Παρακολούθηση
Michael Mindrinos
Michael Mindrinos
Immucor
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα immucor.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Genomic responses in mouse models poorly mimic human inflammatory diseases
J Seok, HS Warren, AG Cuenca, MN Mindrinos, HV Baker, W Xu, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 110 (9), 3507-3512, 2013
27702013
A network-based analysis of systemic inflammation in humans
SE Calvano, W Xiao, DR Richards, RM Felciano, HV Baker, RJ Cho, ...
Nature 437 (7061), 1032-1037, 2005
16022005
A genomic storm in critically injured humans
W Xiao, MN Mindrinos, J Seok, J Cuschieri, AG Cuenca, H Gao, ...
Journal of Experimental Medicine 208 (13), 2581-2590, 2011
10882011
The A. thaliana disease resistance gene RPS2 encodes a protein containing a nucleotide-binding site and leucine-rich repeats
M Mindrinos, F Katagiri, GL Yu, FM Ausubel
Cell 78 (6), 1089-1099, 1994
9361994
Analysis of Pseudomonas aeruginosa 4-hydroxy-2-alkylquinolines (HAQs) reveals a role for 4-hydroxy-2-heptylquinoline in cell-to-cell communication
E Déziel, F Lépine, S Milot, J He, MN Mindrinos, RG Tompkins, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 101 (5), 1339-1344, 2004
6942004
Single cell profiling of circulating tumor cells: transcriptional heterogeneity and diversity from breast cancer cell lines
AA Powell, AAH Talasaz, H Zhang, MA Coram, A Reddy, G Deng, ML Telli, ...
PloS one 7 (5), e33788, 2012
5982012
Isolating highly enriched populations of circulating epithelial cells and other rare cells from blood using a magnetic sweeper device
AAH Talasaz, AA Powell, DE Huber, JG Berbee, KH Roh, W Yu, W Xiao, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 106 (10), 3970-3975, 2009
5392009
Inflammation and Host Response to Injury, Large Scale Collaborative Research Program. Genomic responses in mouse models poorly mimic human inflammatory diseases
J Seok, HS Warren, AG Cuenca, MN Mindrinos, HV Baker, W Xu, ...
Proc Natl Acad Sci USA 110 (9), 3507-3512, 2013
5032013
Induction of Arabidopsis defense genes by virulent and avirulent Pseudomonas syringae strains and by a cloned avirulence gene.
X Dong, M Mindrinos, KR Davis, FM Ausubel
The Plant Cell 3 (1), 61-72, 1991
4651991
Genome-wide mapping with biallelic markers in Arabidopsis thaliana
RJ Cho, M Mindrinos, DR Richards, RJ Sapolsky, M Anderson, ...
Nature genetics 23 (2), 203-207, 1999
3751999
A transcriptional profile of aging in the human kidney
GEJ Rodwell, R Sonu, JM Zahn, J Lund, J Wilhelmy, L Wang, W Xiao, ...
PLoS biology 2 (12), e427, 2004
3682004
A simple procedure for the analysis of single nucleotide polymorphisms facilitates map-based cloning in Arabidopsis
E Drenkard, BG Richter, S Rozen, LM Stutius, NA Angell, M Mindrinos, ...
Plant physiology 124 (4), 1483-1492, 2000
2882000
Plant and environmental sensory signals control the expression of hrp genes in Pseudomonas syringae pv. phaseolicola
LG Rahme, MN Mindrinos, NJ Panopoulos
Journal of bacteriology 174 (11), 3499-3507, 1992
2681992
Application of genome-wide expression analysis to human health and disease
JP Cobb, MN Mindrinos, C Miller-Graziano, SE Calvano, HV Baker, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 102 (13), 4801-4806, 2005
2632005
High-throughput VDJ sequencing for quantification of minimal residual disease in chronic lymphocytic leukemia and immune reconstitution assessment
AC Logan, H Gao, C Wang, B Sahaf, CD Jones, EL Marshall, I Buño, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 108 (52), 21194-21199, 2011
2252011
Multiplexed protein detection by proximity ligation for cancer biomarker validation
S Fredriksson, W Dixon, H Ji, AC Koong, M Mindrinos, RW Davis
Nature methods 4 (4), 327-329, 2007
2132007
Whole blood and leukocyte RNA isolation for gene expression analyses
RJ Feezor, HV Baker, M Mindrinos, D Hayden, CL Tannahill, ...
Physiological genomics 19 (3), 247-254, 2004
2082004
High-throughput, high-fidelity HLA genotyping with deep sequencing
C Wang, S Krishnakumar, J Wilhelmy, F Babrzadeh, L Stepanyan, LF Su, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 109 (22), 8676-8681, 2012
1962012
Clinical microfluidics for neutrophil genomics and proteomics
KT Kotz, W Xiao, C Miller-Graziano, WJ Qian, A Russom, EA Warner, ...
Nature medicine 16 (9), 1042-1047, 2010
1932010
Profiling early infection responses: Pseudomonas aeruginosa eludes host defenses by suppressing antimicrobial peptide gene expression
Y Apidianakis, MN Mindrinos, W Xiao, GW Lau, RL Baldini, RW Davis, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 102 (7), 2573-2578, 2005
1842005
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20