Παρακολούθηση
Monique Teillaud
Monique Teillaud
INRIA Nancy - Grand Est, LORIA
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα inria.fr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Triangulations in CGAL
JD Boissonnat, O Devillers, M Teillaud, M Yvinec
16th Annual Symposium on Computational geometry, 11-18, 2000
3622000
Walking in a triangulation
O Devillers, S Pion, M Teillaud
17th Annual Symposium on Computational geometry, 106-114, 2001
2482001
On the randomized construction of the Delaunay tree
JD Boissonnat, M Teillaud
Theoretical Computer Science 112 (2), 339-354, 1993
1741993
Applications of Random Sampling to On-line Algorithms in Computational Geometry
JD Boissonnat, O Devillers, R Schott, M Teillaud, M Yvinec
Discrete & Computational Geometry, 1992
1671992
Effective computational geometry for curves and surfaces
JD Boissonnat, M Teillaud
Springer Verlag (Mathematics & visualization), 2007
1512007
A hierarchical representation of objects: the Delaunay tree
JD Boissonnat, M Teillaud
2nd Annual Symposium on Computational geometry, 260-268, 1986
1161986
Fully dynamic Delaunay triangulation in logarithmic expected time per operation
O Devillers, S Meiser, M Teillaud
Computational Geometry 2 (2), 55-80, 1992
1111992
Alpha, Betti and the megaparsec universe: on the topology of the cosmic web
R Van De Weygaert, G Vegter, H Edelsbrunner, BJT Jones, P Pranav, ...
Transactions on Computational Science XIV, 60-101, 2011
902011
Towards an open curved kernel
IZ Emiris, A Kakargias, S Pion, M Teillaud, EP Tsigaridas
20th Annual Aymposium on Computational geometry, 438-446, 2004
712004
Algebraic methods and arithmetic filtering for exact predicates on circle arcs
O Devillers, A Fronville, B Mourrain, M Teillaud
16th Annual Symposium on Computational geometry, 139-147, 2000
692000
Perturbations and vertex removal in a 3D Delaunay triangulation
O Devillers, M Teillaud
14th Annual ACM-SIAM Symposium on Discrete algorithms, 313-319, 2003
672003
A semidynamic construction of higher-order Voronoi diagrams and its randomized analysis
JD Boissonnat, O Devillers, M Teillaud
Algorithmica 9, 329-356, 1993
651993
3D triangulations
S Pion, M Teillaud
CGAL Editorial Board, editor, CGAL User and Reference Manual, 2001
63*2001
On the computation of an arrangement of quadrics in 3d
B Mourrain, JP Técourt, M Teillaud
Computational Geometry 30 (2), 145-164, 2005
602005
On the absolute quadratic complex and its application to autocalibration
J Ponce, K McHenry, T Papadopoulo, M Teillaud, B Triggs
2005 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern …, 2005
582005
Computing the maximum overlap of two convex polygons under translations
M De Berg, O Cheong, O Devillers, M Van Kreveld, M Teillaud
Theory of computing systems 31 (5), 613-628, 1998
541998
Splitting a Delaunay triangulation in linear time
B Chazelle, O Devillers, F Hurtado, M Mora, V Sacristán, M Teillaud
Algorithmica 34 (1), 39-46, 2002
442002
Computing 3D periodic triangulations
M Caroli, M Teillaud
Proceedings 17th European Symposium on Algorithms, 59-70, 2009
432009
Robust and efficient Delaunay triangulations of points on or close to a sphere
M Caroli, PMM de Castro, S Loriot, O Rouiller, M Teillaud, C Wormser
9th International Symposium on Experimental Algorithms, 462-473, 2010
422010
The space of spheres, a geometric tool to unify duality results on Voronoi diagrams
O Devillers, S Meiser, M Teillaud
INRIA, 1992
421992
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20