Παρακολούθηση
Amit Wadhwa
Amit Wadhwa
Food Security Analyst, World Food Programme
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα wfp.org
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Flooding through the lens of mobile phone activity
D Pastor-Escuredo, A Morales-Guzmán, Y Torres-Fernández, JM Bauer, ...
IEEE Global Humanitarian Technology Conference (GHTC 2014), 279-286, 2014
642014
Comprehensive food security and vulnerability analysis: Nigeria
O Kuku-Shittu, A Mathiassen, A Wadhwa, L Myles, A Ajibola
Intl Food Policy Res Inst, 2013
502013
Estimating food consumption and poverty indices with mobile phone data
A Decuyper, A Rutherford, A Wadhwa, JM Bauer, G Krings, T Gutierrez, ...
arXiv preprint arXiv:1412.2595, 2014
482014
Measuring poverty for food security analysis: consumption-versus asset-based approaches
L Hjelm, A Mathiassen, A Wadhwa
Food and Nutrition Bulletin 37 (3), 275-289, 2016
312016
Creation of a wealth index
L Hjelm, A Mathiassen, D Miller, A Wadhwa
United Nations World Food Programme, 2017
262017
Analysis on food security and vulnerability in six counties in ruralchina
N Fengying, A Wadhwa, W Weijing
CFSN publication NO. CN-07-1-11-01-A (WFP), china Agricultural Science and …, 2011
62011
Flooding through the lens of mobile phone activity
Y Torres Fernández, D Pastor Escuredo, A Morales Guzmán, JM Baue, ...
IEEE, 2014
52014
Comprehensive food security and vulnerability analysis: Nigeria
O Kuku, A Mathiassen, A Wadhwa, L Myles, A Ajibola
IFPRI discussion papers, 2013
22013
ASSESSMENT OF HOUSEHOLD FOOD SECURITY: DESIGN OF A STANDARDIZED APPROACH AT THE WORLD FOOD PROGRAMME
D Rose, S Hollema, A Mathiassen, A Wadhwa, J Luma
ANNALS OF NUTRITION AND METABOLISM 63, 1462-1462, 2013
2013
WFP Sierra Leone
W Hart
Related categories
O Kuku-Shittu, A Mathiassen, A Wadhwa, L Myles, A Ajibola
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–11