Παρακολούθηση
Nikolaos Sarafianos
Nikolaos Sarafianos
Research Scientist at Meta Reality Labs Research
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα oculus.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
3d human pose estimation: A review of the literature and analysis of covariates
N Sarafianos, B Boteanu, B Ionescu, IA Kakadiaris
Computer Vision and Image Understanding 152, 1-20, 2016
2742016
Deep Imbalanced Attribute Classification using Visual Attention Aggregation
N Sarafianos, X Xu, IA Kakadiaris
European Conference on Computer Vision, Munich, Germany, Sept. 8 - 14, 2018, 2018
1462018
Adversarial representation learning for text-to-image matching
N Sarafianos, X Xu, IA Kakadiaris
Proceedings of the IEEE/CVF international conference on computer vision …, 2019
1172019
Curriculum Learning for Multi-Task Classification of Visual Attributes
N Sarafianos, T Giannakopoulos, C Nikou, IA Kakadiaris
arXiv preprint arXiv:1708.08728, 2017
442017
Neural-GIF: Neural generalized implicit functions for animating people in clothing
G Tiwari, N Sarafianos, T Tung, G Pons-Moll
Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision …, 2021
412021
Curriculum learning of visual attribute clusters for multi-task classification
N Sarafianos, T Giannakopoulos, C Nikou, IA Kakadiaris
Pattern Recognition 80, 94-108, 2018
342018
Adaptive svm+: Learning with privileged information for domain adaptation
N Sarafianos, M Vrigkas, IA Kakadiaris
Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision …, 2017
272017
Audio-visual speaker diarization using fisher linear semi-discriminant analysis
N Sarafianos, T Giannakopoulos, S Petridis
Multimedia Tools and Applications 75 (1), 115-130, 2016
232016
Show me your body: Gender classification from still images
IA Kakadiaris, N Sarafianos, C Nikou
International Conference on Image Processing (ICIP), 3156-3160, 2016
212016
Predicting Privileged Information For Height Estimation
N Sarafianos, C Nikou, IA Kakadiaris
International Conference on Pattern Recognition (ICPR), 3115--3120, 2016
122016
On improving the generalization of face recognition in the presence of occlusions
X Xu, N Sarafianos, IA Kakadiaris
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2020
92020
Semi-supervised synthesis of high-resolution editable textures for 3d humans
B Chaudhuri, N Sarafianos, L Shapiro, T Tung
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2021
72021
Fusing active orientation models and mid-term audio features for automatic depression estimation
C Smailis, N Sarafianos, T Giannakopoulos, S Perantonis
Proceedings of the 9th ACM International Conference on PErvasive …, 2016
52016
SPAMs: Structured implicit parametric models
P Palafox, N Sarafianos, T Tung, A Dai
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2022
32022
Animatable Neural Radiance Fields from Monocular RGB-D
T Wang, N Sarafianos, MH Yang, T Tung
arXiv preprint arXiv:2204.01218, 2022
12022
Free-Viewpoint RGB-D Human Performance Capture and Rendering
P Nguyen-Ha, N Sarafianos, C Lassner, J Heikkilä, T Tung
European Conference on Computer Vision, 473-491, 2022
1*2022
Pose-ndf: Modeling human pose manifolds with neural distance fields
G Tiwari, D Antić, JE Lenssen, N Sarafianos, T Tung, G Pons-Moll
European Conference on Computer Vision, 572-589, 2022
12022
BodyMap: Learning Full-Body Dense Correspondence Map
A Ianina, N Sarafianos, Y Xu, I Rocco, T Tung
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2022
12022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–18