Παρακολούθηση
Eraldo Ribeiro
Eraldo Ribeiro
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.fit.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The visual object tracking vot2015 challenge results
M Kristan, J Matas, A Leonardis, M Felsberg, L Cehovin, G Fernandez, ...
Proceedings of the IEEE international conference on computer vision …, 2015
21382015
Human motion recognition using isomap and dynamic time warping
J Blackburn, E Ribeiro
Human Motion–Understanding, Modeling, Capture and Animation: Second Workshop …, 2007
1352007
Recognizing primitive interactions by exploring actor-object states
R Filipovych, E Ribeiro
2008 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 1-7, 2008
662008
Laboratory screening of coating libraries for algal adhesion
F Casse, E Ribeiro, A Ekin, DC Webster, JA Callow, ME Callow
Biofouling 23 (4), 267-276, 2007
592007
Pollen grain recognition using deep learning
A Daood, E Ribeiro, M Bush
International Symposium on Visual Computing, 321-330, 2016
572016
Improved reconstruction of images distorted by water waves
A Donate, E Ribeiro
Advances in Computer Graphics and Computer Vision: International Conferences …, 2007
492007
Computer vision for nanoscale imaging
E Ribeiro, M Shah
Machine Vision and Applications 17, 147-162, 2006
432006
Combining weight pruning and knowledge distillation for cnn compression
N Aghli, E Ribeiro
Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern …, 2021
412021
Coral reef texture classification using support vector machines.
A Mehta, E Ribeiro, J Gilner, R van Woesik
VISAPP (2), 302-310, 2007
412007
A combined method for segmentation and registration for an advanced and progressive evaluation of thermal images
EZ Barcelos, WM Caminhas, E Ribeiro, EM Pimenta, RM Palhares
Sensors 14 (11), 21950-21967, 2014
402014
Classification of textures distorted by waterwaves
A Donate, G Dahme, E Ribeiro
18th International Conference on Pattern Recognition (ICPR'06) 2, 421-424, 2006
342006
Anuran call classification with deep learning
J Strout, B Rogan, SMM Seyednezhad, K Smart, M Bush, E Ribeiro
2017 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2017
322017
A survey on image-based continuum-body motion estimation
W Liu, E Ribeiro
Image and Vision Computing 29 (8), 509-523, 2011
302011
Shape from periodic texture using the eigenvectors of local affine distortion
E Ribeiro, ER Hancock
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence 23 (12), 1459 …, 2001
302001
Spatio-temporal variations in the urban rhythm: the travelling waves of crime
M Oliveira, E Ribeiro, C Bastos-Filho, R Menezes
EPJ Data Science 7 (1), 1-13, 2018
272018
Sequential recognition of pollen grain Z-stacks by combining CNN and RNN
A Daood, E Ribeiro, M Bush
The Thirty-First International Flairs Conference, 2018
252018
Scale and rotation invariant detection of singular patterns in vector flow fields
W Liu, E Ribeiro
Structural, Syntactic, and Statistical Pattern Recognition: Joint IAPR …, 2010
242010
Estimating the 3D orientation of texture planes using local spectral analysis
E Ribeiro, ER Hancock
Image and Vision Computing 18 (8), 619-631, 2000
242000
Detecting singular patterns in 2D vector fields using weighted Laurent polynomial
W Liu, E Ribeiro
Pattern Recognition 45 (11), 3912-3925, 2012
232012
Learning human motion models from unsegmented videos
R Filipovych, E Ribeiro
2008 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 1-7, 2008
232008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20