Παρακολούθηση
sylvain lassarre
sylvain lassarre
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ifsttar.fr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Measuring accident risk exposure for pedestrians in different micro-environments
S Lassarre, E Papadimitriou, G Yannis, J Golias
Accident Analysis & Prevention 39 (6), 1226-1238, 2007
1232007
MULTIPLE LEVELS, DAMAGES, FORMS, MOMENTS AND VARIABLES IN ROAD ACCIDENT MODELS. IN: STRUCTURAL ROAD ACCIDENT MODELS. THE INTERNATIONAL DRAG FAMILY
S Lassarre
1202000
An adaptive time gap car-following model
A Tordeux, S Lassarre, M Roussignol
Transportation research part B: methodological 44 (8-9), 1115-1131, 2010
1132010
Introducing human factors in pedestrian crossing behaviour models
E Papadimitriou, S Lassarre, G Yannis
Transportation research part F: traffic psychology and behaviour 36, 69-82, 2016
1022016
Analysis of progress in road safety in ten European countries
S Lassarre
Accident Analysis & Prevention 33 (6), 743-751, 2001
1002001
Regional analysis of road mortality in Europe
V Eksler, S Lassarre, I Thomas
Public Health 122 (9), 826-837, 2008
952008
How did the economic recession (2008–2010) influence traffic fatalities in OECD-countries?
F Wegman, R Allsop, C Antoniou, R Bergel-Hayat, R Elvik, S Lassarre, ...
Accident Analysis & Prevention 102, 51-59, 2017
692017
The introduction of the variables “traffic volume,”“speed” and “belt-wearing” into a predictive model of the severity of accidents
S Lassarre
Accident Analysis & Prevention 18 (2), 129-134, 1986
641986
Human factors of pedestrian walking and crossing behaviour
E Papadimitriou, S Lassarre, G Yannis
Transportation research procedia 25, 2002-2015, 2017
592017
Exploring Road Mortality Ratios in Europe: National Versus Regional Realities
S Lassarre, I Thomas
Journal of the Royal Statistical Society Series A: Statistics in Society 168 …, 2005
542005
Evolution of road risk disparities at small-scale level: example of Belgium
V Eksler, S Lassarre
Journal of Safety Research 39 (4), 417-427, 2008
532008
Traffic and granular flow'07
C Appert-Rolland, F Chevoir, P Gondret, S Lassarre, JP Lebacque, ...
Springer Science & Business Media, 2009
522009
Systems approach to injury control
N Muhlrad, S Lassarre
En: Tiwari, G., Mohan, D. and Muhlrad, N., The way forward: Transportation …, 2005
512005
Relating traffic fatalities to GDP in Europe on the long term
C Antoniou, G Yannis, E Papadimitriou, S Lassarre
Accident Analysis & Prevention 92, 89-96, 2016
452016
A GIS-based methodology for identifying pedestrians’ crossing patterns
S Lassarre, E Bonnet, F Bodin, E Papadimitriou, G Yannis, J Golias
Computers, Environment and Urban Systems 36 (4), 321-330, 2012
402012
Pedestrian risk taking while road crossing: A comparison of observed and declared behaviour
E Papadimitriou, S Lassarre, G Yannis
Transportation research procedia 14, 4354-4363, 2016
342016
LAVIA–an evaluation of the potential safety benefits of the French intelligent speed adaptation project
R Driscoll, Y Page, S Lassarre, J Ehrlich
Annual Proceedings/Association for the Advancement of Automotive Medicine 51 …, 2007
332007
Simulating pedestrian-vehicle interaction in an urban network using cellular automata and multi-agent models
A Godara, S Lassarre, A Banos
Traffic and Granular Flow’05, 411-418, 2007
282007
Road safety in France: The hard path toward science-based policy
J Chapelon, S Lassarre
Safety Science 48 (9), 1151-1159, 2010
272010
Computer-assisted routing of dangerous goods for Haute-Normandie
S Lassarre, K Fedra, E Weigkricht
Journal of transportation engineering 119 (2), 200-210, 1993
271993
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20