Παρακολούθηση
Grigorios Loukides, PhD
Grigorios Loukides, PhD
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα kcl.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Publishing data from electronic health records while preserving privacy: A survey of algorithms
A Gkoulalas-Divanis, G Loukides, J Sun
Journal of biomedical informatics 50, 4-19, 2014
2632014
The disclosure of diagnosis codes can breach research participants' privacy
G Loukides, JC Denny, B Malin
Journal of the American Medical Informatics Association 17 (3), 322-327, 2010
1592010
Anonymization of electronic medical records for validating genome-wide association studies
G Loukides, A Gkoulalas-Divanis, B Malin
Proceedings of the National Academy of Sciences 107 (17), 7898-7903, 2010
1592010
Identifiability in biobanks: models, measures, and mitigation strategies
B Malin, G Loukides, K Benitez, EW Clayton
Human genetics 130, 383-392, 2011
1032011
Capturing data usefulness and privacy protection in k-anonymisation
G Loukides, J Shao
Proceedings of the 2007 ACM symposium on Applied Computing, 370-374, 2007
1002007
Anonymizing data with relational and transaction attributes
G Poulis, G Loukides, A Gkoulalas-Divanis, S Skiadopoulos
Machine Learning and Knowledge Discovery in Databases: European Conference …, 2013
842013
Anonymization of longitudinal electronic medical records
A Tamersoy, G Loukides, ME Nergiz, Y Saygin, B Malin
IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine 16 (3), 413-423, 2012
812012
COAT: Constraint-based anonymization of transactions
G Loukides, A Gkoulalas-Divanis, B Malin
Knowledge and Information Systems 28, 251-282, 2011
792011
Apriori-based algorithms for km-anonymizing trajectory data.
G Poulis, S Skiadopoulos, G Loukides, A Gkoulalas-Divanis
Trans. Data Priv. 7 (2), 165-194, 2014
672014
Medical data privacy handbook
A Gkoulalas-Divanis, G Loukides
Springer, 2015
632015
Disassociation for electronic health record privacy
G Loukides, J Liagouris, A Gkoulalas-Divanis, M Terrovitis
Journal of biomedical informatics 50, 46-61, 2014
572014
Efficient and flexible anonymization of transaction data
G Loukides, A Gkoulalas-Divanis, J Shao
Knowledge and information systems 36, 153-210, 2013
572013
Utility-preserving transaction data anonymization with low information loss
G Loukides, A Gkoulalas-Divanis
Expert systems with applications 39 (10), 9764-9777, 2012
572012
Revisiting sequential pattern hiding to enhance utility
A Gkoulalas-Divanis, G Loukides
Proceedings of the 17th ACM SIGKDD international conference on Knowledge …, 2011
502011
Approximating private set union/intersection cardinality with logarithmic complexity
C Dong, G Loukides
IEEE Transactions on Information Forensics and Security 12 (11), 2792-2806, 2017
492017
Distance-based k^ m-anonymization of trajectory data
G Poulis, S Skiadopoulos, G Loukides, A Gkoulalas-Divanis
2013 IEEE 14th International Conference on Mobile Data Management 2, 57-62, 2013
452013
Data utility and privacy protection trade-off in k-anonymisation
G Loukides, J Shao
Proceedings of the 2008 international workshop on Privacy and anonymity in …, 2008
442008
Anonymizing datasets with demographics and diagnosis codes in the presence of utility constraints
G Poulis, G Loukides, S Skiadopoulos, A Gkoulalas-Divanis
Journal of biomedical informatics 65, 76-96, 2017
412017
Anonymizing transaction data to eliminate sensitive inferences
G Loukides, A Gkoulalas-Divanis, J Shao
Database and Expert Systems Applications: 21st International Conference …, 2010
352010
An Efficient Clustering Algorithm for k-Anonymisation
G Loukides, JH Shao
Journal of Computer Science and Technology 23, 188-202, 2008
352008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20