Παρακολούθηση
Vania Conan
Vania Conan
Thales
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα thalesgroup.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
DTN routing in a mobility pattern space
J Leguay, T Friedman, V Conan
Proceedings of the 2005 ACM SIGCOMM workshop on Delay-tolerant networking …, 2005
4482005
Evaluating mobility pattern space routing for DTNs
J Leguay, T Friedman, V Conan
arXiv preprint cs/0511102, 2005
4452005
Data offloading techniques in cellular networks: A survey
F Rebecchi, MD De Amorim, V Conan, A Passarella, R Bruno, M Conti
IEEE Communications Surveys & Tutorials 17 (2), 580-603, 2014
4172014
The accordion phenomenon: Analysis, characterization, and impact on dtn routing
PU Tournoux, J Leguay, F Benbadis, V Conan, MD De Amorim, ...
IEEE INFOCOM 2009, 1116-1124, 2009
2692009
Characterizing pairwise inter-contact patterns in delay tolerant networks
V Conan, J Leguay, T Friedman
1st International ICST Conference on Autonomic Computing and Communication …, 2007
2452007
Cost‐based placement of vDPI functions in NFV infrastructures
M Bouet, J Leguay, T Combe, V Conan
International Journal of Network Management 25 (6), 490-506, 2015
1992015
HYMAD: Hybrid DTN-MANET routing for dense and highly dynamic wireless networks
J Whitbeck, V Conan
Computer communications 33 (13), 1483-1492, 2010
1652010
Fixed point opportunistic routing in delay tolerant networks
V Conan, J Leguay, T Friedman
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 26 (5), 773-782, 2008
1462008
Relieving the wireless infrastructure: When opportunistic networks meet guaranteed delays
J Whitbeck, M Amorim, Y Lopez, J Leguay, V Conan
2011 IEEE International Symposium on a World of Wireless, Mobile and …, 2011
1412011
Temporal reachability graphs
J Whitbeck, M Dias de Amorim, V Conan, JL Guillaume
Proceedings of the 18th annual international conference on Mobile computing …, 2012
1242012
Mobile edge computing resources optimization: A geo-clustering approach
M Bouet, V Conan
IEEE Transactions on Network and Service Management 15 (2), 787-796, 2018
1222018
Push-and-track: Saving infrastructure bandwidth through opportunistic forwarding
J Whitbeck, Y Lopez, J Leguay, V Conan, MD De Amorim
Pervasive and Mobile Computing 8 (5), 682-697, 2012
1222012
Density-aware routing in highly dynamic DTNs: The rollernet case
PU Tournoux, J Leguay, F Benbadis, J Whitbeck, V Conan, ...
IEEE Transactions on Mobile Computing 10 (12), 1755-1768, 2010
982010
Cost-based placement of virtualized deep packet inspection functions in SDN
M Bouet, J Leguay, V Conan
MILCOM 2013-2013 IEEE Military Communications Conference, 992-997, 2013
882013
An efficient service oriented architecture for heterogeneous and dynamic wireless sensor networks
J Leguay, M Lopez-Ramos, K Jean-Marie, V Conan
2008 33rd IEEE Conference on Local Computer Networks (LCN), 740-747, 2008
822008
Statesec: Stateful monitoring for DDoS protection in software defined networks
J Boite, PA Nardin, F Rebecchi, M Bouet, V Conan
2017 IEEE conference on network softwarization (NetSoft), 1-9, 2017
792017
Performance of opportunistic epidemic routing on edge-markovian dynamic graphs
J Whitbeck, V Conan, MD de Amorim
IEEE Transactions on communications 59 (5), 1259-1263, 2011
722011
Attacks against network functions virtualization and software-defined networking: State-of-the-art
F Reynaud, FX Aguessy, O Bettan, M Bouet, V Conan
2016 IEEE NetSoft Conference and Workshops (NetSoft), 471-476, 2016
712016
Evaluating MobySpace‐based routing strategies in delay‐tolerant networks
J Leguay, T Friedman, V Conan
Wireless communications and mobile computing 7 (10), 1171-1182, 2007
692007
A load dependent metric for balancing Internet traffic in Wireless Mesh Networks
H Aiache, V Conan, L Lebrun, S Rousseau
2008 5th IEEE international conference on mobile Ad Hoc and sensor systems …, 2008
622008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20