Παρακολούθηση
Jens Strauss
Jens Strauss
Alfred Wegener Institute Helmholtz Centre for Polar and Marine Research
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα awi.de - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Estimated stocks of circumpolar permafrost carbon with quantified uncertainty ranges and identified data gaps
G Hugelius, J Strauss, S Zubrzycki, JW Harden, EAG Schuur, CL Ping, ...
Biogeosciences 11, 6573-6593, 2014
11832014
The Deep Permafrost Carbon Pool of the Yedoma Region in Siberia and Alaska
J Strauss, L Schirrmeister, G Grosse, S Wetterich, M Ulrich, U Herzschuh, ...
Geophysical Research Letters 40, 6165–6170, 2013
2182013
Deep Yedoma permafrost: A synthesis of depositional characteristics and carbon vulnerability
J Strauss, L Schirrmeister, G Grosse, D Fortier, G Hugelius, C Knoblauch, ...
Earth-Science Reviews 172, 75-86, 2017
2142017
Fossil organic matter characteristics in permafrost deposits of the northeast Siberian Arctic
L Schirrmeister, G Grosse, S Wetterich, PP Overduin, J Strauss, ...
Journal of Geophysical Research: Biogeosciences 116 (G2), G00M02, 2011
1732011
A simplified, data-constrained approach to estimate the permafrost carbon–climate feedback
CD Koven, EAG Schuur, C Schädel, T Bohn, E Burke, G Chen, X Chen, ...
Proceedings of the Royal Society A-Mathematical Physical and Engineering …, 2015
1652015
Short communication: a new dataset for estimating organic carbon storage to 3 m depth in soils of the northern circumpolar permafrost region
G Hugelius, C Tarnocai, JG Bockheim, P Camill, B Eberling, G Grosse, ...
Earth System Science Data Discussions 6, 73-93, 2013
157*2013
A new data set for estimating organic carbon storage to 3 m depth in soils of the northern circumpolar permafrost region
G Hugelius, JG Bockheim, P Camill, B Elberling, G Grosse, JW Harden, ...
Earth System Science Data 5 (2), 393-402, 2013
1562013
Observation-based modelling of permafrost carbon fluxes with accounting for deep carbon deposits and thermokarst activity
T Schneider von Deimling, G Grosse, J Strauss, L Schirrmeister, ...
Biogeosciences 12 (doi:10.5194/bg-12-3469-2015), 3469-3488, 2015
1422015
Organic-matter quality of deep permafrost carbon – a study from Arctic Siberia
J Strauss, L Schirrmeister, K Mangelsdorf, L Eichhorn, S Wetterich, ...
Biogeosciences 12, 2227-2245, 2015
1142015
Grain‐size properties and organic‐carbon stock of Yedoma Ice Complex permafrost from the Kolyma lowland, northeastern Siberia
J Strauss, L Schirrmeister, S Wetterich, A Borchers, SP Davydov
Global biogeochemical cycles 26 (3), 2012
1042012
Fast response of cold ice-rich permafrost in northeast Siberia to a warming climate
J Nitzbon, S Westermann, M Langer, LCP Martin, J Strauss, S Laboor, ...
Nature communications 11 (1), 1-11, 2020
972020
Quantifying Wedge‐Ice Volumes in Yedoma and Thermokarst Basin Deposits
M Ulrich, G Grosse, J Strauss, L Schirrmeister
Permafrost and Periglacial Processes 25, 151–161, 2014
822014
Widespread global peatland establishment and persistence over the last 130,000 y
CC Treat, T Kleinen, N Broothaerts, AS Dalton, R Dommain, TA Douglas, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 116 (11), 4822-4827, 2019
712019
Spatial heterogeneity and environmental predictors of permafrost region soil organic carbon stocks
U Mishra, G Hugelius, E Shelef, Y Yang, J Strauss, A Lupachev, ...
Science advances 7 (9), eaaz5236, 2021
662021
Patterns and rates of riverbank erosion involving ice-rich permafrost (yedoma) in northern Alaska
M Kanevskiy, Y Shur, J Strauss, T Jorgenson, D Fortier, E Stephani, ...
Geomorphology 253, 370-384, 2016
622016
Improved estimates show large circumpolar stocks of permafrost carbon while quantifying substantial uncertainty ranges and identifying remaining data gaps
G Hugelius, J Strauss, S Zubrzycki, JW Harden, EAG Schuur, CL Ping, ...
Biogeosciences Discussions 11, 4771-4822, 2014
572014
Transformation of terrestrial organic matter along thermokarst-affected permafrost coasts in the Arctic
G Tanski, H Lantuit, S Ruttor, C Knoblauch, B Radosavljevic, J Strauss, ...
Science of the Total Environment 581, 434-447, 2017
552017
Yedoma Ice Complex of the Buor Khaya Peninsula (southern Laptev Sea)
L Schirrmeister, G Schwamborn, PP Overduin, J Strauss, MC Fuchs, ...
Biogeosciences 14, 1261–1283, 2017
442017
A new data set for estimating organic carbon storage to 3 m depth in soils of the northern circumpolar permafrost region, Earth Syst. Sci. Data, 5, 393–402
G Hugelius, JG Bockheim, P Camill, B Elberling, G Grosse, JW Harden, ...
412013
Rapid fluvio-thermal erosion of a yedoma permafrost cliff in the Lena River Delta
M Fuchs, I Nitze, J Strauss, F Günther, S Wetterich, A Kizyakov, M Fritz, ...
Frontiers in Earth Science 8, 336, 2020
382020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20