Παρακολούθηση
Georgeta Bordea
Georgeta Bordea
Bordeaux Population Health Research Center, Université de Bordeaux
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα u-bordeaux.fr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Semeval-2015 task 17: Taxonomy extraction evaluation (TExEval)
G Bordea, P Buitelaar, S Faralli, R Navigli
Proceedings of the 9th international workshop on semantic evaluation …, 2015
1582015
Domain-independent term extraction through domain modelling
G Bordea, P Buitelaar, T Polajnar
TIA 2013-10th International Conference on Terminology and Artificial …, 2013
782013
Exploring your research: Sprinkling some saffron on semantic web dog food
F Monaghan, G Bordea, K Samp, P Buitelaar
Semantic Web Challenge at the International Semantic Web Conference 117, 420-435, 2010
382010
Semantic representation and enrichment of information retrieval experimental data
G Silvello, G Bordea, N Ferro, T Buitelaar, Paul, Bogers
International Journal on Digital Libraries, 1-28, 2016
322016
Forecasting emerging trends from scientific literature
K Asooja, G Bordea, G Vulcu, P Buitelaar
Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and …, 2016
262016
DERIUNLP: A context based approach to automatic keyphrase extraction
G Bordea, P Buitelaar
Proceedings of the 5th international workshop on semantic evaluation, 146-149, 2010
252010
Domain adaptive extraction of topical hierarchies for Expertise Mining
G Bordea
242013
Hot topics and schisms in NLP: Community and trend analysis with saffron on ACL and LREC proceedings
P Buitelaar, G Bordea, B Coughlan
9th Edition of Language Resources and Evaluation Conference (LREC2014), 2014
192014
Concept extraction applied to the task of expert finding
G Bordea
Extended Semantic Web Conference, 451-456, 2010
132010
Web science and the two (hundred) cultures: representation of disciplines publishing in web science
CJ Hooper, G Bordea, P Buitelaar
Proceedings of the 5th Annual ACM Web Science Conference, 162-171, 2013
122013
Expertise mining for enterprise content management
G Bordea, S Kirrane, P Buitelaar, B Pereira
Proceedings of the Eighth International Conference on Language Resources and …, 2012
112012
Non-orthogonal explicit semantic analysis
N Aggarwal, K Asooja, G Bordea, P Buitelaar
Proceedings of the Fourth Joint Conference on Lexical and Computational …, 2015
102015
Semantic Annotation of Finance Regulatory Text using Multilabel Classification
K Asooja, G Bordea, G Vulcu, L O'Brien, A Espinoza, E Abi-Lahoud, ...
92015
Automatic query selection for acquisition and discovery of food-drug interactions
G Bordea, F Thiessard, T Hamon, F Mougin
International Conference of the Cross-Language Evaluation Forum for European …, 2018
82018
Benchmarking domain-specific expert search using workshop program committees
G Bordea, T Bogers, P Buitelaar
Proceedings of the 2013 workshop on Computational scientometrics: theory …, 2013
82013
Semi-supervised technical term tagging with minimal user feedback
B QasemiZadeh, P Buitelaar, TQ Chen, G Bordea
LREC 2012-EIGHTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON LANGUAGE RESOURCES AND EVALUATION, 2012
82012
Expertise mining
G Bordea, P Buitelaar
Proceedings of the 21st National Conference on Artificial Intelligence and …, 2010
82010
Query selection methods for automated corpora construction with a use case in food-drug interactions
G Bordea, T Randriatsitohaina, N Grabar, F Mougin, T Hamon
ACL Workshop on Biomedical Natural Language Processing, 115-124, 2019
62019
Towards automatic extraction of epistemic items from scientific publications
T Groza, S Handschuh, G Bordea
Proceedings of the 2010 ACM Symposium on Applied Computing, 1341-1348, 2010
62010
FIDEO: Food Interactions with Drugs Evidence Ontology
G Bordea, J Nikiema, R Griffier, T Hamon, F Mougin
11th International Conference on Biomedical Ontologies, 2020
52020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20