Παρακολούθηση
Dimitris Karaiskos
Dimitris Karaiskos
Atypon
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα aueb.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Affective and social determinants of mobile data services adoption
DC Karaiskos, DA Drossos, AS Tsiaousis, GM Giaglis, KG Fouskas
Behaviour & Information Technology 31 (3), 209-219, 2012
492012
Delineating ‘pervasiveness’ in pervasive information systems: a taxonomical framework and design implications
PE Kourouthanassis, GM Giaglis, DC Karaiskos
Journal of Information Technology 25, 273-287, 2010
372010
Insights on the drivers and inhibitors of Mobile Data Services uptake
DC Karaiskos, M Bina, GM Giaglis
International Journal of Mobile Communications 6 (3), 296-308, 2008
352008
User acceptance of pervasive information systems: Evaluating an RFID ticketing system
DC Karaiskos, P Kourouthanassis, GM Giaglis
262007
Motives and barriers affecting the use of mobile data services
M Bina, D Karaiskos, GM Giaglis
International Conference on the Management of Mobile Business (ICMB 2007), 15-15, 2007
232007
Delineating the degree of'pervasiveness' in pervasive information systems: an assessment framework and design implications
PE Kourouthanassis, GM Giaglis, DC Karaiskos
2008 Panhellenic Conference on Informatics, 251-255, 2008
222008
Understanding the adoption of mobile data services: Differences among mobile portal and mobile internet users
DC Karaiskos, P Kourouthanassis, P Lantzouni, GM Giaglis, ...
2009 Eighth International Conference on Mobile Business, 12-17, 2009
142009
Investigating factors affecting actual usage patterns of mobile data services
M Bina, D Karaiskos, G Giaglis
Proceedings of the 2007 Los Angeles Global Mobility Roundtable. Los Angeles, 2007
142007
A PREDICTIVE MODEL FOR THE ACCEPTANCE OF PERVASIVE INFORMATION SYSTEMS BY INDIVIDUALS
DC KARAISKOS
PhD Dissertation, 2009
102009
Towards a validated construct for information systems pervasiveness: An exploratory assessment
DC Karaiskos, P Kourouthanassis, GM Giaglis
BLED 2009 proceedings, 12, 2009
72009
Greek scientific publications 1996–2010: A bibliometric analysis of Greek publications in international scientific journals/Scopus. National Documentation Centre
E Sachini, N Malliou, N Houssos, D Karaiskos
National Documentation Centre, 2013
62013
Cognitive and affective antecedents of mobile data services usage intention
DC Karaiskos, D Drosos, AS Tsiaousis, GM Giaglis
2008 Panhellenic Conference on Informatics, 62-65, 2008
62008
Progress in the Implementation of the OpenAIRE Guidelines for CRIS Managers
P De Castro, J Schirrwagen, D Karaiskos, J Dvořák, A Bollini, V Bonis, ...
Procedia Computer Science 106, 104-111, 2017
52017
R&D statistics information system: An interoperability tail between CERIF and SDMX
DC Karaiskos, D Xinidis, V Bonis
Procedia Computer Science 106, 87-94, 2017
42017
Greek scientific publications 1998-2012: A bibliometric analysis of Greek publications in international scientific journals–Scopus
N Malliou, E Sachini, N Karampekios, D Karaiskos, CC Publish
32015
Adoption behaviour differences for mobile data services: m-internet vs. m-portals
PE Kourouthanassis, GM Giaglis, D Karaiskos, E Zamani
International Journal of Mobile Communications 12 (3), 207-228, 2014
32014
CERIF REST API Specification v1. 0
N Houssos, D Karaiskos
euroCRIS, 2015
22015
Exploring the Adoption of ubiquitous information systems within the museum context
ED Zamani, PE Kourouthanassis, DC Karaiskos, GM Giaglis
22011
Towards a CERIF-ORCID API adaptor: a progress report
T Demeranville, J Brown, J Dvořák, DC Karaiskos
Procedia Computer Science 106, 95-99, 2017
12017
The CERIF-based EuroRIs-Net+ Observatory
N Houssos, D Karaiskos
euroCRIS, 2013
12013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20