Παρακολούθηση
Georgeta Bordea
Georgeta Bordea
Junior Professor in Natural Language Processing at La Rochelle University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα univ-lr.fr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Semeval-2015 task 17: Taxonomy extraction evaluation (TExEval)
G Bordea, P Buitelaar, S Faralli, R Navigli
Proceedings of the 9th international workshop on semantic evaluation …, 2015
1882015
Domain-independent term extraction through domain modelling
G Bordea, P Buitelaar, T Polajnar
TIA 2013-10th International Conference on Terminology and Artificial …, 2013
832013
Exploring your research: Sprinkling some saffron on semantic web dog food
F Monaghan, G Bordea, K Samp, P Buitelaar
Semantic Web Challenge at the International Semantic Web Conference 117, 420-435, 2010
392010
Semantic representation and enrichment of information retrieval experimental data
G Silvello, G Bordea, N Ferro, T Buitelaar, Paul, Bogers
International Journal on Digital Libraries, 1-28, 2016
352016
Forecasting emerging trends from scientific literature
K Asooja, G Bordea, G Vulcu, P Buitelaar
Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and …, 2016
312016
DERIUNLP: A context based approach to automatic keyphrase extraction
G Bordea, P Buitelaar
Proceedings of the 5th international workshop on semantic evaluation, 146-149, 2010
252010
Domain adaptive extraction of topical hierarchies for Expertise Mining
G Bordea
242013
Hot topics and schisms in NLP: Community and trend analysis with saffron on ACL and LREC proceedings
P Buitelaar, G Bordea, B Coughlan
9th Edition of Language Resources and Evaluation Conference (LREC2014), 2014
232014
Concept extraction applied to the task of expert finding
G Bordea
The Semantic Web: Research and Applications: 7th Extended Semantic Web …, 2010
132010
Modelling of vertical and ferroelectric junctionless technology for efficient 3D neural network compute cube dedicated to embedded artificial intelligence
C Maneux, C Mukherjee, M Deng, M Dubourg, L Réveil, G Bordea, ...
2021 IEEE International Electron Devices Meeting (IEDM), 15.6. 1-15.6. 4, 2021
122021
Semantic Annotation of Finance Regulatory Text using Multilabel Classification
K Asooja, G Bordea, G Vulcu, L O'Brien, A Espinoza, E Abi-Lahoud, ...
122015
Web science and the two (hundred) cultures: representation of disciplines publishing in web science
CJ Hooper, G Bordea, P Buitelaar
Proceedings of the 5th Annual ACM Web Science Conference, 162-171, 2013
122013
Expertise Mining for Enterprise Content Management.
G Bordea, S Kirrane, P Buitelaar, B Pereira
LREC, 3495-3498, 2012
122012
FIDEO: food interactions with drugs evidence ontology
G Bordea, J Nikiema, R Griffier, T Hamon, F Mougin
11th International Conference on Biomedical Ontologies, 2020
102020
Non-orthogonal explicit semantic analysis
N Aggarwal, K Asooja, G Bordea, P Buitelaar
Proceedings of the Fourth Joint Conference on Lexical and Computational …, 2015
102015
Benchmarking domain-specific expert search using workshop program committees
G Bordea, T Bogers, P Buitelaar
Proceedings of the 2013 workshop on Computational scientometrics: theory …, 2013
102013
Query selection methods for automated corpora construction with a use case in food-drug interactions
G Bordea, T Randriatsitohaina, N Grabar, F Mougin, T Hamon
ACL Workshop on Biomedical Natural Language Processing, 115-124, 2019
92019
Evaluation dataset and methodology for extracting application-specific taxonomies from the Wikipedia knowledge graph
G Bordea, S Faralli, F Mougin, P Buitelaar, G Diallo
12th Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2020), 2020
82020
Automatic query selection for acquisition and discovery of food-drug interactions
G Bordea, F Thiessard, T Hamon, F Mougin
Experimental IR Meets Multilinguality, Multimodality, and Interaction: 9th …, 2018
82018
Expertise profiling in evolving knowledgecuration platforms
H Ziaimatin, T Groza, G Bordea, P Buitelaar, J Hunter
GSTF Journal on Computing (JoC) 2 (3), 2014
82014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20