Παρακολούθηση
Robert Gradinaru
Robert Gradinaru
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uaic.ro - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A role for taurine in mitochondrial function
SH Hansen, ML Andersen, C Cornett, R Gradinaru, N Grunnet
Journal of biomedical science 17, 1-8, 2010
1752010
Potential applications of wastes from energy and forestry industry in plant tissue culture
C Tanase, I Volf, S Vintu, R Gradinaru, VI Popa
Cell. Chem. Technol 47 (7-8), 553-563, 2013
312013
Ultrasound-based protein determination in maize seeds
G Drochioiu, CI Ciobanu, S Bancila, L Ion, BA Petre, C Andries, ...
Ultrasonics sonochemistry 29, 93-103, 2016
282016
Cyanide poisoning: from physiology to forensic analytical chemistry
A Surleva, R Gradinaru, G Drochioiu
International Journal of Criminal Investigation 2 (2), 79-101, 2012
212012
Ninhydrin-based spectrophotometric assays of trace cyanide
A Surleva, M Zaharia, L Ion, RV Gradinaru, G Drochioiu, I Mangalagiu
Acta chemica iasi 21 (1), 57-70, 2013
192013
Synthesis and characterization of uranyl (VI) chiral Schiff-base complexes derived from salicylaldehyde and L-aminoacids
IA Cozaciuc, R Postolachi, R Gradinaru, A Pui
Journal of Coordination Chemistry 65 (12), 2170-2181, 2012
192012
Bovine serum albumin adsorption onto UV-activated green polyurethane surface
C Ciobanu, LM Gradinaru, RV Gradinaru, M Drobota, S Vlad
Dig. J. Nanomater. Bios 6, 1751-1761, 2011
192011
Ninhydrin-based forensic investigations: II. Cyanide analytical toxicology
G Drochioiu, I Sandu, R Gradinaru, G Zbancioc, I Mangalagiu
International Journal of Criminal Investigation 1 (4), 213-226, 2011
182011
Tailoring the properties of PVA/HPC/BSA hydrogels for wound dressing applications
M Bercea, LM Gradinaru, S Morariu, IA Plugariu, RV Gradinaru
Reactive and Functional Polymers 170, 105094, 2022
172022
Hybrid hydrogels for neomycin delivery: Synergistic effects of natural/synthetic polymers and proteins
M Bercea, IA Plugariu, LM Gradinaru, M Avadanei, F Doroftei, ...
Polymers 15 (3), 630, 2023
152023
Yeast biodegradation of some pesticide dinitrophenols
M Zaharia, S Jurcoane, D Maftei, A Pui, CA Dumitras-Hutanu, ...
Romanian Biotechnological Letters 18 (2), 8144-8151, 2013
152013
Temperature induced gelation and antimicrobial properties of Pluronic F127 based systems
A Lupu, I Rosca, VR Gradinaru, M Bercea
Polymers 15 (2), 355, 2023
142023
Improved ninhydrin-based reagent for spectrophotometric determination of ppb levels of cyanide
A Surleva, M Zaharia, O Pintilie, I Sandu, L Tudorachi, RV Gradinaru
Environmental Forensics 17 (1), 48-58, 2016
132016
Banned dinitrophenols still trigger both legal and forensic issues
M Zaharia, L Tudorachi, O Pintilie, C Drochioi, R Gradinaru, M Murariu
Environmental Forensics 17 (1), 120-130, 2016
132016
Interaction of amyloid Aβ (9–16) peptide fragment with metal ions: CD, FT-IR, and fluorescence spectroscopic studies
M Murariu, L Habasescu, CI Ciobanu, RV Gradinaru, A Pui, G Drochioiu, ...
International Journal of Peptide Research and Therapeutics 25, 897-909, 2019
122019
Probing the extracellular access channel of the Na, K-ATPase
RV Gradinaru, HJ Apell
Biochemistry 54 (15), 2508-2519, 2015
122015
Application of chemical and biological tests for estimation of current state of a tailing dump and surrounding soil from the region of Tarniţa, Suceava, Romania
DM Ilieva, M Argirova, LY Angelova, RV Gradinaru, G Drochioiu, ...
Environmental Science and Pollution Research 27 (2), 1386-1396, 2020
112020
Antibacterial activity of nanosized ZnO hosted in microporous clinoptilolite and mesoporous silica SBA-15 matrices
VE Copcia, R Gradinaru, GD Mihai, N Bilba, I Sandu
Rev. De Chimie 63 (11), 1124-1131, 2012
112012
Interaction of inorganic mercury with CoA-SH and acyl-CoAs
R Gradinaru, A Ionas, A Pui, G Zbancioc, G Drochioiu
Biometals 24, 1115-1121, 2011
112011
Diversity of bioinspired hydrogels: From structure to applications
A Lupu, LM Gradinaru, VR Gradinaru, M Bercea
Gels 9 (5), 376, 2023
102023
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20