Παρακολούθηση
Donghun Kim
Donghun Kim
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα lbl.gov - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
All you need to know about model predictive control for buildings
J Drgoňa, J Arroyo, IC Figueroa, D Blum, K Arendt, D Kim, EP Ollé, ...
Annual Reviews in Control 50, 190-232, 2020
2422020
A general multi-agent control approach for building energy system optimization
J Cai, D Kim, R Jaramillo, JE Braun, J Hu
Energy and Buildings 127, 337-351, 2016
932016
System identification for building thermal systems under the presence of unmeasured disturbances in closed loop operation: Lumped disturbance modeling approach
D Kim, J Cai, KB Ariyur, JE Braun
Building and Environment 107, 169-180, 2016
632016
Reduced-order building modeling for application to model-based predictive control
D Kim, JE Braun
SimBuild 2012 Conference in. Madison, Wisconsin. 1, 2, 2012
592012
A general approach for generating reduced-order models for large multi-zone buildings
D Kim, JE Braun
Journal of Building Performance Simulation 8 (6), 435-448, 2015
422015
Development, validation and application of a coupled reduced-order CFD model for building control applications
D Kim, JE Braun, EM Cliff, JT Borggaard
Building and Environment 93, 97-111, 2015
332015
General approaches for determining the savings potential of optimal control for cooling in commercial buildings having both energy and demand charges
J Cai, JE Braun, D Kim, J Hu
Science and Technology for the Built Environment 22 (6), 733-750, 2016
312016
Multi-agent control for centralized air conditioning systems serving multi-zone buildings
J Cai, D Kim, VK Putta, JE Braun, J Hu
2015 American Control Conference (ACC), 986-993, 2015
312015
Comparisons of building system modeling approaches for control system design
D Kim, W Zuo, JE Braun, M Wetter
Proceedings of the 13th International Conference of the International …, 2013
312013
Development and experimental demonstration of a plug-and-play multiple RTU coordination control algorithm for small/medium commercial buildings
D Kim, JE Braun, J Cai, DL Fugate
Energy and Buildings 107, 279-293, 2015
282015
A multi-agent control based demand response strategy for multi-zone buildings
J Cai, JE Braun, D Kim, J Hu
2016 American Control Conference (ACC), 2365-2372, 2016
252016
Development, implementation and performance of a model predictive controller for packaged air conditioners in small and medium-sized commercial building applications
D Kim, JE Braun
Energy and Buildings 178, 49-60, 2018
212018
System identification for building thermal systems under the presence of unmeasured disturbances in closed loop operation: Theoretical analysis and application
D Kim, J Cai, J Braun, K Ariyura
Energy and Buildings 167, 359-369, 2018
202018
Distributed model predictive control for building HVAC systems: A case study
VK Putta, D Kim, J Cai, J Hu, JE Braun
202014
Optimizing zone temperature setpoint excitation to minimize training data for data-driven dynamic building models
J Cai, D Kim, JE Braun, J Hu
2016 American Control Conference (ACC), 1478-1484, 2016
182016
A distributed approach to efficient model predictive control of building HVAC systems
V Putta, G Zhu, D Kim, J Hu, JE Braun
182012
Comparative evaluation of model predictive control strategies for a building HVAC system
V Putta, G Zhu, D Kim, J Hu, J Braun
2013 American Control Conference, 3455-3460, 2013
152013
A methodology for generating reduced-order models for large-scale buildings using the Krylov subspace method
D Kim, Y Bae, S Yun, JE Braun
Journal of Building Performance Simulation 13 (4), 419-429, 2020
122020
Whole building control system design and evaluation: Simulation-based assessment
J Braun, D Kim, M Baric, P Li, S Narayanan, S Yuan, E Cliff, J Burns, ...
GPIC Energy Efficient Buildings Hub, Technical Report, 2012
102012
A Moving Boundary Modeling Approach for Heat Exchangers with Binary Mixtures
D Kim, D Ziviani, JE Braun, E Groll
Energy Procedia, 2017
82017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20