Παρακολούθηση
Catalina Monzón-Argüello
Catalina Monzón-Argüello
ADS Biodiversidad. Adjunct Researcher at Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα adsbiodiversidad.org - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Evidence from genetic and Lagrangian drifter data for transatlantic transport of small juvenile green turtles
C Monzón‐Argüello, LF López‐Jurado, C Rico, A Marco, P López, ...
Journal of Biogeography 37 (9), 1752-1766, 2010
1692010
Geographic patterns of genetic variation in a broadly distributed marine vertebrate: new insights into loggerhead turtle stock structure from expanded mitochondrial DNA sequences
BM Shamblin, AB Bolten, FA Abreu-Grobois, KA Bjorndal, L Cardona, ...
PLoS One 9 (1), e85956, 2014
1332014
Population structure and conservation implications for the loggerhead sea turtle of the Cape Verde Islands
C Monzón-Argüello, C Rico, E Naro-Maciel, N Varo-Cruz, P López, ...
Conservation Genetics 11, 1871-1884, 2010
1302010
Lost at sea: genetic, oceanographic and meteorological evidence for storm-forced dispersal
C Monzón-Argüello, F Dell'Amico, P Moriniere, A Marco, LF López-Jurado, ...
Journal of the Royal Society Interface 9 (73), 1725-1732, 2012
1012012
Variation in spatial distribution of juvenile loggerhead turtles in the eastern Atlantic and western Mediterranean Sea
C Monzón-Argüello, C Rico, C Carreras, P Calabuig, A Marco, ...
Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 373 (2), 79-86, 2009
1012009
The international importance of the archipelago of Cape Verde for marine turtles, in particular the loggerhead turtle Caretta caretta
A Marco, E Abella Pérez, C Monzón Argüello, S Martins, S Araujo, ...
Zoologia Caboverdiana, 2011
792011
Genetic characterization of eastern Atlantic hawksbill turtles at a foraging group indicates major undiscovered nesting populations in the region
C Monzón-Argüello, C Rico, A Marco, P López, LF López-Jurado
Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 387 (1-2), 9-14, 2010
592010
Príncipe island hawksbills: genetic isolation of an eastern Atlantic stock
C Monzón-Argüello, NS Loureiro, C Delgado, A Marco, JM Lopes, ...
Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 407 (2), 345-354, 2011
572011
Snakes on an island: independent introductions have different potentials for invasion
C Monzón-Argüello, C Patiño-Martínez, F Christiansen, R Gallo-Barneto, ...
Conservation Genetics 16, 1225-1241, 2015
432015
Twelve new polymorphic microsatellite markers from the loggerhead sea turtle (Caretta caretta) and cross-species amplification on other marine turtle species
C Monzón-Argüello, J Muñoz, A Marco, LF López-Jurado, C Rico
Conservation Genetics 9, 1045-1049, 2008
322008
Eco-immunology of fish invasions: the role of MHC variation
C Monzón-Argüello, C Garcia de Leaniz, G Gajardo, S Consuegra
Immunogenetics 66, 393-402, 2014
292014
Origin and dispersal routes of foreign green and Kemp’s ridley turtles in Spanish Atlantic and Mediterranean waters
C Carreras, C Monzón-Argüello, LF López-Jurado, P Calabuig, JJ Bellido, ...
Amphibia-Reptilia 35 (1), 73-86, 2014
272014
Less can be more: loss of MHC functional diversity can reflect adaptation to novel conditions during fish invasions
C Monzón‐Argüello, C Garcia de Leaniz, G Gajardo, S Consuegra
Ecology and Evolution 3 (10), 3359-3368, 2013
262013
Supplemental feeding and other anthropogenic threats to green turtles (Chelonia mydas) in the Canary Islands
C Monzón-Argüello, L Cardona, P Calabuig, M Camacho, ...
Science of the Total Environment 621, 1000-1011, 2018
232018
Contrasting patterns of genetic and phenotypic differentiation in two invasive salmonids in the southern hemisphere
C Monzón‐Argüello, S Consuegra, G Gajardo, F Marco‐Rius, DM Fowler, ...
Evolutionary Applications 7 (8), 921-936, 2014
192014
Tortuga olivácea–Lepidochelys olivacea (Eschscholtz, 1829)
N Varo-Cruz, C Monzón-Argüello, M Carrillo, P Calabuig, A Liria-Loza
Salvador Milla, Alfredo, 2015
172015
Tortuga verde-Chelonia mydas
C Monzón-Argüello, J Tomás, EF Naro, A Marco
Enciclopedia Virtual de los Vertebrados Españoles, 2011
7*2011
Parasitological findings in the invasive California kingsnake (Lampropeltis californiae) in Gran Canaria, Spain
KM Santana-Hernández, J Orós, SL Priestnall, C Monzón-Argüello, ...
Parasitology 148 (11), 1345-1352, 2021
52021
Population genetic analysis of loggerhead turtles in the Cape Verde islands
C Monzón Argüello, C Rico, E Naro Maciel, N Varo-Cruz, P López Suárez, ...
42008
Canary Islands (Spain)
C Monzón-Argüello, P Varo-Cruz
Sea Turtles in the West Africa/East Atlantic Region. MTSG Annual Regional …, 2020
32020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20