Παρακολούθηση
Andrea Galassi
Andrea Galassi
Junior Assistant Professor, Università di Bologna
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unibo.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Attention in Natural Language Processing
A Galassi, M Lippi, P Torroni
IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems 32 (10), 4291 - 4308, 2021
4622021
HABITAT: An IoT Solution for Independent Elderly
E Borelli, G Paolini, F Antoniazzi, M Barbiroli, F Benassi, F Chesani, ...
Sensors 19 (5), 1258, 2019
962019
Argumentative Link Prediction using Residual Networks and Multi-Objective Learning
A Galassi, M Lippi, P Torroni
Proceedings of the 5th Workshop on Argument Mining, 1-10, 2018
412018
The CLEF-2023 CheckThat! Lab: Checkworthiness, Subjectivity, Political Bias, Factuality, and Authority
A Barrón-Cedeño, F Alam, T Caselli, G Da San Martino, T Elsayed, ...
European Conference on Information Retrieval, 506-517, 2023
262023
Model agnostic solution of csps via deep learning: A preliminary study
A Galassi, M Lombardi, P Mello, M Milano
Integration of Constraint Programming, Artificial Intelligence, and …, 2018
242018
An Argumentative Dialogue System for COVID-19 Vaccine Information
B Fazzinga, A Galassi, P Torroni
International Conference on Logic and Argumentation, 477-485, 2021
192021
A Game-Based Competition as Instrument for Teaching Artificial Intelligence
F Chesani, A Galassi, P Mello, G Trisolini
Conference of the Italian Association for Artificial Intelligence 10640, 72-84, 2017
162017
Overview of the CLEF–2023 CheckThat! Lab on Checkworthiness, Subjectivity, Political Bias, Factuality, and Authority of News Articles and Their Source
A Barrón-Cedeño, F Alam, A Galassi, G Da San Martino, P Nakov, ...
International Conference of the Cross-Language Evaluation Forum for European …, 2023
152023
Multi-Task Attentive Residual Networks for Argument Mining
A Galassi, M Lippi, P Torroni
IEEE/ACM Transactions on Audio Speech and Language Processing 31, 1877 - 1892, 2023
152023
Neural-Symbolic Argumentation Mining: an Argument in Favour of Deep Learning and Reasoning
A Galassi, K Kersting, M Lippi, X Shao, P Torroni
Frontiers in Big Data 2, 52, 2019
132019
LEXTREME: A Multi-Lingual and Multi-Task Benchmark for the Legal Domain
J Niklaus, V Matoshi, P Rani, A Galassi, M Stürmer, I Chalkidis
arXiv preprint arXiv:2301.13126, 2023
92023
SubjectivITA: An Italian Corpus for Subjectivity Detection in Newspapers
F Antici, L Bolognini, MA Inajetovic, B Ivasiuk, A Galassi, F Ruggeri
Experimental IR Meets Multilinguality, Multimodality, and Interaction: 12th …, 2021
92021
A Corpus for Multilingual Analysis of Online Terms of Service
K Drawzeski, A Galassi, A Jablonowska, F Lagioia, M Lippi, HW Micklitz, ...
Proceedings of the Natural Legal Language Processing Workshop 2021, 1-8, 2021
72021
Cross-lingual Annotation Projection in Legal Texts
A Galassi, K Drazewski, M Lippi, P Torroni
COLING, 915-926, 2020
72020
Overview of the CLEF-2023 CheckThat! lab task 2 on subjectivity in news articles
A Galassi, F Ruggeri, A Barrón-Cedeño, F Alam, T Caselli, M Kutlu, ...
Working Notes of CLEF, 2023
62023
Can Deep Networks Learn to Play by the Rules? A Case Study on Nine Men's Morris
F Chesani, A Galassi, M Lippi, P Mello
IEEE Transactions on Games 10 (4), 344 - 353, 2018
62018
Detecting Arguments in CJEU Decisions on Fiscal State Aid
G Grundler, P Santin, A Galassi, F Galli, F Godano, F Lagioia, E Palmieri, ...
Proceedings of the 9th Workshop on Argument Mining, 143-157, 2022
52022
On the Definition of Prescriptive Annotation Guidelines for Language-Agnostic Subjectivity Detection
F Ruggeri, F Antici, A Galassi, K Korre, A Muti, A Barrón-Cedeño
Proceedings of the Sixth Workshop on Narrative Extraction From Texts …, 2023
42023
Predicting Outcomes of Italian VAT Decisions
F Galli, G Grundler, A Fidelangeli, A Galassi, F Lagioia, E Palmieri, ...
Legal Knowledge and Information Systems 362, 188-193, 2022
4*2022
Combining WordNet and Word Embeddings in Data Augmentation for Legal Texts
S Perçin, A Galassi, F Lagioia, F Ruggeri, P Santin, G Sartor, P Torroni
Proceedings of the Natural Legal Language Processing Workshop 2022, 2022
32022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20