Παρακολούθηση
Alexandros Doumanoglou
Alexandros Doumanoglou
Visual Computing Lab, Information Technologies Institute, Centre For Research and Technology HELLAS
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα iti.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Non-linear convolution filters for cnn-based learning
G Zoumpourlis, A Doumanoglou, N Vretos, P Daras
Proceedings of the IEEE international conference on computer vision, 4761-4769, 2017
752017
Quality of experience for 3-D immersive media streaming
A Doumanoglou, D Griffin, J Serrano, N Zioulis, TK Phan, D Jiménez, ...
IEEE Transactions on Broadcasting 64 (2), 379-391, 2018
342018
A low-cost, flexible and portable volumetric capturing system
V Sterzentsenko, A Karakottas, A Papachristou, N Zioulis, ...
2018 14th international conference on signal-image technology & internet …, 2018
332018
Toward real-time and efficient compression of human time-varying meshes
A Doumanoglou, DS Alexiadis, D Zarpalas, P Daras
IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology 24 (12), 2099 …, 2014
332014
Self-supervised deep depth denoising
V Sterzentsenko, L Saroglou, A Chatzitofis, S Thermos, N Zioulis, ...
Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision …, 2019
312019
3D tele-immersion platform for interactive immersive experiences between remote users
N Zioulis, D Alexiadis, A Doumanoglou, G Louizis, K Apostolakis, ...
2016 IEEE International conference on image processing (ICIP), 365-369, 2016
212016
Benchmarking open-source static 3D mesh codecs for immersive media interactive live streaming
A Doumanoglou, P Drakoulis, N Zioulis, D Zarpalas, P Daras
IEEE Journal on Emerging and Selected Topics in Circuits and Systems 9 (1 …, 2019
172019
Subjective visual quality assessment of immersive 3D media compressed by open-source static 3D mesh codecs
K Christaki, E Christakis, P Drakoulis, A Doumanoglou, N Zioulis, ...
International Conference on Multimedia Modeling, 80-91, 2019
132019
A system architecture for live immersive 3D-media transcoding over 5G networks
A Doumanoglou, N Zioulis, D Griffin, J Serrano, TK Phan, D Jiménez, ...
2018 IEEE International Symposium on Broadband Multimedia Systems and …, 2018
132018
Deep soft procrustes for markerless volumetric sensor alignment
V Sterzentsenko, A Doumanoglou, S Thermos, N Zioulis, D Zarpalas, ...
2020 IEEE Conference on Virtual Reality and 3D User Interfaces (VR), 818-827, 2020
112020
A dataset of Kinect-based 3D scans
A Doumanoglou, S Asteriadis, DS Alexiadis, D Zarpalas, P Daras
IVMSP 2013, 1-4, 2013
112013
Space wars: An augmentedvr game
K Christaki, KC Apostolakis, A Doumanoglou, N Zioulis, D Zarpalas, ...
International Conference on Multimedia Modeling, 566-570, 2019
62019
Dynamic adaptive mesh streaming for real-time 3d teleimmersion
S Crowle, A Doumanoglou, B Poussard, M Boniface, D Zarpalas, P Daras
Proceedings of the 20th International Conference on 3D Web Technology, 269-277, 2015
62015
Serverless streaming for emerging media: towards 5G network-driven cost optimization
K Konstantoudakis, D Breitgand, A Doumanoglou, N Zioulis, A Weit, ...
Multimedia Tools and Applications 81 (9), 12211-12250, 2022
52022
Subjective quality assessment of textured human full-body 3D-reconstructions
A Doumanoglou, N Zioulis, E Christakis, D Zarpalas, P Daras
2018 Tenth International Conference on Quality of Multimedia Experience …, 2018
52018
On human time-varying mesh compression exploiting activity-related characteristics
A Doumanoglou, D Alexiadis, S Asteriadis, D Zarpalas, P Daras
2014 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2014
52014
Augmented VR, IEEE Virtual Reality, Mar 18-22, 2018
A Karakottas, A Papachristou, A Doumanoglou, N Zioulis, D Zarpalas, ...
5
Action recognition from videos using sparse trajectories
A Doumanoglou, N Vretos, P Daras
7th International Conference on Imaging for Crime Detection and Prevention …, 2016
42016
Service Development Kit for Media-Type Virtualized Network Services in 5G Networks
RF Ustok, U Acar, S Keskin, D Breitgand, A Weit, P Drakoulis, ...
IEEE Communications Magazine 58 (7), 51-57, 2020
22020
Optimizing qoe and cost in a 3d immersive media platform: a reinforcement learning approach
P Athanasoulis, E Christakis, K Konstantoudakis, P Drakoulis, S Rizou, ...
MMEDIA, 2020
22020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20