Παρακολούθηση
Alex `Sandy' Pentland
Alex `Sandy' Pentland
Άλλα ονόματαAlex Pentland, Sandy Pentland
Professor MIT
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mit.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Eigenfaces for recognition
M Turk, A Pentland
Journal of cognitive neuroscience 3 (1), 71-86, 1991
209251991
Face recognition using eigenfaces
MA Turk, AP Pentland
Proceedings. 1991 IEEE computer society conference on computer vision and …, 1991
90411991
Pfinder: Real-time tracking of the human body
CR Wren, A Azarbayejani, T Darrell, AP Pentland
IEEE Transactions on pattern analysis and machine intelligence 19 (7), 780-785, 1997
70381997
Computational social science
D Lazer, A Pentland, L Adamic, S Aral, AL Barabási, D Brewer, ...
Science 323 (5915), 721-723, 2009
40762009
Photobook: Content-based manipulation of image databases
A Pentland, RW Picard, S Sclaroff
International journal of computer vision 18 (3), 233-254, 1996
3592*1996
View-based and modular eigenspaces for face recognition
Pentland, Moghaddam, Starner
1994 Proceedings of IEEE Conference on Computer Vision and Pattern …, 1994
30561994
Evidence for a collective intelligence factor in the performance of human groups
AW Woolley, CF Chabris, A Pentland, N Hashmi, TW Malone
science 330 (6004), 686-688, 2010
30362010
Fractal-based description of natural scenes
AP Pentland
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence, 661-674, 1984
29771984
Decentralizing privacy: Using blockchain to protect personal data
G Zyskind, O Nathan, A Pentland
2015 IEEE Security and Privacy Workshops, 180-184, 2015
28382015
Inferring friendship network structure by using mobile phone data
N Eagle, A Pentland, D Lazer
Proceedings of the national academy of sciences 106 (36), 15274-15278, 2009
25782009
Probabilistic visual learning for object representation
B Moghaddam, A Pentland
IEEE Transactions on pattern analysis and machine intelligence 19 (7), 696-710, 1997
23661997
A Bayesian computer vision system for modeling human interactions
NM Oliver, B Rosario, AP Pentland
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 22 (8), 831-843, 2000
22502000
Real-time american sign language recognition using desk and wearable computer based video
T Starner, J Weaver, A Pentland
IEEE Transactions on pattern analysis and machine intelligence 20 (12), 1371 …, 1998
18041998
A new sense for depth of field
AP Pentland
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence, 523-531, 1987
16871987
Coupled hidden markov models for complex action recognition
M Brand, N Oliver, A Pentland
Proceedings of IEEE computer society conference on computer vision and …, 1997
15851997
Big data and management
G George, MR Haas, A Pentland
Academy of management Journal 57 (2), 321-326, 2014
15832014
Social Physics: How Good Ideas Spread - Lessons From A New Science
A Pentland
Peguin Press, 2014
1478*2014
Coding, analysis, interpretation, and recognition of facial expressions
IA Essa, AP Pentland
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 19 (7), 757-763, 1997
13751997
Real-time american sign language recognition from video using hidden markov models
T Starner, A Pentland
Proceedings of International Symposium on Computer Vision-ISCV, 265-270, 1995
12431995
Daknet: Rethinking connectivity in developing nations
A Pentland, R Fletcher, A Hasson
Computer 37 (1), 78-83, 2004
10702004
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20