Παρακολούθηση
Christos Pitsavos
Christos Pitsavos
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα med.uoa.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Major lipids, apolipoproteins, and risk of vascular disease
R Assessment
Jama 302 (18), 1993-2000, 2009
30572009
C-reactive protein concentration and risk of coronary heart disease, stroke, and mortality: an individual participant meta-analysis
Emerging Risk Factors Collaboration
The Lancet 375 (9709), 132-140, 2010
27512010
Dietary patterns: a Mediterranean diet score and its relation to clinical and biological markers of cardiovascular disease risk
DB Panagiotakos, C Pitsavos, C Stefanadis
Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases 16 (8), 559-568, 2006
10422006
Global, regional and national sodium intakes in 1990 and 2010: a systematic analysis of 24 h urinary sodium excretion and dietary surveys worldwide
J Powles, S Fahimi, R Micha, S Khatibzadeh, P Shi, M Ezzati, RE Engell, ...
BMJ open 3 (12), e003733, 2013
10122013
Adherence to the Mediterranean diet attenuates inflammation and coagulation process in healthy adults: The ATTICA Study
C Chrysohoou, DB Panagiotakos, C Pitsavos, UN Das, C Stefanadis
Journal of the American College of Cardiology 44 (1), 152-158, 2004
9662004
Position paper: epidemiology of periodontal diseases.
B Burt
Journal of periodontology 76 (8), 1406-1419, 2005
8062005
Adherence to the Mediterranean food pattern predicts the prevalence of hypertension, hypercholesterolemia, diabetes and obesity, among healthy adults; the accuracy of the …
DB Panagiotakos, C Pitsavos, F Arvaniti, C Stefanadis
Preventive medicine 44 (4), 335-340, 2007
7062007
Vascular factors and risk of dementia: design of the Three-City Study and baseline characteristics of the study population
M Antoniak, M Pugliatti, R Hubbard, J Britton, S Sotgiu, AD Sadovnick, ...
Neuroepidemiology 22 (6), 316-325, 2003
6412003
Lipid-lowering nutraceuticals in clinical practice: position paper from an International Lipid Expert Panel
AFG Cicero, A Colletti, G Bajraktari, O Descamps, DM Djuric, M Ezhov, ...
Nutrition reviews 75 (9), 731-767, 2017
5142017
The implication of obesity and central fat on markers of chronic inflammation: The ATTICA study
DB Panagiotakos, C Pitsavos, M Yannakoulia, C Chrysohoou, ...
Atherosclerosis 183 (2), 308-315, 2005
4242005
Association between prehypertension status and inflammatory markers related to atherosclerotic disease: The ATTICA Study
C Chrysohoou, C Pitsavos, DB Panagiotakos, J Skoumas, C Stefanadis
American journal of hypertension 17 (7), 568-573, 2004
4222004
Epidemiology of cardiovascular risk factors in Greece: aims, design and baseline characteristics of the ATTICA study
C Pitsavos, DB Panagiotakos, C Chrysohoou, C Stefanadis
BMC public health 3, 1-9, 2003
4072003
Adherence to the Mediterranean diet is associated with total antioxidant capacity in healthy adults: the ATTICA study
C Pitsavos, DB Panagiotakos, N Tzima, C Chrysohoou, M Economou, ...
The American journal of clinical nutrition 82 (3), 694-699, 2005
3972005
Impact of lifestyle habits on the prevalence of the metabolic syndrome among Greek adults from the ATTICA study
DB Panagiotakos, C Pitsavos, C Chrysohoou, J Skoumas, D Tousoulis, ...
American heart journal 147 (1), 106-112, 2004
3922004
Dietary choline and betaine intakes in relation to concentrations of inflammatory markers in healthy adults: the ATTICA study
P Detopoulou, DB Panagiotakos, S Antonopoulou, C Pitsavos, ...
The American journal of clinical nutrition 87 (2), 424-430, 2008
3512008
Differentiating thrombus from pannus formation in obstructed mechanical prosthetic valves: an evaluation of clinical, transthoracic and transesophageal echocardiographic parameters
J Barbetseas, SF Nagueh, C Pitsavos, PK Toutouzas, MA Quiñones, ...
Journal of the American College of Cardiology 32 (5), 1410-1417, 1998
3241998
Association between the prevalence of obesity and adherence to the Mediterranean diet: the ATTICA study
DB Panagiotakos, C Chrysohoou, C Pitsavos, C Stefanadis
Nutrition 22 (5), 449-456, 2006
3192006
Unfavorable effect of smoking on the elastic properties of the human aorta
C Stefanadis, E Tsiamis, C Vlachopoulos, C Stratos, K Toutouzas, ...
Circulation 95 (1), 31-38, 1997
3001997
Adult height and the risk of cause-specific death and vascular morbidity in 1 million people: individual participant meta-analysis
Emerging Risk Factors Collaboration
International journal of epidemiology 41 (5), 1419-1433, 2012
2962012
The implication of obesity on total antioxidant capacity in apparently healthy men and women: the ATTICA study
C Chrysohoou, DB Panagiotakos, C Pitsavos, I Skoumas, ...
Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases 17 (8), 590-597, 2007
2872007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20