Παρακολούθηση
Vaios T. Karathanos
Vaios T. Karathanos
Professor of Food Engineering and Physical Chemistry
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα hua.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Determination of water content of dried fruits by drying kinetics
VT Karathanos
Journal of Food Engineering 39 (4), 337-344, 1999
6581999
Drying kinetics of some vegetables
MK Krokida, VT Karathanos, ZB Maroulis, D Marinos-Kouris
Journal of Food engineering 59 (4), 391-403, 2003
6142003
Chemical composition, antioxidant activity and antimicrobial properties of propolis extracts from Greece and Cyprus
N Kalogeropoulos, SJ Konteles, E Troullidou, I Mourtzinos, ...
Food chemistry 116 (2), 452-461, 2009
4992009
Partitioning of olive oil antioxidants between oil and water phases
PS Rodis, VT Karathanos, A Mantzavinou
Journal of Agricultural and Food Chemistry 50 (3), 596-601, 2002
4002002
Comparison of two methods of estimation of the effective moisture diffusivity from drying data
VT Karathanos, G Villalobos, GD Saravacos
Journal of food science 55 (1), 218-223, 1990
3641990
Application of a thin-layer equation to drying data of fresh and semi-dried fruits
VT Karathanos, VG Belessiotis
Journal of Agricultural Engineering Research 74 (4), 355-361, 1999
3591999
Study of the solubility, antioxidant activity and structure of inclusion complex of vanillin with β-cyclodextrin
VT Karathanos, I Mourtzinos, K Yannakopoulou, NK Andrikopoulos
Food chemistry 101 (2), 652-658, 2007
3302007
Stability and release properties of curcumin encapsulated in Saccharomyces cerevisiae, β-cyclodextrin and modified starch
EI Paramera, SJ Konteles, VT Karathanos
Food chemistry 125 (3), 913-922, 2011
3252011
Nutritional evaluation and bioactive microconstituents (phytosterols, tocopherols, polyphenols, triterpenic acids) in cooked dry legumes usually consumed in the Mediterranean …
N Kalogeropoulos, A Chiou, M Ioannou, VT Karathanos, M Hassapidou, ...
Food Chemistry 121 (3), 682-690, 2010
3242010
Effect of freeze-drying conditions on shrinkage and porosity of dehydrated agricultural products
MK Krokida, VT Karathanos, ZB Maroulis
Journal of Food engineering 35 (4), 369-380, 1998
3041998
Fortification of yoghurts with grape (Vitis vinifera) seed extracts
V Chouchouli, N Kalogeropoulos, SJ Konteles, E Karvela, DP Makris, ...
LWT-Food Science and Technology 53 (2), 522-529, 2013
2772013
Bioactive phytochemicals in industrial tomatoes and their processing byproducts
N Kalogeropoulos, A Chiou, V Pyriochou, A Peristeraki, VT Karathanos
LWT-Food Science and Technology 49 (2), 213-216, 2012
2502012
Scattering of electromagnetic waves by periodic structures
N Stefanou, V Karathanos, A Modinos
Journal of Physics: Condensed Matter 4 (36), 7389, 1992
2461992
Development of porous structure during air drying of agricultural plant products
VT Karathanos, NK Kanellopoulos, VG Belessiotis
Journal of Food Engineering 29 (2), 167-183, 1996
2411996
Air-drying kinetics of osmotically dehydrated fruits
VT Karathanos, AE Kostaropoulos, GD Saravacos
Drying technology 13 (5-7), 1503-1521, 1995
2411995
Sun and artificial air drying kinetics of some agricultural products
VT Karathanos, VG Belessiotis
Journal of Food Engineering 31 (1), 35-46, 1997
2401997
Effect of osmotic agent on osmotic dehydration of fruits
NM Panagiotou, VT Karathanos, ZB Maroulis
Drying technology 17 (1-2), 175-189, 1999
2121999
Microencapsulation of curcumin in cells of Saccharomyces cerevisiae
EI Paramera, SJ Konteles, VT Karathanos
Food Chemistry 125 (3), 892-902, 2011
2102011
Collapse of structure during drying of celery
V Karathanos
Drying Technology 11 (5), 1005-1023, 1993
2101993
Currants (Vitis vinifera L.) content of simple phenolics and antioxidant activity
A Chiou, VT Karathanos, A Mylona, FN Salta, F Preventi, ...
Food chemistry 102 (2), 516-522, 2007
1982007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20