Παρακολούθηση
Maozhen Li
Maozhen Li
Professor of Computing, Brunel University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα brunel.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Stability analysis for stochastic Cohen-Grossberg neural networks with mixed time delays
Z Wang, Y Liu, M Li, X Liu
IEEE transactions on neural networks 17 (3), 814-820, 2006
4492006
The grid core technologies
M Li, M Baker
John Wiley & Sons, 2005
2752005
Distributed set-membership filtering for multirate systems under the round-robin scheduling over sensor networks
S Liu, Z Wang, G Wei, M Li
IEEE Transactions on Cybernetics 50 (5), 1910-1920, 2019
1712019
A survey of emerging approaches to spam filtering
G Caruana, M Li
ACM computing surveys (CSUR) 44 (2), 1-27, 2008
1392008
Hadoop performance modeling for job estimation and resource provisioning
M Khan, Y Jin, M Li, Y Xiang, C Jiang
IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems 27 (2), 441-454, 2015
1372015
A novel reinforcement learning algorithm for virtual network embedding
H Yao, X Chen, M Li, P Zhang, L Wang
Neurocomputing 284, 1-9, 2018
1182018
MRSim: A discrete event based MapReduce simulator
S Hammoud, M Li, Y Liu, NK Alham, Z Liu
2010 Seventh International Conference on Fuzzy Systems and Knowledge …, 2010
1172010
Explaining the black-box model: A survey of local interpretation methods for deep neural networks
Y Liang, S Li, C Yan, M Li, C Jiang
Neurocomputing 419, 168-182, 2021
1152021
A principle component analysis-based random forest with the potential nearest neighbor method for automobile insurance fraud identification
Y Li, C Yan, W Liu, M Li
Applied Soft Computing 70, 1000-1009, 2018
1152018
MSML: A novel multilevel semi-supervised machine learning framework for intrusion detection system
H Yao, D Fu, P Zhang, M Li, Y Liu
IEEE Internet of Things Journal 6 (2), 1949-1959, 2018
1072018
A MapReduce-based distributed SVM algorithm for automatic image annotation
NK Alham, M Li, Y Liu, S Hammoud
Computers & Mathematics with Applications 62 (7), 2801-2811, 2011
1042011
A MapReduce based parallel SVM for large scale spam filtering
G Caruana, M Li, M Qi
2011 eighth international conference on fuzzy systems and knowledge …, 2011
982011
A classification of emerging and traditional grid systems
H Kurdi, M Li, H Al-Raweshidy
IEEE Distributed Systems Online 9 (3), 1-1, 2008
962008
HSim: A MapReduce simulator in enabling Cloud Computing
Y Liu, M Li, NK Alham, S Hammoud
Future Generation Computer Systems, 2011
942011
The software architecture of a distributed problem‐solving environment
DW Walker, M Li, OF Rana, MS Shields, Y Huang
Concurrency: Practice and Experience 12 (15), 1455-1480, 2000
942000
NetworkAI: An intelligent network architecture for self-learning control strategies in software defined networks
H Yao, T Mai, X Xu, P Zhang, M Li, Y Liu
IEEE Internet of Things Journal 5 (6), 4319-4327, 2018
832018
Emotion detection from EEG recordings
J Liu, H Meng, A Nandi, M Li
2016 12th international conference on natural computation, fuzzy systems and …, 2016
812016
Tender tea shoots recognition and positioning for picking robot using improved YOLO-V3 model
H Yang, L Chen, M Chen, Z Ma, F Deng, M Li, X Li
IEEE Access 7, 180998-181011, 2019
802019
An ontology enhanced parallel SVM for scalable spam filter training
G Caruana, M Li, Y Liu
Neurocomputing 108, 45-57, 2013
732013
CLOTHO: A large-scale Internet of Things-based crowd evacuation planning system for disaster management
X Xu, L Zhang, S Sotiriadis, E Asimakopoulou, M Li, N Bessis
IEEE Internet of Things Journal 5 (5), 3559-3568, 2018
692018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20