data partitioning
SJ Roberts, R Everson, I Rezek
Artificial Neural Networks, 1999. ICANN 99. Ninth International Conference …, 1999
391999
Maritime abnormality detection using Gaussian processes
M Smith, S Reece, S Roberts, I Psorakis, I Rezek
Knowledge and information systems 38 (3), 717-741, 2014
362014
Online maritime abnormality detection using gaussian processes and extreme value theory
M Smith, S Reece, S Roberts, I Rezek
2012 IEEE 12th International Conference on Data Mining, 645-654, 2012
342012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20