Παρακολούθηση
Gerry Stahl
Gerry Stahl
Professor Emeritus of Information Science, Drexel University & the Math Forum
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα GerryStahl.net - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Computer-supported collaborative learning: An historical perspective
G Stahl, T Koschmann, D Suthers
Cambridge handbook of the learning sciences, 2006
2731*2006
Group Cognition: Computer Support for Building Collaborative Knowledge
G Stahl
MIT Press, 2006
19122006
A model of collaborative knowledge-building
G Stahl
Fourth international conference of the learning sciences 10, 70-77, 2000
5622000
Building collaborative knowing
G Stahl
What we know about CSCL, 53-85, 2004
3592004
Studying Virtual Math Teams
G Stahl
Springer Verlag 11, 626, 2009
3562009
Group cognition in computer‐assisted collaborative learning
G Stahl
Journal of Computer Assisted Learning 21 (2), 79-90, 2005
3212005
Contributions to a theoretical framework for CSCL.
G Stahl
CSCL 2, 62-71, 2002
2812002
Embedding critics in design environments
G Fischer, K Nakakoji, J Ostwald, G Stahl, T Sumner
The knowledge engineering review 8 (4), 285-307, 1993
2691993
Developing summarization skills through the use of LSA-based feedback
E Kintsch, D Steinhart, G Stahl, LSARG LSA Research Group, C Matthews, ...
Interactive learning environments 8 (2), 87-109, 2000
2152000
The joint organization of interaction within a multimodal CSCL medium
M Perit Çakır, A Zemel, G Stahl
International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning 4 (2 …, 2009
1832009
Rediscovering CSCL
G Stahl
CSCL 2: Carrying Forward the Conversation, 169-181, 2002
1722002
Embedding computer-based critics in the contexts of design
G Fischer, K Nakakoji, J Ostwald, G Stahl, T Sumner
Proceedings of the INTERACT'93 and CHI'93 Conference on Human Factors in …, 1993
1431993
Meaning and interpretation in collaboration
G Stahl
Designing for change in networked learning environments, 523-532, 2003
1412003
Collaborative information environments to support knowledge construction by communities
G Stahl
AI & SOCIETY 14 (1), 71-97, 2000
1202000
Methodological issues in developing a multi-dimensional coding procedure for small-group chat communication
JW Strijbos, G Stahl
Learning and Instruction 17 (4), 394-404, 2007
1142007
Translating Euclid: Designing a Human-Centered Mathematics
G Stahl
Morgan & Claypool Publishers, 2013
1112013
Reflections on WebGuide: Seven issues for the next generation of collaborative knowledge-building environments
G Stahl
International Society of the Learning Sciences (ISLS), 1999
1081999
The video analyst's manifesto: Or the implications of Garfinkel's policies for the development of a program of video analytic research within the learning sciences
T Koschmann, G Stahl, A Zemel
Proceedings of the 6th international conference on Learning sciences, 278-285, 2004
1062004
Meaning making in CSCL: Conditions and preconditions for cognitive processes by groups
G Stahl
International Society of the Learning Sciences, Inc., 2007
922007
Thread-based analysis of patterns of collaborative interaction in chat.
M Cakir, F Xhafa, N Zhou, G Stahl
AIED 125, 120-127, 2005
902005
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20