Παρακολούθηση
Stephen Kobourov
Stephen Kobourov
Professor of Computer Science, University of Arizona
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.arizona.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Spring embedders and force directed graph drawing algorithms
SG Kobourov
arXiv preprint, 2012
6492012
Identifying important places in people’s lives from cellular network data
S Isaacman, R Becker, R Cáceres, S Kobourov, M Martonosi, J Rowland, ...
Pervasive Computing: 9th International Conference, Pervasive 2011, San …, 2011
5622011
A system for graph-based visualization of the evolution of software
C Collberg, S Kobourov, J Nagra, J Pitts, K Wampler
Proceedings of the 2003 ACM symposium on Software visualization, 77-ff, 2003
3422003
Analysis of Network Clustering Algorithms and Cluster Quality Metrics at Scale
S Emmons, S Kobourov, M Gallant, K Borner
PLOS ONE 11 (7), 2016
2502016
How important is the “mental map”?–an empirical investigation of a dynamic graph layout algorithm
HC Purchase, E Hoggan, C Görg
Graph Drawing: 14th International Symposium, GD 2006, Karlsruhe, Germany …, 2007
2402007
GraphAEL: Graph animations with evolving layouts
C Erten, PJ Harding, SG Kobourov, K Wampler, G Yee
Graph Drawing: 11th International Symposium, GD 2003 Perugia, Italy …, 2004
2102004
On simultaneous planar graph embeddings
P Brass, E Cenek, CA Duncan, A Efrat, C Erten, DP Ismailescu, ...
Computational Geometry 36 (2), 117-130, 2007
168*2007
GMap: Visualizing graphs and clusters as maps
ER Gansner, Y Hu, S Kobourov
2010 IEEE Pacific Visualization Symposium (PacificVis), 201-208, 2010
1622010
Optimal constrained graph exploration
CA Duncan, SG Kobourov, VSA Kumar
ACM Transactions on Algorithms (TALG) 2 (3), 380-402, 2006
1582006
Fully automatic visualisation of overlapping sets
P Simonetto, D Auber, D Archambault
Computer Graphics Forum 28 (3), 967-974, 2009
1552009
An annotated bibliography on 1-planarity
SG Kobourov, G Liotta, F Montecchiani
Computer Science Review 25, 49-67, 2017
1442017
Grip: Graph drawing with intelligent placement
P Gajer, SG Kobourov
International Symposium on Graph Drawing, 222-228, 2000
1382000
Exploring the computing literature using temporal graph visualization
C Erten, PJ Harding, SG Kobourov, K Wampler, G Yee
Visualization and Data Analysis 2004 5295, 45-56, 2004
1322004
A tale of two cities
S Isaacman, R Becker, R Cáceres, S Kobourov, J Rowland, A Varshavsky
Proceedings of the eleventh workshop on mobile computing systems …, 2010
1312010
PILOT: An interactive tool for learning and grading
S Bridgeman, MT Goodrich, SG Kobourov, R Tamassia
Proceedings of the thirty-first SIGCSE technical symposium on Computer …, 2000
1292000
The state of the art in cartograms
S Nusrat, S Kobourov
Computer Graphics Forum 35 (3), 619-642, 2016
1272016
Balanced aspect ratio trees: Combining the advantages of kd trees and octrees
CA Duncan, MT Goodrich, S Kobourov
Journal of Algorithms 38 (1), 303-333, 2001
1252001
Simultaneous Embedding of Planar Graphs
T Blaesius, SG Kobourov, I Rutter
Handbook of Graph Drawing and Visualization, 349-381, 2013
1212013
A multi-dimensional approach to force-directed layouts of large graphs
P Gajer, MT Goodrich, SG Kobourov
International Symposium on Graph Drawing, 211-221, 2000
1212000
Self-plagiarism in computer science
C Collberg, S Kobourov
Communications of the ACM 48 (4), 88-94, 2005
1182005
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20