Παρακολούθηση
Po-Hsuan Cameron Chen
Po-Hsuan Cameron Chen
Google Research / Google Health
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα google.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Development and validation of a deep learning algorithm for improving Gleason scoring of prostate cancer
K Nagpal, D Foote, Y Liu, PHC Chen, E Wulczyn, F Tan, N Olson, ...
NPJ digital medicine 2 (1), 48, 2019
4322019
How to read articles that use machine learning: Users’ Guides to the Medical Literature
Y Liu, PHC Chen, J Krause, L Peng
Jama 322 (18), 1806-1816, 2019
4082019
An augmented reality microscope with real-time artificial intelligence integration for cancer diagnosis
PHC Chen, K Gadepalli, R MacDonald, Y Liu, K Nagpal, T Kohlberger, ...
Nature Medicine, 2019
273*2019
Artificial intelligence for diagnosis and Gleason grading of prostate cancer: the PANDA challenge
W Bulten, K Kartasalo, PHC Chen, P Ström, H Pinckaers, K Nagpal, Y Cai, ...
Nature Medicine, 2022
2702022
How to develop machine learning models for healthcare
PHC Chen, Y Liu, L Peng
Nature Materials 18 (5), 410, 2019
2652019
Chest radiograph interpretation with deep learning models: Assessment with radiologist-adjudicated reference standards and population-adjusted evaluation
A Majkowska, S Mittal, DF Steiner, JJ Reicher, SM McKinney, GE Duggan, ...
Radiology 294 (2), 421-431, 2020
2582020
Deep learning-based survival prediction for multiple cancer types using histopathology images
E Wulczyn, DF Steiner, Z Xu, A Sadhwani, H Wang, I Flament-Auvigne, ...
PloS one 15 (6), e0233678, 2020
2082020
A Reduced-Dimension fMRI Shared Response Model
PH Chen, J Chen, Y Yeshurun, U Hasson, JV Haxby, PJ Ramadge
Neural Information Processing Systems (NIPS), 2015
1982015
Vulnerability of Antarctica’s ice shelves to meltwater-driven fracture
CY Lai, J Kingslake, MG Wearing, PHC Chen, P Gentine, H Li, JJ Spergel, ...
Nature, 2020
1622020
Artificial intelligence in digital breast pathology: Techniques and applications
A Ibrahim, P Gamble, R Jaroensri, MM Abdelsamea, CH Mermel, ...
The Breast 49, 267-273, 2020
1622020
Development and Validation of a Deep Learning Algorithm for Gleason Grading of Prostate Cancer From Biopsy Specimens
K Nagpal, D Foote, F Tan, Y Liu, PHC Chen, DF Steiner, N Manoj, ...
JAMA Oncology, 2020
1472020
Interpretable survival prediction for colorectal cancer using deep learning
E Wulczyn, DF Steiner, M Moran, M Plass, R Reihs, F Tan, ...
NPJ digital medicine 4 (1), 71, 2021
1232021
Robust and data-efficient generalization of self-supervised machine learning for diagnostic imaging
S Azizi, L Culp, J Freyberg, B Mustafa, S Baur, S Kornblith, T Chen, ...
Nature Biomedical Engineering, 2023
120*2023
Determining breast cancer biomarker status and associated morphological features using deep learning
P Gamble, R Jaroensri, H Wang, F Tan, M Moran, T Brown, ...
Communications Medicine, 2021
922021
Current and future applications of artificial intelligence in pathology: a clinical perspective
EA Rakha, M Toss, S Shiino, P Gamble, R Jaroensri, CH Mermel, ...
Journal of clinical pathology 74 (7), 409-414, 2021
912021
Mapping Between fMRI Responses to Movies and their Natural Language Annotations
K Vodrahalli, PH Chen, Y Liang, C Baldassano, J Chen, E Yong, C Honey, ...
NeuroImage, 2017
892017
Whole-Slide Image Focus Quality: Automatic Assessment and Impact on AI Cancer Detection
T Kohlberger, Y Liu, M Moran, PHC Chen, T Brown, CH Mermel, JD Hipp, ...
Journal of Pathology Informatics 10 (1), 39, 2019
832019
Evaluation of the Use of Combined Artificial Intelligence and Pathologist Assessment to Review and Grade Prostate Biopsies
DF Steiner, K Nagpal, R Sayres, DJ Foote, BD Wedin, A Pearce, CJ Cai, ...
JAMA Network Open 3 (11), e2023267-e2023267, 2020
692020
Closing the translation gap: AI applications in digital pathology
DF Steiner, PHC Chen, CH Mermel
Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Reviews on Cancer, 188452, 2020
632020
Deep learning for distinguishing normal versus abnormal chest radiographs and generalization to two unseen diseases tuberculosis and COVID-19
Z Nabulsi, A Sellergren, S Jamshy, C Lau, E Santos, AP Kiraly, W Ye, ...
Scientific Reports, 2021
432021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20