Παρακολούθηση
Amedeo Napoli
Amedeo Napoli
Senior researcher in computer science, LORIA (CNRS - Inria - U. Lorraine), Nancy
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα loria.fr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Mining gene expression data with pattern structures in formal concept analysis
M Kaytoue, SO Kuznetsov, A Napoli, S Duplessis
Information Sciences 181 (10), 1989-2001, 2011
3122011
Towards rare itemset mining
L Szathmary, A Napoli, P Valtchev
19th IEEE international conference on tools with artificial intelligence …, 2007
2772007
Relational concept analysis: mining concept lattices from multi-relational data
M Rouane-Hacene, M Huchard, A Napoli, P Valtchev
Annals of Mathematics and Artificial Intelligence 67, 81-108, 2013
2132013
State of the art on ontology alignment
J Euzenat, T Le Bach, J Barrasa, P Bouquet, J De Bo, R Dieng, M Ehrig, ...
Knowledge Web Deliverable D 2, 2-3, 2004
2122004
Les langages à objets: langages de classes, langages de frames, langages d'acteurs
G Masini, A Napoli, D Colnet
InterEditions, 1989
1711989
Le raisonnement en intelligence artificielle
JP Haton, N Bouzid, F Charpillet, MC Haton, B Lâasri, H Lâasri, P Marquis, ...
InterEditions, 1991
1571991
IntelliGO: a new vector-based semantic similarity measure including annotation origin
S Benabderrahmane, M Smail-Tabbone, O Poch, A Napoli, MD Devignes
BMC bioinformatics 11 (1), 1-16, 2010
1272010
Revisiting numerical pattern mining with formal concept analysis
M Kaytoue, SO Kuznetsov, A Napoli
arXiv preprint arXiv:1111.5689, 2011
1132011
A proposal for combining formal concept analysis and description logics for mining relational data
MH Rouane, M Huchard, A Napoli, P Valtchev
International Conference on Formal Concept Analysis, 51-65, 2007
1092007
Feature selection methods for early predictive biomarker discovery using untargeted metabolomic data
D Grissa, M Pétéra, M Brandolini, A Napoli, B Comte, E Pujos-Guillot
Frontiers in molecular biosciences 3, 30, 2016
1002016
Une introduction aux logiques de descriptions
A Napoli
INRIA, 1997
991997
Case base mining for adaptation knowledge acquisition
M d'Aquin, F Badra, S Lafrogne, J Lieber, A Napoli, L Szathmary
arXiv preprint cs/0703156, 2007
972007
Adaptation knowledge acquisition: A case study for case‐based decision support in oncology
M d'Aquin, J Lieber, A Napoli
Computational intelligence 22 (3‐4), 161-176, 2006
882006
Formal concept analysis: A unified framework for building and refining ontologies
R Bendaoud, A Napoli, Y Toussaint
International Conference on Knowledge Engineering and Knowledge Management …, 2008
862008
Analysis of social communities with iceberg and stability-based concept lattices
N Jay, F Kohler, A Napoli
International conference on formal concept analysis, 258-272, 2008
752008
Characterizing functional dependencies in formal concept analysis with pattern structures
J Baixeries, M Kaytoue, A Napoli
Annals of mathematics and artificial intelligence 72, 129-149, 2014
732014
Two fca-based methods for mining gene expression data
M Kaytoue, S Duplessis, SO Kuznetsov, A Napoli
International Conference on Formal Concept Analysis, 251-266, 2009
692009
Many-Valued Concept Lattices for Conceptual Clustering and Information Retrieval.
N Messai, MD Devignes, A Napoli, M Smail-Tabbone
ECAI 178, 127-131, 2008
682008
Object-oriented languages
G Masini
(No Title), 1991
661991
Biclustering meets triadic concept analysis
M Kaytoue, SO Kuznetsov, J Macko, A Napoli
Annals of Mathematics and Artificial Intelligence 70, 55-79, 2014
632014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20