Marie de Saint Victor
Marie de Saint Victor
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα eng.ox.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Nanoparticle‐loaded protein–polymer nanodroplets for improved stability and conversion efficiency in ultrasound imaging and drug delivery
JY Lee, D Carugo, C Crake, J Owen, M de Saint Victor, A Seth, ...
Advanced Materials 27 (37), 5484-5492, 2015
1002015
Properties, characteristics and applications of microbubbles for sonothrombolysis
M de Saint Victor, C Crake, CC Coussios, E Stride
Expert opinion on drug delivery 11 (2), 187-209, 2014
632014
Ultrasound‐enhanced siRNA delivery using magnetic nanoparticle‐loaded chitosan‐deoxycholic acid nanodroplets
JY Lee, C Crake, B Teo, D Carugo, M de Saint Victor, A Seth, E Stride
Advanced healthcare materials 6 (8), 1601246, 2017
362017
Passive acoustic mapping of magnetic microbubbles for cavitation enhancement and localization
C Crake, M de Saint Victor, J Owen, C Coviello, J Collin, CC Coussios, ...
Physics in Medicine & Biology 60 (2), 785, 2015
342015
Probing supramolecular protein assembly using covalently attached fluorescent molecular rotors
M Kubánková, I López-Duarte, JA Bull, DM Vadukul, LC Serpell, ...
Biomaterials 139, 195-201, 2017
232017
Sonothrombolysis with magnetically targeted microbubbles
M de Saint Victor, LC Barnsley, D Carugo, J Owen, CC Coussios, E Stride
Ultrasound in medicine & biology 45 (5), 1151-1163, 2019
142019
Magnetic targeting to enhance microbubble delivery in an occluded microarterial bifurcation
M de Saint Victor, D Carugo, LC Barnsley, J Owen, CC Coussios, E Stride
Physics in Medicine & Biology 62 (18), 7451, 2017
122017
Layered acoustofluidic resonators for the simultaneous optical and acoustic characterisation of cavitation dynamics, microstreaming, and biological effects
V Pereno, M Aron, O Vince, C Mannaris, A Seth, M de Saint Victor, ...
Biomicrofluidics 12 (3), 034109, 2018
102018
About the lab
C Davies, RO Cleveland, E Stride, N Sanghvi, MD Gray, C Mannaris, ...
Journal of Therapeutic Ultrasound, 2017
92017
International society for therapeutic ultrasound conference 2016
B Fowlkes, P Ghanouni, N Sanghvi, C Coussios, PC Lyon, M Gray, ...
Journal of Therapeutic Ultrasound 5 (1), 1-114, 2017
32017
Passive acoustic mapping of magnetic microbubbles in an in vitro flow model
C Crake, M de Saint Victor, C Coviello, J Owen, CC Coussios, E Stride
Proceedings of Meetings on Acoustics ICA2013 19 (1), 075025, 2013
32013
Investigating magnetically targeted microbubbles for ultrasound-enhanced thrombolysis
MA de Saint Victor
University of Oxford, 2016
22016
Ultrasound-enhanced thrombolysis: Mechanistic observations
M de Saint Victor, D Carugo, C Coussios, EP Stride
The Journal of the Acoustical Society of America 138 (3), 1820-1820, 2015
12015
Layered acoustofluidic resonators for the study of the physical and biological effects of acoustic cavitation
V Pereno, MM Aron, OF Vince, C Mannaris, A Seth, M de Saint Victor, ...
Biomicrofluidics 12, 2018
2018
Probing supramolecular protein assembly using fluorescent molecular rotors
M Kubankova, I Lopez-Duarte, JA Bull, D Vadukul, L Serpell, ...
Springer, 2017
2017
Nanoparticle-Loaded Protein–Polymer Nanodroplets for Improved Stability and Conversion Efficiency in Ultrasound Imaging and Drug Delivery Jeong Yu Lee, Dario Carugo, Calum …
M de Saint Victor, A Seth, C Coussios, E Stride
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–16