Παρακολούθηση
Petr Stanislav
Petr Stanislav
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα kky.zcu.cz - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
General framework for mining, processing and storing large amounts of electronic texts for language modeling purposes
J Švec, J Lehečka, P Ircing, L Skorkovská, A Pražák, J Vavruška, ...
Language resources and evaluation 48, 227-248, 2014
152014
ARTIC for assistive technologies: Transformation to resourcelimited hardware
D Tihelka, P Stanislav
Proceedings of World Congress on Engineering and Computer Science, 581-584, 2011
82011
An Engine for Online Video Search in Large Archives of the Holocaust Testimonies.
P Stanislav, J Svec, P Ircing
INTERSPEECH, 2352-2353, 2016
72016
An Automatic Training Tool for Air Traffic Control Training.
P Stanislav, L Smídl, J Svec
INTERSPEECH, 782-783, 2016
62016
Recognition of the electrolaryngeal speech: comparison between human and machine
P Stanislav, JV Psutka, J Psutka
Text, Speech, and Dialogue: 20th International Conference, TSD 2017, Prague …, 2017
32017
Influence of Different Phoneme Mappings on the Recognition Accuracy of Electrolaryngeal Speech.
P Stanislav, JV Psutka
SIGMAP, 204-207, 2012
32012
Increasing the Accuracy of the ASR System by Prolonging Voiceless Phonemes in the Speech of Patients Using the Electrolarynx
P Stanislav, JV Psutka, J Psutka
Speech and Computer: 22nd International Conference, SPECOM 2020, St …, 2020
12020
STAZKA–Speech recordings from vehicles
L Šmídl, P Stanislav, V Radová
University of West Bohemia, Department of Cybernetics, 2015
12015
Unsupervised Synchronization of Hidden Subtitles with Audio Track Using Keyword Spotting Algorithm
P Stanislav, J Švec, L Šmídl
Text, Speech and Dialogue: 15th International Conference, TSD 2012, Brno …, 2012
12012
Rozpoznávání řeči pacientů po totální laryngektomii komunikujících pomocí elektrolarynxu
P Stanislav
Západočeská univerzita v Plzni, 2020
2020
Talking with Artificial Pilot: A Dialogue System for Training Air Traffic Controllers
L Šmídl, J Švec, A Chýlek, D Tihelka, J Matoušek, P Stanislav, A Pražák, ...
Slavonic Natural Language Processing in the 21st Century, 194, 2019
2019
Facilitating Digital Humanities Research in Central Europe through the Advanced Speech and Image Processing Technologies
J Švec, P Stanislav, M Hrúz, A Pražák, J Psutka, P Ircing
Kansai university, 2019
2019
Zarovnávání audia a textu při využití nových zdrojů dat pro akustické modelování
P Stanislav
Západočeská univerzita v Plzni, 2011
2011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–13