Παρακολούθηση
Vassilis Pavlopoulos
Vassilis Pavlopoulos
Department of Psychology, National and Kapodistrian University of Athens, Greece
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα psych.uoa.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Personality structure as derived from parental ratings of free descriptions of children: The Inventory of Child Individual Differences
CF Halverson, VL Havill, J Deal, SR Baker, JB Victor, V Pavlopoulos, ...
Journal of Personality 71 (6), 995-1026, 2003
3572003
Basic personal values constrain and give coherence to political values: A cross-national study in 15 countries
SH Schwartz, GV Caprara, M Vecchione, P Bain, G Bianchi, MG Caprara, ...
Political Behavior 36, 899-930, 2014
224*2014
The hierarchical structure of childhood personality in five countries: Continuity from early childhood to early adolescence
JL Tackett, HR Slobodskaya, RA Mar, J Deal, CF Halverson, SR Baker, ...
Journal of Personality 80 (4), 847-879, 2012
2092012
Personal values and political activism: A cross‐national study
M Vecchione, SH Schwartz, GV Caprara, H Schoen, J Cieciuch, ...
British journal of psychology 106 (1), 84-106, 2015
1692015
Acculturation and adaptation of immigrant adolescents in Greek urban schools
F Motti‐Stefanidi, V Pavlopoulos, J Obradović, AS Masten
International Journal of Psychology 43 (1), 45-58, 2008
1422008
Be careful where you smile: culture shapes judgments of intelligence and honesty of smiling individuals
K Krys, CM Vauclair, CA Capaldi, VMC Lun, MH Bond, ...
Journal of Nonverbal Behavior 40 (2), 101-116, 2016
1412016
Basic values, ideological self-placement, and voting: A cross-cultural study
GV Caprara, M Vecchione, SH Schwartz, H Schoen, PG Bain, J Silvester, ...
Cross-Cultural Research 51 (4), 388-411, 2017
1342017
Social Psychology: Research methods
L Figgou, V Pavlopoulos
International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences, 544-552, 2015
1292015
Personality correlates of party preference: The Big Five in five big European countries
M Vecchione, H Schoen, JLG Castro, J Cieciuch, V Pavlopoulos, ...
Personality and Individual Differences 51 (6), 737-742, 2011
1202011
Apathy or alienation? Political passivity among youths across eight European Union countries
V Dahl, E Amnå, S Banaji, M Landberg, J Šerek, N Ribeiro, M Beilmann, ...
European Journal of Developmental Psychology 15 (3), 284-301, 2018
1092018
Immigration as a risk factor for adolescent adaptation in Greek urban schools
F Motti-Stefanidi, V Pavlopoulos, J Obradović, M Dalla, N Takis, ...
European Journal of Developmental Psychology 5 (2), 235-261, 2008
962008
How shall we all live together?: Meta‐analytical review of the mutual intercultural relations in plural societies project
JW Berry, Z Lepshokova, MIRIPS Collaboration, D Grigoryev, RC Annis, ...
Applied Psychology 71 (3), 1014-1041, 2022
742022
Psychometric properties and correlates of precarious manhood beliefs in 62 nations
JK Bosson, P Jurek, JA Vandello, N Kosakowska-Berezecka, M Olech, ...
Journal of Cross-Cultural Psychology, 1-28, 2021
602021
Short-term impact of a stress management and health promotion program on perceived stress, parental stress, health locus of control, and cortisol levels in parents of children …
E Tsiouli, V Pavlopoulos, EC Alexopoulos, G Chrousos, C Darviri
Explore 10 (2), 88-98, 2014
572014
Cross-border mobility, European identity and participation among European adolescents and young adults
D Mazzoni, C Albanesi, PD Ferreira, S Opermann, V Pavlopoulos, ...
European Journal of Developmental Psychology 15 (3), 324-339, 2018
542018
Humane orientation as a new cultural dimension of the GLOBE project: A validation study of the GLOBE scale and out-group humane orientation in 25 countries
O Schlösser, M Frese, AM Heintze, M Al-Najjar, T Arciszewski, ...
Journal of Cross-Cultural Psychology 44 (4), 535-551, 2013
542013
Personal life satisfaction as a measure of societal happiness is an individualistic presumption: Evidence from fifty countries
K Krys, J Park, A Kocimska-Zych, A Kosiarczyk, HA Selim, ...
Journal of Happiness Studies 22 (5), 2197-2214, 2021
502021
Country‐level and individual‐level predictors of men's support for gender equality in 42 countries
N Kosakowska‐Berezecka, T Besta, JK Bosson, P Jurek, JA Vandello, ...
European Journal of Social Psychology, 2020
492020
Academic resilience of immigrant youth in Greek schools: Personal and family resources
L Anagnostaki, V Pavlopoulos, J Obradović, A Masten, F Motti-Stefanidi
European Journal of Developmental Psychology 13 (3), 377-393, 2016
492016
Immigrant youth acculturation and perceived discrimination: Longitudinal mediation by immigrant peers' acceptance/rejection
F Motti-Stefanidi, V Pavlopoulos, JB Asendorpf
Journal of Applied Developmental Psychology 59, 36-45, 2018
402018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20