Παρακολούθηση
Payman Dehghanian
Payman Dehghanian
Assistant Professor, George Washington University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα gwu.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Multi-Agent Genetic Algorithm: An Online Probabilistic View on Economic Dispatch of Energy Hubs Constrained by Wind Availability
M Moeini-Aghtaie, P Dehghanian, M Fotuhi-Firuzabad, A Abbaspour
IEEE Transactions on Sustainable Energy, 2013
2152013
Critical Component Identification in Reliability Centered Asset Management of Power Distribution Systems Via Fuzzy AHP
P Dehghanian, M Fotuhi-Firuzabad, S Bagheri-Shouraki, AA Razi Kazemi
IEEE Systems Journal 6 (4), 593-602, 2011
1722011
A Comprehensive Scheme for Reliability Centered Maintenance in Power Distribution Systems—Part I: Methodology
P Dehghanian, M Fotuhi-Firuzabad, F Aminifar, R Billinton
IEEE Transactions on Power Delivery 28 (2), 761-770, 2013
1402013
Optimal allocation of PV generation and battery storage for enhanced resilience
B Zhang, P Dehghanian, M Kezunovic
IEEE Transactions on Smart Grid 10 (1), 535-545, 2017
1302017
Smart households’ aggregated capacity forecasting for load aggregators under incentive-based demand response programs
F Wang, B Xiang, K Li, X Ge, H Lu, J Lai, P Dehghanian
IEEE Transactions on Industry Applications 56 (2), 1086-1097, 2020
1232020
Energy storage planning for enhanced resilience of power distribution networks against earthquakes
M Nazemi, M Moeini-Aghtaie, M Fotuhi-Firuzabad, P Dehghanian
IEEE Transactions on Sustainable Energy 11 (2), 795-806, 2019
1142019
Optimized probabilistic PHEVs demand management in the context of energy hubs
M Moeini-Aghtaie, A Abbaspour, M Fotuhi-Firuzabad, P Dehghanian
IEEE Transactions on Power Delivery 30 (2), 996-1006, 2014
1092014
Maintaining electric system safety through an enhanced network resilience
P Dehghanian, S Aslan, P Dehghanian
IEEE Transactions on Industry Applications 54 (5), 4927-4937, 2018
952018
Reliability Modeling and Availability Analysis of Combined Cycle Power Plants
H Sabouhi, A Abbaspour, M Fotuhi-Firuzabad, P Dehghanian
International Journal of Electrical Power and Energy Systems 79, 108-119, 2016
942016
Optimal siting of DG units in power systems from a probabilistic multi-objective optimization perspective
P Dehghanian, SH Hosseini, M Moeini-Aghtaie, A Arabali
International Journal of Electrical Power & Energy Systems 51, 14-26, 2013
912013
A Comprehensive Scheme for Reliability Centered Maintenance in Power Distribution Systems- Part II: Numerical Analysis
P Dehghanian, M Fotuhi-Firuzabad, F Aminifar, R Billinton
IEEE Transactions on Power Delivery 28 (2), 771-778, 2013
802013
Electrical safety considerations in large-scale electric vehicle charging stations
B Wang, P Dehghanian, S Wang, M Mitolo
IEEE Transactions on Industry Applications 55 (6), 6603-6612, 2019
792019
Predictive risk analytics for weather-resilient operation of electric power systems
P Dehghanian, B Zhang, T Dokic, M Kezunovic
IEEE Transactions on Sustainable Energy 10 (1), 3-15, 2018
732018
Broadcast gossip algorithms for distributed peer-to-peer control in AC microgrids
J Lai, X Lu, F Wang, P Dehghanian, R Tang
IEEE Transactions on Industry Applications 55 (3), 2241-2251, 2019
712019
Practical multi‐area bi‐objective environmental economic dispatch equipped with a hybrid gradient search method and improved Jaya algorithm
R Azizipanah‐Abarghooee, P Dehghanian, V Terzija
IET Generation, Transmission & Distribution 10 (14), 3580-3596, 2016
652016
Application of game theory in reliability-centered maintenance of electric power systems
F Pourahmadi, M Fotuhi-Firuzabad, P Dehghanian
IEEE Transactions on Industry Applications 53 (2), 936-946, 2016
642016
Quantifying power system resiliency improvement using network reconfiguration
P Dehghanian, S Aslan, P Dehghanian
2017 IEEE 60th international midwest symposium on circuits and systems …, 2017
592017
Electric power grid resilience to cyber adversaries: State of the art
T Nguyen, S Wang, M Alhazmi, M Nazemi, A Estebsari, P Dehghanian
IEEE Access 8, 87592-87608, 2020
542020
Identifying critical components for reliability centred maintenance management of deregulated power systems
R Ghorani, M Fotuhi‐Firuzabad, P Dehghanian, W Li
IET Generation, Transmission & Distribution 9 (9), 828-837, 2015
542015
Harnessing ramp capability of spinning reserve services for enhanced power grid flexibility
M Khoshjahan, P Dehghanian, M Moeini-Aghtaie, M Fotuhi-Firuzabad
IEEE Transactions on Industry Applications 55 (6), 7103-7112, 2019
532019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20