Παρακολούθηση
Simone Lenti
Simone Lenti
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα diag.uniroma1.it
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Vulnus: Visual Vulnerability Analysis for Network Security
M Angelini, G Blasilli, T Catarci, S Lenti, G Santucci
IEEE transactions on visualization and computer graphics 25 (1), 183-192, 2018
412018
Cyber-attacks and threats for healthcare–a multi-layer thread analysis
EG Spanakis, S Bonomi, S Sfakianakis, G Santucci, S Lenti, M Sorella, ...
2020 42nd Annual International Conference of the IEEE Engineering in …, 2020
402020
MAD: A visual analytics solution for Multi-step cyber Attacks Detection
M Angelini, S Bonomi, S Lenti, G Santucci, S Taggi
Journal of Computer Languages 52, 10-24, 2019
252019
The goods, the bads and the uglies: Supporting decisions in malware detection through visual analytics
M Angelini, L Aniello, S Lenti, G Santucci, D Ucci
2017 IEEE Symposium on Visualization for Cyber Security (VizSec), 1-8, 2017
212017
ROPMate: Visually Assisting the Creation of ROP-based Exploits
M Angelini, G Blasilli, P Borrello, E Coppa, DC D’Elia, S Ferracci, S Lenti, ...
2018 IEEE Symposium on Visualization for Cyber Security (VizSec), 1-8, 2018
202018
SymNav: Visually Assisting Symbolic Execution
M Angelini, G Blasilli, L Borzacchiello, E Coppa, DC D’Elia, C Demetrescu, ...
2019 IEEE Symposium on Visualization for Cyber Security (VizSec), 1-11, 2019
182019
An Attack Graph-based On-line Multi-step Attack Detector
M Angelini, S Bonomi, E Borzi, AD Pozzo, S Lenti, G Santucci
Proceedings of the 19th International Conference on Distributed Computing …, 2018
162018
STEIN: Speeding up Evaluation Activities With a Seamless Testing Environment INtegrator
M Angelini, G Blasilli, S Lenti, G Santucci, J Johansson, F Sadlo, ...
EuroVis 2018-Short Papers, 2018
162018
Towards Enhancing RadViz Analysis and Interpretation
M Angelini, G Blasilli, S Lenti, A Palleschi, G Santucci
2019 IEEE Visualization Conference (VIS), 226-230, 2019
152019
CRUMBS: A cyber security framework browser
M Angelini, S Lenti, G Santucci
2017 IEEE Symposium on Visualization for Cyber Security (VizSec), 1-8, 2017
152017
A Visual Analytics Conceptual Framework for Explorable and Steerable Partial Dependence Analysis
M Angelini, G Blasilli, S Lenti, G Santucci
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 2023
112023
BUCEPHALUS: a BUsiness CEntric cybersecurity Platform for proActive anaLysis Using visual analyticS
M Angelini, G Blasilli, S Bonomi, S Lenti, A Palleschi, G Santucci, ...
2021 IEEE Symposium on Visualization for Cyber Security (VizSec), 15-25, 2021
82021
Effectiveness error: Measuring and improving radviz visual effectiveness
M Angelini, G Blasilli, S Lenti, A Palleschi, G Santucci
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics 28 (12), 4770-4786, 2021
72021
Nemesis (network medicine analysis): Towards visual exploration of network medicine data
M Angelini, G Blasilli, L Farina, S Lenti, G Santucci
VISIGRAPP 2019-Proceedings of the 14th International Joint Conference on …, 2019
52019
Visual exploration and analysis of the italian cybersecurity framework
M Angelini, G Blasilli, S Lenti, G Santucci
Proceedings of the 2018 International Conference on Advanced Visual …, 2018
22018
Lessons learned while supporting Cyber Situational Awareness
G Blasilli, ED Paoli, S Lenti, S Picca
EuroVis Workshop on Visual Analytics (EuroVA). The Eurographics Association, 2021
12021
CrossWidget: a D3. js Plugin to Support Multiple Scented Cross Filtering Activities.
G Blasilli, S Lenti, A Palleschi, JM Pereira, RG Raidou
EuroVis (Posters), 1-3, 2019
12019
FuzzPlanner: Visually Assisting the Design of Firmware Fuzzing Campaigns
E Coppa, A Izzillo, R Lazzeretti, S Lenti
2023 IEEE Symposium on Visualization for Cyber Security (VizSec), 1-11, 2023
2023
A Semi-automatic Approach for Enhancing the Quality of Automatically Generated Inventories
S Bonomi, M Cuoci, S Lenti
2023 IEEE International Conference on Cyber Security and Resilience (CSR …, 2023
2023
EuroVis 2023 Posters: Frontmatter
C Gillmann, M Krone, S Lenti
The Eurographics Association, 2023
2023
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20