Παρακολούθηση
Serge Iovleff
Serge Iovleff
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα utbm.fr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Rmixmod: The R package of the model-based unsupervised, supervised, and semi-supervised classification Mixmod library
R Lebret, S Iovleff, F Langrognet, C Biernacki, G Celeux, G Govaert
Journal of Statistical Software 67, 1-29, 2015
812015
Blockcluster: an R package for model-based co-clustering
PS Bhatia, S Iovleff, G Govaert
Journal of Statistical Software 76, 1-24, 2017
412017
Estimating a nonstationary spatial structure using simulated annealing
S Iovleff, O Perrin
Journal of Computational and Graphical Statistics 13 (1), 90-105, 2004
392004
Linear diffusion with stationary switching regime
X Guyon, S Iovleff, JF Yao
ESAIM: Probability and Statistics 8, 25-35, 2004
322004
Auto-associative models and generalized principal component analysis
S Girard, S Iovleff
Journal of Multivariate Analysis 93 (1), 21-39, 2005
252005
Auto-associative models, nonlinear Principal component analysis, manifolds and projection pursuit
S Girard, S Iovleff
Principal Manifolds for Data Visualization and Dimension Reduction, 202-218, 2008
172008
Rmixmod: An interface for MIXMOD
B Auder, R Lebret, S Iovleff, F Langrognet
R package version 2 (2), 2014
102014
Rmixmod: classification with mixture modelling
F Langrognet, R Lebret, C Poli, S Iovleff, B Auder, S Iovleff
R package version 2 (2.2), 2019
92019
Rmixmod: supervised, unsupervised, semi-supervised classification with MIXture MODelling (Interface of MIXMOD Software)
F Langrognet, R Lebret, C Poli, S Iovleff
R package version 2 (1), 2016
92016
The use of the least-squares minimal residual algorithm for fast and regularized attenuation compensation in SPECT
V La, P Grangeat, S Iovleff, A Mallon, P Sire
1996 IEEE Nuclear Science Symposium. Conference Record 3, 1658-1662, 1996
51996
Three stochastic versions of the EM algorithm for estimating longitudinal Rasch model
A Hamon, S Iovleff
Communications in Statistics-Simulation and computation 32 (2), 275-295, 2003
42003
MixAll: Clustering Mixed data with Missing Values
S Iovleff
22016
Probabilistic auto-associative models and semi-linear PCA
S Iovleff
Advances in Data Analysis and Classification 9 (3), 267-286, 2015
22015
Evaluation of two conjugate gradient based algorithms for quantitation in cardiac SPECT imaging
P Sire, P Grangeat, S Iovleff, V La, A Mallon
1996 IEEE Nuclear Science Symposium. Conference Record 3, 1633-1637, 1996
21996
Estimation a non-stationary spatial structure using simulated annealing
O Perrin, S Iovleff
Geo Computation 99, 0
2
An R Package and C++ library for Latent block models: Theory, usage and applications
P Bathia, S Iovleff, G Govaert
Journal of Statistical Software, 2017
12017
Estimating a non-stationary spatial structure using simulated annealing
G Iovleff, O Perrin
Technical Report, 1999
11999
High-frequency approximation for the Helmholtz equation: a probabilistic approach
S Iovleff, JR León
Reports on Mathematical Physics 40 (1), 1-16, 1997
11997
Reconstruction bayesienne en tomographie géophysique et approximation d'équation d'onde
S Iovleff
Paris I, 1994
11994
A New Probabilistic Representation of the Alternating Zeta Function and a New Selberg-like Integral Evaluation
S Iovleff
arXiv preprint arXiv:2203.09787, 2022
2022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20