Παρακολούθηση
Edoardo Puglisi
Edoardo Puglisi
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unicatt.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Soil enzymology: classical and molecular approaches
P Nannipieri, L Giagnoni, G Renella, E Puglisi, B Ceccanti, ...
Biology and fertility of soils 48, 743-762, 2012
6552012
Bacterial diversity in typical Italian salami at different ripening stages as revealed by high-throughput sequencing of 16S rRNA amplicons
J Połka, A Rebecchi, V Pisacane, L Morelli, E Puglisi
Food Microbiology 46, 342-356, 2015
2782015
Development and validation of numerical indexes integrating enzyme activities of soils
E Puglisi, AAM Del Re, MA Rao, L Gianfreda
Soil Biology and Biochemistry 38 (7), 1673-1681, 2006
2012006
Soil bacterial diversity screening using single 16S rRNA gene V regions coupled with multi-million read generating sequencing technologies
S Vasileiadis, E Puglisi, M Arena, F Cappa, PS Cocconcelli, M Trevisan
Public Library of Science 7 (8), e42671, 2012
1612012
Bioavailability and degradation of phenanthrene in compost amended soils
E Puglisi, F Cappa, G Fragoulis, M Trevisan, AAM Del Re
Chemosphere 67 (3), 548-556, 2007
1452007
Infant Early Gut Colonization by Lachnospiraceae: High Frequency of Ruminococcus gnavus
V Sagheddu, V Patrone, F Miragoli, E Puglisi, L Morelli
Frontiers in pediatrics 4, 57, 2016
1092016
Effects of a humic acid and its size-fractions on the bacterial community of soil rhizosphere under maize (Zea mays L.)
E Puglisi, G Fragoulis, P Ricciuti, F Cappa, R Spaccini, A Piccolo, ...
Chemosphere 77 (6), 829-837, 2009
1012009
Selective bacterial colonization processes on polyethylene waste samples in an abandoned landfill site
E Puglisi, F Romaniello, S Galletti, E Boccaleri, A Frache, PS Cocconcelli
Scientific reports 9 (1), 14138, 2019
1002019
Changes in chemical and biological soil properties as induced by anthropogenic disturbance: A case study of an agricultural soil under recurrent flooding by wastewaters
A Gelsomino, L Badalucco, R Ambrosoli, C Crecchio, E Puglisi, SM Meli
Soil Biology and Biochemistry 38 (8), 2069-2080, 2006
1002006
Monitoring tricyclazole residues in rice paddy watersheds
L Padovani, E Capri, C Padovani, E Puglisi, M Trevisan
Chemosphere 62 (2), 303-314, 2006
1002006
Understanding the bacterial communities of hard cheese with blowing defect
D Bassi, E Puglisi, PS Cocconcelli
Food microbiology 52, 106-118, 2015
932015
Microbial analyses of traditional Italian salami reveal microorganisms transfer from the natural casing to the meat matrix
V Pisacane, ML Callegari, E Puglisi, G Dallolio, A Rebecchi
International journal of food microbiology 207, 57-65, 2015
892015
Changes in soil bacterial communities and diversity in response to long-term silver exposure
S Vasileiadis, E Puglisi, M Trevisan, KG Scheckel, KA Langdon, ...
FEMS Microbiology Ecology 91 (10), fiv114, 2015
832015
Comparing natural and selected starter cultures in meat and cheese fermentations
D Bassi, E Puglisi, PS Cocconcelli
Current Opinion in Food Science 2, 118-122, 2015
792015
Cholesterol, β-sitosterol, ergosterol, and coprostanol in agricultural soils
E Puglisi, M Nicelli, E Capri, M Trevisan, AAM Del Re
Journal of environmental quality 32 (2), 466-471, 2003
782003
Rhizosphere microbial diversity as influenced by humic substance amendments and chemical composition of rhizodeposits
E Puglisi, S Pascazio, N Suciu, I Cattani, G Fait, R Spaccini, C Crecchio, ...
Journal of Geochemical Exploration 129, 82-94, 2013
762013
Molecular and microbiological insights on the enrichment procedures for the isolation of petroleum degrading bacteria and fungi
G Spini, F Spina, A Poli, AL Blieux, T Regnier, C Gramellini, GC Varese, ...
Frontiers in Microbiology 9, 2543, 2018
732018
Detailed analyses of the bacterial populations in processed cocoa beans of different geographic origin, subject to varied fermentation conditions
C Bortolini, V Patrone, E Puglisi, L Morelli
International journal of food microbiology 236, 98-106, 2016
692016
Low density polyethylene degradation by filamentous fungi
F Spina, ML Tummino, A Poli, V Prigione, V Ilieva, P Cocconcelli, ...
Environmental Pollution 274, 116548, 2021
672021
Gut microbiota profile in systemic sclerosis patients with and without clinical evidence of gastrointestinal involvement
V Patrone, E Puglisi, M Cardinali, TS Schnitzler, S Svegliati, A Festa, ...
Scientific reports 7 (1), 14874, 2017
672017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20