Παρακολούθηση
Massimo Quadrana
Massimo Quadrana
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα apple.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Personalizing session-based recommendations with hierarchical recurrent neural networks
M Quadrana, A Karatzoglou, B Hidasi, P Cremonesi
proceedings of the Eleventh ACM Conference on Recommender Systems, 130-137, 2017
5052017
Parallel recurrent neural network architectures for feature-rich session-based recommendations
B Hidasi, M Quadrana, A Karatzoglou, D Tikk
Proceedings of the 10th ACM conference on recommender systems, 241-248, 2016
4162016
Sequence-aware recommender systems
M Quadrana, P Cremonesi, D Jannach
ACM Computing Surveys (CSUR) 51 (4), 1-36, 2018
4012018
Content-based video recommendation system based on stylistic visual features
Y Deldjoo, M Elahi, P Cremonesi, F Garzotto, P Piazzolla, M Quadrana
Journal on Data Semantics 5 (2), 99-113, 2016
1872016
Using visual features based on MPEG-7 and deep learning for movie recommendation
Y Deldjoo, M Elahi, M Quadrana, P Cremonesi
International journal of multimedia information retrieval 7 (4), 207-219, 2018
662018
30Music Listening and Playlists Dataset.
R Turrin, M Quadrana, A Condorelli, R Pagano, P Cremonesi
RecSys Posters, 75, 2015
562015
Cross-domain recommendations without overlapping data: Myth or reality?
P Cremonesi, M Quadrana
Proceedings of the 8th ACM Conference on Recommender systems, 297-300, 2014
522014
The contextual turn: From context-aware to context-driven recommender systems
R Pagano, P Cremonesi, M Larson, B Hidasi, D Tikk, A Karatzoglou, ...
Proceedings of the 10th ACM conference on recommender systems, 249-252, 2016
492016
Order, context and popularity bias in next-song recommendations
A Vall, M Quadrana, M Schedl, G Widmer
International Journal of Multimedia Information Retrieval 8 (2), 101-113, 2019
212019
The Importance of Song Context in Music Playlists.
A Vall, M Quadrana, M Schedl, G Widmer, P Cremonesi
RecSys Posters, 2017
182017
An efficient closed frequent itemset miner for the MOA stream mining system
M Quadrana, A Bifet, R Gavalda
AI Communications 28 (1), 143-158, 2015
182015
An efficient closed frequent itemset miner for the MOA stream mining system
M Quadrana, A Bifet, R Gavalda
AI Communications 28 (1), 143-158, 2015
182015
The effect of different video summarization models on the quality of video recommendation based on low-level visual features
Y Deldjoo, P Cremonesi, M Schedl, M Quadrana
Proceedings of the 15th International Workshop on Content-Based Multimedia …, 2017
152017
Toward effective movie recommendations based on mise-en-scène film styles
Y Deldjoo, M Elahi, M Quadrana, P Cremonesi, F Garzotto
Proceedings of the 11th biannual conference on italian sigchi chapter, 162-165, 2015
152015
Recommending without short head
P Cremonesi, F Garzotto, R Pagano, M Quadrana
Proceedings of the 23rd International Conference on World Wide Web, 245-246, 2014
152014
Deriving item features relevance from past user interactions
L Cella, S Cereda, M Quadrana, P Cremonesi
Proceedings of the 25th conference on user modeling, adaptation and …, 2017
132017
Multi-stack ensemble for job recommendation
T Carpi, M Edemanti, E Kamberoski, E Sacchi, P Cremonesi, R Pagano, ...
Proceedings of the Recommender Systems Challenge, 1-4, 2016
132016
Large scale music recommendation
R Turrin, A Condorelli, P Cremonesi, R Pagano, M Quadrana
Workshop on Large-Scale Recommender Systems (LSRS 2015) at ACM RecSys, 2015
112015
Evaluating top-n recommendations" when the best are gone"
P Cremonesi, F Garzotto, M Quadrana
Proceedings of the 7th ACM conference on Recommender systems, 339-342, 2013
102013
The importance of song context and song order in automated music playlist generation
A Vall, M Quadrana, M Schedl, G Widmer
arXiv preprint arXiv:1807.04690, 2018
92018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20